Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІСТОРИКО-ГЕРОЇЧНІ ПЕРЕКАЗИ УКРАЇНЦІВ: генеза, структура, поетика

ІСТОРИКО-ГЕРОЇЧНІ ПЕРЕКАЗИ УКРАЇНЦІВ: генеза, структура, поетика

Назва:
ІСТОРИКО-ГЕРОЇЧНІ ПЕРЕКАЗИ УКРАЇНЦІВ: генеза, структура, поетика
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
48,42 KB
Завантажень:
203
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
СОКІЛ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
УДК 398. 22 ( 477 )
ІСТОРИКО-ГЕРОЇЧНІ ПЕРЕКАЗИ УКРАЇНЦІВ:
генеза, структура, поетика
10. 01. 07 – фольклористика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філологічних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі фольклористики Інституту народознавства Націо-наль-ної Академії наук України, м. Львів
Науковий консультант: доктор історичних наук, професор, член-кореспондент
НАН України Павлюк Степан Петрович, директор
Ін-сти-туту народознавства НАН України
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Шумада Наталія
Сергіївна, провідний науковий співробітник Інституту
ми-стецтвознавства, фольклористики та етнології імені
М.Т. Риль-ського НАН України
доктор філологічних наук, професор
Малинська На-та-лія Анатоліївна,
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, професор кафедри фольклористики
доктор філологічних наук, професор Буряк Володимир
Дмитрович, Гуманітарний університет “Запорізький
Ін-сти-тут державного та муніципального управління”,
за-віду-вач кафедри журналістики, видавничої справи та
редагування
Провідна установа: Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України
Захист відбудеться 24 лютого 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01017 м. Київ-17, бульвар Тараса Шевченка, 14, конференц-зал.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці імені М.О.Мак-си-мовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01017, Київ-17, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розіслано 22 січня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор філологічних наук Копаниця Л. М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. На сучасному етапі, коли багато народів вибороло свою націо-нальну незалежність і нарешті реалізувалось їхнє природне прагнення виді-ли-тися з-поміж інших, кожен з них усе більше й глиб-ше хоче пізнати себе та довідатись, якими вони були колись і якими зали-шаться для нащадків. Таке безпосереднє ба-жання мають і українці – на-род давній на європейському кон-тиненті, котрий із здобуттям суве-рен-ної держави також намагається заглянути у свої витоки, збагнути гене-ти-чні ко-рені, осягнути й осмислити власний історичний феномен не тільки розумом, а й відчути його серцем і душею.
Ще за старих часів українці мали свою державність, яку втрачали, інко-ли надовго, а потім знову здобували її. Той непростий шлях яки-мсь чином фіксували літописці, історики, а дехто намагався навіть перепи-сати історію на догоду тим чи ін-шим завойовникам. То ж досі немає ще об’єктив-ного викладу історії України в народному сприйнятті, в його тлума-чен-ні. Звичайно, вона суттєво відмінна від офіційної, часто-густо супере-чить їй, оскільки твориться за специфіч-ними зако-нами. Кожен на-род має право на власне бачення національної історії, своє тракту-ван-ня подій, учинків героїв тощо. Саме такий погляд містять укра-їнські історико-героїчні перекази, що від-дзеркалюють загальнонаціональні інтереси цілого “народного організму” (М. Кос-то-маров). Вони заслуговують на серйозне фольк-лористичне дослідження. Їх треба вивчати не тільки за збереженими писемними пам’ят-ками, а передусім за усною традицією. Навіть там, де бракує документальних даних, зразки усної словесності заповнюють якоюсь мірою ці прогалини. Звичайно, вони не копіюють фактів, а відтворюють їх по-своєму, часто з високою художністю, формуючи в такий спосіб цілу систему людських знань та уявлень про історію. На цю ознаку переказів звернув увагу ще І. Франко, зазначивши, що “інколи в тих оповіданнях крис-талізуються в белетристичній формі погляди і осуди люду про певні історичні особи і явища, і в такім разі ті оповідання мають дійсну вартість як причинки до характеристики впливу даних подій і осіб на народ”Франко І.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ІСТОРИКО-ГЕРОЇЧНІ ПЕРЕКАЗИ УКРАЇНЦІВ: генеза, структура, поетика

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок