Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СПІВАНКА-ХРОНІКА: СПЕЦИФІКА ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЇ

СПІВАНКА-ХРОНІКА: СПЕЦИФІКА ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЇ

Назва:
СПІВАНКА-ХРОНІКА: СПЕЦИФІКА ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,80 KB
Завантажень:
396
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ПАВЛОВА АЛЛА КАЗИМИРІВНА
УДК 398.87
СПІВАНКА-ХРОНІКА: СПЕЦИФІКА ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЇ
Спеціальність 10.01.07 – фольклористика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фольклористики Інституту філології Київського націо-наль-ного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Копаниця Любов Миколаївна,
професор кафедри фольклористики
Інституту філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
 
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Кейда Федір Федорович,
завідувач кафедри української філології
Маріупольського державного гуманітарного університету
кандидат філологічних наук
Полковенко Тарас Вікторович,
заступник директора Інституту культурологічних
та етнополітичних досліджень,
Міжрегіональна академія управління персоналом
Захист відбудеться 20 березня 2008 року о 14 годині на засіданні спе-ціалі-зо-ва-ної вченої ради Д 26.001.15 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01017, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14.
Із дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці імені М.О. Мак-си-мо-вича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01017, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “___” лютого 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.О. Ткаченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Український фольклор, як одна з найважливіших і значущих складових на-ці-ональної культури етносу, потребує поглибленого вивчення – осмислення багатьох пи-тань і явищ його історичного розвитку в минулому та процесу побутування, функ-ціону-ван-ня, змін і новотворення на сучасному етапі. У комплексі таких не-дос-тат-ньо дос-лід-жених явищ бачимо і співанку-хроніку.
У системі пісенних жанрів вона посідає особливе місце, зберігаючи й у нові часи свої традиційні особливості: локальний характер, специфічно окреслене те-ма-ти-чне коло із домінуванням деталізованих оповідей про нещасливі випадки з життя конкретної людини або колективу в цілому, індивідуалізацію, факто-гра-фічність та ін. Сама назва „співанка-хроніка” відображає і регіонально-фольклорну специфіку жанру, і його хронікерську документальність. Цей специфічний жанр українського фольклору синтезує нагромаджений у процесі розвитку особливий зміст із ори-гі-наль-ним аспектом відтворення дійсності, мовним світом. Пісні-хроніки за своєю сут-тю є жанром, який відтворює неординарні, виняткові події громадсько- та ро-динно-побутового характеру, йде „слідами реальних фактів”, з усіма подробицями інформуючи про особливе в житті людини або колективу.
Актуальність теми дослідження зумовлена відсутністю на сучасному етапі на-у-ко-вих розвідок із синтетичним осмисленням співанки-хроніки як жанру укра-їнсь-ко-го фольклору, важливістю дослідження поетики цих творів (тем, фабульних моделей, мотивів, образів). Водночас у контексті створення історії української фоль-кло-ристики ви-никла потреба з’ясувати роль вітчизняних дослідників у ста-нов-лен-ні та розвитку істо-ріографії вивчення хронікальної пісні, етапів збирання і пуб-лі-ку-вання.
У дисертації розглядаються основні публікації співанок-хронік та аналітичні студії над „пісенними новотворами” (В. Гнатюк), здійснені протягом майже двох-сот-річного періоду (Вацлав з Олеська, М. Цертелєв, М. Максимович, І. Срез-невсь-кий, Я. Го-ловацький, М. Драгоманов, І. Франко, О. Потебня, О. Кольберг, В. Гна-тюк, Ф. Ко-лес-са).
Наприкінці XIX – на початку XX ст. ці епічні пісні, відповідно до об’єкта зо-бра-ження і характеру зображуваного конфлікту, збирачі та дослідники фольклору зараховували до дум, балад, історичних та родинно-побутових пісень. Вагомим для дослідження хронікальної пісні є досвід сучасних українських фольклористів, котрі досліджують різні аспекти генези, побутування, жанрової дефініції, своєрідності поетичної системи (О.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: СПІВАНКА-ХРОНІКА: СПЕЦИФІКА ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок