Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЛЬ ПУБЛІЦИСТИКИ у вивченні “БІЛИХ ПЛЯМ” української ІСТОРІЇ. 1989-1991 рр.

Загрузка...

РОЛЬ ПУБЛІЦИСТИКИ у вивченні “БІЛИХ ПЛЯМ” української ІСТОРІЇ. 1989-1991 рр.

Назва:
РОЛЬ ПУБЛІЦИСТИКИ у вивченні “БІЛИХ ПЛЯМ” української ІСТОРІЇ. 1989-1991 рр.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,86 KB
Завантажень:
115
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТАРАСОВ Володимир Володимирович
УДК 930 2 (477)
РОЛЬ ПУБЛІЦИСТИКИ у вивченні “БІЛИХ ПЛЯМ” української ІСТОРІЇ. 1989-1991 рр.
07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Дніпропетровськ – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі української історії та етнополітики Дніпропетровського національного університету
Науковий керівник:
доктор історичних наук, професор
Якунін Віктор Кузьмич,
Дніпропетровський національний університет,
професор кафедри української історії та етнополітики
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, доцент
Посохов Сергій Іванович,
Харківський національний університет,
декан історичного факультету,
доцент кафедри історіографії,
джерелознавства і археології
доктор історичних наук, професор
Кривчик Геннадій Георгійович,
Придніпровська академія архітектури і будівництва,
зав. кафедрою українознавства
 
Захист відбудеться “19” березня 2008 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 в Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Т.Шевченка, 1, Палац студентів, ауд. 30.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м.Дніпропетровськ, вул. Казакова, 8.
Автореферат розісланий “18” лютого 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доц. |
Кривий І.О. |


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. В історії української історичної науки період кін. 1980-х – поч. 1990-х рр. є перехідним етапом від зламу “застійної криги” в історичних дослідженнях радянського часу до побудови новітнього образу минулого в контексті пострадянської історіографії. Оскільки в авангарді цього процесу перебувала публіцистична література, аналіз її місця і ролі постає невід’ємною складовою дослідження історії та історіографії кін. 1980-х – поч. 1990-х рр. Як зазначає російський дослідник І.Орлов: “Для ряду хронологічних відрізків (неп, хрущовська “відлига” і горбачовська “перебудова”) історіографічна реконструкція неможлива без урахування публіцистики, що, почасти, випереджала монографічні дослідження в галузі оцінювальних суджень” Орлов И. Современная российская историография ХХ ст.: смена научной парадигмы? // Харківський історіографічний збірник. – Х.: Вид-во НУА, 2006. – Вип.8. – С.17.. Слід зауважити, що стосовно епохи перебудови ні в українській, ні в зарубіжній історіографії поки що не приділена належна увага цьому історіографічному феномену.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження написане у річищі проблематики держбюджетної теми “Теоретико-методологічні проблеми етнонаціо-нальної та соціальної історії Наддніпрянської України XVI-XX ст.” (номер державної реєстрації № 0106U000789).
Об’єктом дисертаційного дослідження є вітчизняна публіцис-тичн-а література кін. 1980-х – поч. 1990-х рр.
Предметом – проблема відкриття та ліквідації “білих плям” української історії в джерельному зрізі публіцистики республіканського рівня 1989-1991 рр. Зазначена проблема розгортається на тлі трьох складників перебудовного історіографічного процесу, а саме: наративізації української історії (включення раніше невідомих чи “заборонених” фактів); переоцінки традиційних історичних підходів радянської історіографії; концептуалізації української історії.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є визначення ролі публіцистичної літератури в процесі дослідження “білих плям” української історії упродовж 1989-1991 рр. Основна увага приділена проблемі внеску публіцистики до загального багажу перебудовної історіографії, визначенню масштабів її впливу на тодішню історіографічну ситуацію.
Поставлена мета вимагає розв’язання ряду завдань, серед яких:
· дати всебічну наукову характеристику проблеми “білих плям” в історії України, проаналізувати її витоки та характер;
· на матеріалі української публіцистики 1989-1991 рр.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: РОЛЬ ПУБЛІЦИСТИКИ у вивченні “БІЛИХ ПЛЯМ” української ІСТОРІЇ. 1989-1991 рр.

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок