Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ

Загрузка...

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ

Назва:
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,31 KB
Завантажень:
381
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КОНДРАЦЬКА ЛІЛІЯ ПЕТРІВНА
УДК 65.014.1
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ
Спеціальність 08.06.01 – економіка,
організація і управління підприємствами
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Тернопіль – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі менеджменту Тернопільського державного економічного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Тарнавська Наталія Петрівна,
Тернопільський державний економічний університет,
професор кафедри менеджменту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Мартиненко Микола Мефодійович,
Київський економічний інститут менеджменту,
проректор з інноваційних технологій навчання
кандидат економічних наук, доцент
Осовська Галина Володимирівна,
Житомирський державний технологічний
університет,
завідувач кафедри менеджменту та маркетингу
Провідна установа: Інститут регіональних досліджень НАН України,
відділ соціально-економічних проблем розвитку
підприємництва, м. Львів
Захист відбудеться 07 жовтня 2005 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 Тернопільського державного економічного університету за адресою: 46004, м.Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус 11, зал засідань
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського державного економічного університету за адресою: 46004, м.Тернопіль, вул. Львівська, 11 ).
Автореферат розіслано „____”___________________ 2005 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01, Д ,
кандидат економічних наук Б.П.Адамик
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Проблема управління конкуренто-спроможністю підприємства на ринку робочої сили є новою для вітчизняної теорії і практики управління, а її вирішення значною мірою визначає можливості підприємств формувати необхідні кількісно-якісні характеристики персоналу з урахуванням перспектив розвитку. Актуальність теми визначається необхідністю забезпечення високого іміджу підприємства і гарантування його привабливості для потенційних і теперішніх працівників. Ця проблема не втрачає своєї актуальності й за умов високого рівня безробіття, оскільки сьогодні значне число громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, вважають за доцільне мати статус безробітних і займатися самозабезпеченням, тим самим підтверджуючи низький рівень привабливості пропонованих вітчизняними підприємствами робочих місць.
Особливої гостроти проблема управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили набуде у майбутньому, оскільки між підприємствами зростатиме конкуренція за висококваліфіковані кадри, а економіка України стикнеться з наслідками демографічної кризи, що за умов економічного зростання проявиться в гострому дефіциті робочої сили.
Аналіз наукових джерел показав, що цілісне дослідження проблеми управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили відсутнє. В публікаціях Г.А.Кононової, Є.В.Маслова, М.А.Окландера представлені лише окремі аспекти окресленої проблеми, а ряд науковців досліджують суміжні питання: Д.П.Богиня, Н.М.Глевацька – конкуренто-спроможність робочої сили, Г.Колесніков – конкурентоспроможність колекти-ву, В.А.Савченко – конкурентоспроможність персоналу, конкурентоспромож-ність працівників, Р.А.Фатхутдінов – конкурентні переваги персоналу, О.С.Попов – трудові ресурси як складову частину конкурентоспроможності підприємства.
Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку робочої сили можливе за умови розв’язання актуальних питань управління персоналом, дослідженню яких присвятили свої праці відомі зарубіжні і вітчизняні вчені: С.Г.Бєляєв, Д.П.Богиня, В.Вебер, А.Волгін, Б.М.Генкін, М.Грачов, О.А.Грішнова, В.М.Данюк, В.А.Дятлов, А.П.Єгоршин, А.Я.Кібанов, А.М.Колот, В.І.Кошкін, Л.В.Кривенко, І.Д.Крижко, Л.М.Лібанова, М.М.Мартиненко, Є.В.Маслов, М.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок