Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в СУЧАСНІЙ українській ЛІТЕРАТУРНІЙ мові

Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в СУЧАСНІЙ українській ЛІТЕРАТУРНІЙ мові / сторінка 4

Назва:
Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в СУЧАСНІЙ українській ЛІТЕРАТУРНІЙ мові
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,02 KB
Завантажень:
326
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків за розділами, загального висновку, списку використаної літератури, списку джерел і додатків. Обсяг дисертації без додатків, списку літератури, списку джерел становить 190 сторінок, загальний обсяг роботи – 245 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі розкрито стан наукової проблеми у сучасному мовознавстві, обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, вказано на її зв’язок з науковими програмами та планами, сформульовано об’єкт, мету й завдання дослідження, з’ясовано наукову новизну, теоретичну і практичну цінність матеріалів та результатів дисертаційного дослідження, окреслено структуру дисертаційної праці.
У першому розділі „Теоретичні проблеми лексичної полісемії” доведено, що багатозначність – це мовна універсалія, природний та універсальний вияв мови і мислення, пов’язаний із психічної здатністю людини узагальнювати. Застосування знака до нових потреб або старих виразів до нового означуваного є однією із засад організації та функціонування словникової системи мови.
Багатство парадигматичних і синтагматичних зв’язків дієслів конкретної фізичної дії (КФД) зумовлює складність їх значеннєвої структури, залежність семантики дієслів від цих характеристик, насамперед від синтагматичних зв’язків (М.П. Кочерган, І.І. Мєщанінов, Р.В. Туркіна, Г.А. Уфімцева та ін.). Указуючи на тісну залежність між кількістю, характером значень та актантною структурою дієслова, Л.О. Кожевникова розвиток багатозначності дієслова пов’язує з різним заповненням валентнісної моделі у рамках мікроконтексту, тобто речення.1. Кожевникова Л.А. Глагольная валентность и контекст // Лингвистика текста: Сб. науч. ст. / Редкол. А.И. Волокитина (отв. ред.). – Куйбышев: КГУ, 1976. – С. 62. За таких умов іменники у ролі суб’єкта та об’єкта при дієслові стають не тільки його граматичною, але й лексичною характеристикою. Сполучуваність і значення дієслова утворюють діалектичну єдність: значенням визначається потужність сполучуваності лексичної одиниці, однак будь-які якісні чи кількісні зміни валентності дієслова впливають на значення, зумовлюючи його розширення, звуження чи перенесення, отже, зміни дієслівної семантики відбуваються за рахунок інновацій сполучуваності.
На розвиток системи значень дієслова КФД упливають лексичні та граматичні чинники: семасіологічна основа дієслова як частини мови, тобто наявність у дієслова широкого інформаційного потенціалу; семантика суб’єкта та об’єкта дії; різноманітність синтаксичних, зокрема суб’єктних, об’єктних, інструментальних та ін. зв’язків. У зв’язку з тим, що суб’єктно-об’єктні зв’язки дієслова тісно взаємодіють з його видовою характеристикою, варіативність дієслівної семантики зумовлюється й префіксальною валентністю дієслів. Специфіка дієслівної багатозначності визначається не тільки якісними, а й кількісними показниками, зокрема частотністю вживання дієслова.
Зміни у лексиці мають переважно системний характер, бо лексика – це система взаємопов’язаних елементів. Говорячи про мовну полісемічну модель, дослідник обов’язково має на увазі семантичну аналогію, яка забезпечує розгортання цієї моделі та утворення того чи іншого напрямку регулярної полісемії.2. Тараненко О.О. Полісемантичний паралелізм і явище семантичної аналогії. – К.: Наук. думка, 1980. – С. 10.
 
У роботі проаналізовано характер зв’язків між значеннями полісемантичної лексеми. Установлено, що лексико-семантична структура багатозначного слова – це сукупність усіх лексико-семантичних варіантів (ЛСВ) слова, що перебувають між собою в парадигматичних відношеннях та залежно від ступеня семантичної близькості до прямого значення характеризуються або слабким ступенем семантичної пов’язаності (поняттєва полісемія), або сильним ступенем пов’язаності та збереженням семантичної тотожності (функціональна полісемія).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в СУЧАСНІЙ українській ЛІТЕРАТУРНІЙ мові

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок