Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Інноваційний чинник розвитку промисловості

Інноваційний чинник розвитку промисловості

Назва:
Інноваційний чинник розвитку промисловості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,99 KB
Завантажень:
168
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ОБ’ЄДНАНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
ВИСОЦЬКА ІННА БОРИСІВНА
УДК 330.341,1:338,45
Інноваційний чинник розвитку промисловості
Спеціальність 08.07.01 – економіка промисловості
Автореферат
дисертації на здо-бут-тя на-у-ко-во-го сту-пе-ня
ка-н-ди-да-та економічних на-ук
Київ— 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Об’єднаному інституті економіки Національної академії наук України, м. Київ.
Науковий керівник: член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор
 
Офіційні опоненти:
Доктор економічних наук, професор
Яловий Гаррі Кирилович,
Національний технічний університет „Київський політехнічний інститут”
Кандидат економічних наук
Щедріна Таїсія Іванівна,
Інститут економічного прогнозування НАН України
Провідна установа:
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань євроінтеграції, відділ проблем розвитку промислової продукції та інвестиційної політики, м. Київ.
Захист відбудеться „_30___” _06_____2005 року о _14___годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.150.02 по захисту дисертацій доктора (кандидата) наук в Об’єднаному інституті економіки НАН України за адресою: 01011 м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Об’єднаного інституту економіки НАН України за адресою: 01011 м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.
Автореферат розісланий „_27__”____05_ 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Шубравська О. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку світової економіки економічне зростання характеризується провідною роллю науково-технічного прогресу й інтелектуалізацією основних факторів виробництва. У глобальній економічній конкуренції виграють країни, які забезпечують сприятливі умови для наукових досліджень та науково-технічного прогресу. Разом з тим спеціалістами всіх рівнів управління визнається, що в Україні на сьогодні не існує законодавчо та методично оформленого ефективного механізму управління інноваційною діяльністю в національній економіці, хоча перші спроби вже робляться.
В Україні існують об'єктивні передумови формування інноваційної економіки. Швидкий вихід України з кризи цілком можливий через реалізацію її переваг, які повинні бути доповнені активною державною політикою. Проблема створення економічного механізму, що дозволяє генерувати, відтворювати та використовувати науково-технічні інновації для підвищення темпів економічного розвитку й якості життя в нашій країні набуває надзвичайно актуального значення. Її вирішення реально можливе лише за умови формування адекватного уявлення про основні характеристики інноваційних процесів, їхні рушійні сили та закономірності. Результатами реалізації нової інноваційної економіки повинні стати досягнення високого рівня соціальної спрямованості науково-технічного прогресу, підвищення рівня життя населення в результаті росту ефективності суспільного виробництва, якісно інший рівень ресурсозбереження й екологізація економіки.
Актуальність теми даного дослідження в сучасних умовах зросла і внаслідок глибокої затяжної кризи в українській економіці в 1990-х рр. Прорахунки в стратегії та тактиці проведених економічних реформ привели до погіршення макро- і мікроекономічної ситуації. Гостра фінансова недостатність на промислових підприємствах призвела не тільки до погіршення та значного зменшення відновлення основного капіталу, а й до скорочення науково-технічних розробок, спрямованих на відновлення асортименту продукції, створення та впровадження нових ресурсо- й енергозберігаючих технологій.
Дослідженням інновацій як фактора економічного зростання, рушійних сил розвитку інноваційної діяльності займалися вітчизняні вчені Ю.Бажал, С.Козаченко, М.Крупка, А.Пасхавер, В.Александрова, а також закордонні автори – Й.Шумпетер М.Кондратьев, Л.Бляхман, С.Валдайцев, С.Глазьєв. Д.Львов, П.Друкер, Г.Менш, Б.Санто, Б.Твісс, та інші.
Незважаючи на очевидний прогрес, досягнутий в інноваційній теорії економічного розвитку в даній галузі залишається низка невирішених проблем.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Інноваційний чинник розвитку промисловості

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок