Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕЛІКТНИЙ ФЕНОМЕН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ДЕЛІКТНИЙ ФЕНОМЕН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Назва:
ДЕЛІКТНИЙ ФЕНОМЕН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
32,47 KB
Завантажень:
272
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Колпаков Валерій Костянтинович
УДК 342.95
ДЕЛІКТНИЙ ФЕНОМЕН
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
12.00.07 — теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук
Київ — 2005
Дисертацією
є рукопис
Робота виконана
в Національній академії внутрішніх справ України, МВС України
Науковий консультант
доктор юридичних наук, професор
Калюжний Ростислав Андрійович,
Національна академія внутрішніх справ України, начальник кафедри
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Авер’янов Вадим Борисович, Інститут держави і права імені
В. М. Корецького НАН України, завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Негодченко Олександр Володимирович, Юридична академія МВС України, ректор
доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович, Кримський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ МВС України, ректор
Провідна
установа Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, кафедра адміністративного права, Міністерство освіти і науки України (м. Харків)
Захист відбудеться 28 вересня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.007.03 в Національній академії внутрішніх справ України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1)
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної академії внутрішніх справ України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1)
Автореферат розісланий 14 липня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Є. Д. Лук’янчиков


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Соціально-політичні зміни в українському суспільстві й нові пріоритети державотворення спонукали вітчизняну юридичну науку на пошук переходу від традиційних і усталених дослідницьких моделей до парадигми, що базується на врахуванні якісно нових чинників.
На адміністративно-правовому просторі особливий інтерес із цього приводу становить наукова оцінка явищ, що породжуються адміністративним правопорушенням (адміністративним проступком, адміністративним деліктом).
На жаль, після набуття Україною незалежності висвітлення адміністративно-деліктних питань залишається в межах, що були окреслені доктриною радянського адміністративного права, і характеризується певною недооцінкою проступку, як первісного юридичного компонента щодо утворення інститутів адміністративно-деліктного законодавства, адміністративної відповідальності, адміністративної деліктології.
Унаслідок цього, українська правова наука має у своєму розпорядженні значний масив теоретичних і практичних розробок з питань адміністративного примусу, адміністративно-деліктних процедур, причин проступків. Вивчення ж самого адміністративного проступку (адміністративного делікту), як самостійного правового феномена, відійшло на другий план і здійснюється переважно в контексті юридичної відповідальності.
Аналіз адміністративно-деліктних досліджень дає підстави визнати, що за період із прийняття Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) адміністративно-правовою наукою не було розроблено й запропоновано практиці суттєві теоретичні знання з концепції адміністративного проступку, які б відповідали програмним політичним завданням і конституційним вимогам щодо оновлення законодавства в напрямі визнання головним обов’язком держави забезпечення пріоритетів прав і свобод людини.
Очевидним є те, що без фундаментальних наукових досліджень теоретичних і прикладних проблем проступку відповідно до положень Концепції адміністративної реформи в Україні якісний прорив у деліктній сфері адміністративного права неможливий.
У дисертації доводиться, що такі дослідження і розробки мають здійснюватися з позицій, по-перше, конституційних засад щодо співвідношення інтересів громадянина і держави; по-друге, сучасної української філософсько-правової думки; по-третє, нового розуміння змісту адміністративного права і його ролі в державотворенні; по-четверте, доктринальних положень концепції адміністративної реформи в Україні; по-п’яте, західноєвропейського досвіду законодавчого регулювання відповідальності за малозначні проступки; по-шосте, досвіду країн СНД щодо реформування законодавства про адміністративну відповідальність; по-сьоме, теоретичних правових концепцій, сформованих українськими вченими.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Реферат на тему: ДЕЛІКТНИЙ ФЕНОМЕН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок