Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Теорія та практика сімейного виховання у великій Британії (історико-педагогічний аспект)

Загрузка...

Теорія та практика сімейного виховання у великій Британії (історико-педагогічний аспект)

Назва:
Теорія та практика сімейного виховання у великій Британії (історико-педагогічний аспект)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,20 KB
Завантажень:
353
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Луганський державний педагогічний університет
імені Тараса Шевченка
Демченко Олександра Йосипівна
УДК 371.398(420)
Теорія та практика сімейного виховання у великій Британії
(історико-педагогічний аспект)
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Луганськ — 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському державному лінгвістичному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник - доктор педагогічних наук, про-фесор, дійсний член АПН України
Євтух Микола Борисович,
академік-секретар Відділення педаго-гіки і психології вищої школи АПН України.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Кемінь Володимир Петрович,
декан факультету романо-германської філології Дро-гобиць-кого державного педагогічного університету ім. І.Франка;
кандидат педагогічних наук, професор Червонецький Володимир В'я-чесла-вович, проректор з наукової роботи Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.
Провідна установа - Інститут проблем виховання АПН України, лабораторія сімейного вихо--- вання.
 
Захист відбудеться “ 21 ” лютого 2001 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.29.053.01 у Луганському державному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м. Луганськ, вул. Обо-ронна, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2).
Автореферат розісланий “ 4 ” січня 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.Л.Бутенко
Загальна характеристика роботи
Актуальність дослідження. Державна національна програма “Освіта (Україна ХХІ століття)” одним із пріоритетних напрямів виховання ставить “розроблення теоретико-методологічних аспектів національної системи виховання з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду”; “організацію родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучу батьків” 1 Державна національна програма “Освіта (Україна ХХІ століття)”// Освіта.– 1993.– № 44, 45, 46. . Відкритість сучасного українського суспільства, розширення діапазону його спілкування з іншими народами, повернення України на міжнародний шлях розвитку світової цивілізації дають можливість національній системі виховання збагатитися кращими здобутками світової культури. Незаперечним є факт, що загальнолюдські цінності ніколи не втрачають своєї актуальності й дієвості, слід лише вміло обрати і знайти методи їх застосування на національному ґрунті. Стосовно цього особливої уваги заслуговує вивчення досвіду Великої Британії, в якій впродовж багатовікової історії склалася національно-самобутня, добре сформована і перевірена життям система сімейного виховання підростаючого покоління, наділена як загальнолюдськими, так і власними творчими здобутками. Вона стала основою успіху Великої Британії в економічному, політичному та суспільному житті. Виважене, творче засвоєння британського досвіду, на наш погляд, може стати важливим чинником зміцнення інституту української сім’ї, удосконалення форм і методів виховання в ній підростаючого покоління, що є особливо актуальним в умовах творення та національно-культурного відродження України.
Стан наукової розробки проблеми. Історіографія наукових досліджень проб-лем сімейного виховання свідчить про їх важливість на всіх етапах історичного розвитку і в усіх народів.
Великий чеський педагог Я.А. Коменський обґрунтував ідею “материнської школи”, спираючись на досвід сімейного виховання. Спробу побудувати сімейну педагогіку як частину соціальної педа-гогіки робили світові класики Ф.Рабле і Ж.-Ж.Руссо. Відомий швей-царський педагог Й.Г.Песталоцці створив “Книгу для матерів”, уза-гальнивши досвід народної педагогіки.
Значний вклад у розробку питань сімейного виховання зробили вітчизняні вчені Г.С.Сковорода, О.В.Духнович, Т.Г.Шевченко, К.Д.Ушинський, Г.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Теорія та практика сімейного виховання у великій Британії (історико-педагогічний аспект)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок