Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Українською реферат: Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в СУЧАСНІЙ українській ЛІТЕРАТУРНІЙ мові

Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в СУЧАСНІЙ українській ЛІТЕРАТУРНІЙ мові / сторінка 12

Назва:
Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в СУЧАСНІЙ українській ЛІТЕРАТУРНІЙ мові
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,02 KB
Завантажень:
326
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Нові значення дістають своєрідну граматичну спеціалізацію. Усю повноту граматичних ознак дієслова мають в основному значенні (Д1) та значеннях, що функціонально ускладнюють первинне (Д2, ДХ), коли дієслово сполучається з найменуванням особи – активного діяча у ролі суб’єкта дії та з іменником предметної семантики у функції об’єкта дії. У вторинних значеннях граматичні категорії дієслова, зокрема виду, перехідності/неперехідності, особи, є неповними.
На семантичному рівні метафоризація зумовлює втрату частини сем вихідної семеми і появу нових сем у семантичній структурі похідної семеми. Метафоричні зрушення в семному складі семеми супроводжуються зрушеннями в характері суб’єктів та об’єктів, що сполучаються з метафоризованим дієсловом. Дієслівна метафора ґрунтується на зближенні та порівнянні двох дій за внутрішніми семантичними ознаками: способом виконання дії, метою, результатом, причиною, динамічністю, інтенсивністю тощо. Внутрішньослівними мотивантами похідних семем можуть виступати експліцитні та імпліцитні семи мети, способу, характеру дії, причини дії, кількісної характеристики матеріалу, перебігу дії у часі, характеру об’єкта дії тощо.
У процесі розвитку метонімічно мотивованої семеми дієслівної лексеми не відбувається втрати чи набування якихось сем, здійснюється внутрішня перебудова семної структури: у результаті зміщення акцентів у семемі актуалізується і підкреслюється одна її частина, інша стає другорядною. З мовного погляду ця внутрішня перебудова семеми зумовлена зміною субєктної чи обєктної валентності дієслова. Продуктивним щодо утворення вторинних семем у дієслів конкретної фізичної дії стало метонімічне перенесення на основі результативно-наслідкових зв’язків (суб’єктно-об’єктна метонімія) за моделями „дія > спосіб виконання дії”, „дія > результат цієї дії”, „дія > наслідок дії” та асоціативно-поняттєвих зв’язків (об’єктна метонімія) за моделями „матеріал > готовий об’єкт з цього матеріалу”, „дія > видобування об’єкта тим способом, який позначає дія”. Метонімічне перенесення не змінює референтну віднесеність дієслова.
У результаті вторинної номінації, що зумовлена логіко-поняттєвими, семантико-валентнісними або й словотвірними чи позамовними чинниками, розширюються значення дієслівних лексем не лише в системі мови, у мовленні, а й у стилістичних можливостях їхнього використання як синонімічних засобів, насамперед у художніх текстах.
Основні положення дисертації викладено у таких публікаціях:
1. Шумейкіна А.В. Регулярна дієслівна полісемія // Систе-ма і структура східно-слов’янських мов: Зб. наук. пр. / Відп. ред. В.І. Гончаров. – К.: Знання України, 2006. – С. 183 – 191.
2. Шумейкіна А.В. Багатозначні дієслова конкретної фізичної дії ламати, топтати, бити, гризти в сучасній українській мові: функціональний аспект (на матеріалі історичного роману П.Загребельного „Євпраксія”) // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб. наук. пр. / Відп. ред. А.П. Грищенко. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2006. – Випуск 2. – С. 301 – 310.
3. Шумейкіна А.В. Лексико-семантична парадигма дієслова гатити та роль асоціацій у формуванні нових значень дієслова // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. / Відп. ред. О.І. Чередниченко. – К.: Київський ун-т, 2007. – Випуск 21. – Частина 3. – С. 299 – 305.
4. Шумейкіна А.В., Задорожна О.Є. Функціонування вторинних лексико-семантичних варіантів дієслова руйнувати в сучасній українській мові // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія.– І.-Ф.: ЦІТ, 2007. – Випуск XV – XVIII. – С. 386 – 390. (Автор дослідила механізми та чинники формування вторинних лексико-семантичних варіантів дієслова руйнувати.)
5. Шумейкіна А.В. Лексична полісемія дієслів конкретної фізичної дії з первинною семантикою пошкодження об’єкта // Науковий часопис НПУ імені М.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в СУЧАСНІЙ українській ЛІТЕРАТУРНІЙ мові

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок