Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СУДОВА СИСТЕМА ТА СУДОЧИНСТВО В ГАЛИЧИНІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ (1867– 1918 рр.)

СУДОВА СИСТЕМА ТА СУДОЧИНСТВО В ГАЛИЧИНІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ (1867– 1918 рр.)

Назва:
СУДОВА СИСТЕМА ТА СУДОЧИНСТВО В ГАЛИЧИНІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ (1867– 1918 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,89 KB
Завантажень:
63
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
КОНДРАТЮК
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 34.797/.99/1867-1918/
СУДОВА СИСТЕМА ТА СУДОЧИНСТВО
В ГАЛИЧИНІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ
(1867– 1918 рр.)
Спеціальність 12.00.01 –
теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень
автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Львів – 2006


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі теорії та історії держави і права
Львівського державного університету внутрішніх справ
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент
Поліковський Микола Федорович,
Львівський державний університет внутрішніх справ,
начальник кафедри теорії та історії держави і права
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент АПрН України,
Кульчицький Володимир Семенович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
професор кафедри теорії та історії держави і права
кандидат юридичних наук, доцент,
Неліп Михайло Іванович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри теорії та історії держави і права
Провідна установа:
Харківський національний університет внутрішніх справ (м. Харків)
Захист відбудеться „16” червня 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14
Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий „13” травня 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат юридичних наук,
доцент Семків В.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Необхідність комплексного наукового історико-правового дослідження судової системи та судочинства в Галичині у складі Австро-Угорщини зумовлена пізнавальними, теоретичними та прикладними потребами наукового забезпечення судової реформи в сучасній Україні. Демократична орієнтація розвитку судової системи України зорієнтована на історичну ідею наступності в розвиткові судочинства, осмисленого звертання до історії судової влади в Україні.
Реформування судової системи, удосконалення діяльності судових органів неможливі без об’єктивного наукового вивчення та без використання національного і міжнародного досвіду, що дасть змогу створити оптимальну модель демократичного судоустрою, зробити судочинство ефективним і справедливим та вийти на рівень міжнародних стандартів.
У цьому аспекті важливого значення набуває критичний підхід до вивчення досвіду організації австро-угорської судової системи, особливостей провадження цивільного і кримінального судочинства у Галичині.
Досвід Австро-Угорщини у створенні єдиної судової системи, яка функціонувала і в Галичині, дотепер не привертав достатньої уваги українських правознавців. Низка проблем, зокрема закономірності й особливості становлення, функціонування та розвитку судової системи, потребує подальшого ґрунтовного дослідження. Аналіз цих проблем є внеском здобувача в розвиток науки історії держави і права України.
Вивчення й узагальнення досвіду становлення та організації судової системи, здійснення судочинства в Галичині в період перебування у складі Австро-Угорщини дають змогу сучасній історико-правовій науці об’єктивно переосмислити деякі проблеми, а отже, використати в доцільних межах цей досвід для розвитку національної судової системи.
Зв’я-зок ро-бо-ти з на-у-ко-ви-ми про-гра-ма-ми, пла-на-ми, те-ма-ми. Ди-се-р-та-цій-не до-слі-джен-ня ви-ко-на-но від-по-ві-д-но до те-ма-ти-ки пріо-ри-те-т-них на-пря-м-ів ди-се-р-та-цій-них до-слі-джень за 2002-2005 рр., за-твер-дже-ної На-ка-зом МВС Укра-ї-ни від 30 че-р-в-ня 2002 р. № 635.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження – поглибити історико-правові знання про основні засади, структуру та компетенцію судових органів, виявити особливості здійснення цивільного і кримінального судочинства в Галичині у складі Австро-Угорщини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СУДОВА СИСТЕМА ТА СУДОЧИНСТВО В ГАЛИЧИНІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ (1867– 1918 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок