Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ОСВІТНЬОЇ УРЯДОВОЇ ПОЛІТИКИ ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ (1884-1917 рр.)

ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ОСВІТНЬОЇ УРЯДОВОЇ ПОЛІТИКИ ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ (1884-1917 рр.)

Назва:
ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ОСВІТНЬОЇ УРЯДОВОЇ ПОЛІТИКИ ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ (1884-1917 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,24 KB
Завантажень:
302
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
Петренко Ірина Миколаївна
УДК 37.014.52:281.9 (470) (477.5) „311”
ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ
ОСВІТНЬОЇ УРЯДОВОЇ ПОЛІТИКИ ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ
(1884-1917 рр.)
 
07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі давньої та нової історії України Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, Кабінет Міністрів
України
Науковий керівник доктор історичних наук, професор
Катренко Андрій Миколайович,
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства,
завідувач науково-інформаційного відділу.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Гусєв Віктор Іванович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри історії для гуманітарних факультетів історичного факультету;
кандидат історичних наук, доцент
Щербак Надія Олександрівна,
Національна академія внутрішніх справ України, професор кафедри гуманітарних дисциплін.
Провідна установа Інститут історії України НАН України, відділ історії України ХІХ – початку ХХ ст., м. Київ.
Захист відбудеться „_20___” _травня __ 2005 р. о _1400_____ годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 26.053.02 у Національному
педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ,
вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ,
вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий „_10___ ” __квітня___ 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Стоян Т.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Вступ. Актуальність теми дослідження. Освіта є однією із головних умов культурного, інтелектуального й економічного розвитку держави. За плечима українського суспільства на цей час усталені традиції, які полягають у широкій участі громадськості в розбудові освітніх закладів, повазі до приват-ної ініціативи, визнанні прав особистості на вибір змісту навчання. Ставлення до релігії та релігійного виховання в сучасному суспільстві досить супереч-ливе і викликає гострі дискусії. Українське православне духовенство нині ви-ступає силою, яка підтримує освітні традиції. При українських храмах зростає популярність недільних шкіл. У деяких сучасних школах відкриваються про-фільні класи духовно-просвітницького спрямування. У таких умовах зростає суспільний інтерес до вивчення функціонування церковнопарафіяльних шкіл в минулому України, адже вони вписали помітну сторінку в історію освіти та виховання. Цей процес був перерваний десятиліттями радянської влади. Нині він потребує якісно нового осмислення.
У вітчизняній історичній науці формується нова концепція історії Украї-ни, переосмислюється роль церкви у суспільних процесах, що зумовлює науко-ву значимість теми дисертації. Залучення до широкого обігу нових мате-ріалів сприяло тому, що діяльність православної церкви в Україні у сфері освіти наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. стала не такою однозначною, якою вона вважалася до того. Тому в наукових колах значно поширився інтерес до дослідження культурно-просвітницької функції духовенства.
Зв’язок теми дисертації з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота здійснена в рамках науково-дослідної теми „Історія фор-мування і розвитку Української держави” (державний реєстраційний номер 01БФ046-01), включеної до комплексної наукової програми Київського націона-льного університету імені Тараса Шевченка „Наукові проблеми державотво-рення України”. Тема дисертації затверджена Вченою радою Київського націо-нального університету імені Тараса Шевченка 22 квітня 2003 року, протокол № 8.
Об’єктом дослідження є урядова політика Російської імперії у сфері почат-кової освіти духовного відомства, починаючи з 80-х років ХІХ ст. і до 1917 року.
Предметом дисертаційного дослідження є функціонування церковно-парафіяльних шкіл Лівобережної України в системі освітньої урядової полі-тики царського самодержавства в 1884-1917 роках.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ОСВІТНЬОЇ УРЯДОВОЇ ПОЛІТИКИ ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ (1884-1917 рр.)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок