Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською мовою: Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в СУЧАСНІЙ українській ЛІТЕРАТУРНІЙ мові

Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в СУЧАСНІЙ українській ЛІТЕРАТУРНІЙ мові / сторінка 13

Назва:
Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в СУЧАСНІЙ українській ЛІТЕРАТУРНІЙ мові
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,02 KB
Завантажень:
326
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб. наук. пр. / Відп. ред. М.Я. Плющ. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. – Випуск 3. – С. 163 – 173.
6. Шумейкіна А.В. Багатозначність і контекст // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції: У 5 т. / Редкол. І.І. Тимошенко та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – Т.4. – С. 102 – 105.
7. Шумейкіна А.В. Моделі регулярного дієслівного метафоричного перенесення // Семантика мови і тексту: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції / Редкол. В.І. Кононенко та ін. – І.-Ф.: ВДВ ЦІТ, 2006. – С. 212 – 215.
8. Шумейкіна А.В. Об’єктне варіювання як чинник формування нових значень дієслова // Україністика: нові імена в науці: Зб. наук. пр. / Редкол. А.П. Загнітко та ін. – Горлівка: Вид-во ГДГШМ, 2006. – С. 50 – 53.
АНОТАЦІЯ
Шумейкіна А.В. Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в сучасній українській літературній мові. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2007.
У дисертації досліджено багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в сучасній українській літературній мові. Семантичний і функціональний аспекти полісемії багатозначних дієслів конкретної фізичної дії з’ясовано на матеріалі дієслів, що належать до трьох лексико-семантичних груп – створення, зруйнування і пошкодження, які було класифікаційно поділено на відповідні мікрогрупи.
У першому розділі дисертаційної роботи розглянуто теоретичні засади лексичної полісемії, проаналізовано організацію семантичної структури полісемантеми, з’ясовано сутність понять „лексема”, „семема”, „сема”, визначено та описано, крім узуальних, периферійні типи значень: архаїчні, сленгові та оказіональні значення.
У другому розділі дисертації досліджено семантичні структури багатозначних дієслів конкретної фізичної дії з первинною семантикою створення об’єкта, з’ясовано специфіку формування дієслівних семантичних дериватів, розглянуто умови та механізми появи нових значень у дієслів конкретної фізичної дії з семантикою створення об’єкта.
У третьому розділі дисертаційної роботи здійснено аналіз вторинних лексико-семантичних варіантів, яких набули дієслова конкретної фізичної дії з первинною семантикою зруйнування і пошкодження об’єкта, проаналізовано мотивацію кожної семеми.
У процесі аналізу простежено особливості функціонування полісемічних дієслів фізичної дії у синтаксичних побудовах, з’ясовано контекстуальні умови функціонування лексико-семантичних варіантів дієслів, описано зв’язки між значеннями у структурі лексеми та виявлено семантичні компоненти, що мотивують вторинні значення. Дослідження значеннєвих парадигм полісемантичних дієслів здійснено на основі урахування взаємодії парадигматичних і синтагматичних векторів структурної організації лексики.
Матеріали та результати дисертаційного дослідження сприятимуть поглибленому осмисленню механізмів формування значень, ролі синтагматики та позамовних чинників у цьому процесі, регулярності розвитку полісемії. Комплексний аналіз денотативних, конотативних і денотативно-конотативних семем уможливить систематизацію значень дієслів української мови.
Ключові слова: багатозначність, дієслова конкретної фізичної дії, лексико-семантична група, семема/лексико-семантичний варіант/семантичний дериват, сема, валентність дієслова, семантична структура слова, семантичні перетворення, поняттєва і функціональна багатозначність.
АННОТАЦИЯ
Шумейкина А.В. Многозначность глаголов конкретного физического действия в современном украинском литературном языке. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в СУЧАСНІЙ українській ЛІТЕРАТУРНІЙ мові

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок