Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

Назва:
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,81 KB
Завантажень:
8
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
РІЗНИК ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ
УДК: 347.45/.47
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ
 
Спеціальність 12.00.03. – Цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
КИЇВ - 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник:
доктор юридичних наук
Безклубий Ігор Анатолійович,
завідуючий кафедрою теорії та історії держави і права
Юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор, академік АПрН України
Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна,
професор кафедри цивільного права
Національної юридичної академії України (м. Харків)
кандидат юридичних наук
Кот Олексій Олександрович,
Директор департаменту контрактного права
й нерухомості юридичної фірми “Салком” (м. Київ).
Провідна установа:
Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України (м. Київ).
Захист відбудеться “21”вересня 2006 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 12).
Автореферат розісланий “17 серпня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради д.ю.н. Боднар Т.В
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Соціально-економічні перетворення, що відбулись останнім часом в Україні, викликали суттєву модифікацію змісту суспільних відносин, що регулюються цивільним правом. Зокрема, це стало поштовхом до появи нових видів договірних відносин між фізичними та юридичними особами, серед яких своє особливе місце зайняли лізингові відносини Терміни “лізинг”, “лізингові відносини”, “фінансовий лізинг” і “лізингові зобов’язання” вживаються автором як синоніми..
За існуючими даними, ступінь зносу основних засобів у більшості галузей економіки України перевищує 60-70%. Проте, відсутність в учасників цивільного обороту вільних коштів не дозволяє поліпшити ситуацію. Наслідком такого стану основних засобів є значна енергоємність вітчизняного виробництва, що є актуальним у світлі значного подорожчання енергоресурсів на світових ринках. До того ж, за розрахунками фахівців для оновлення основних засобів в Україні одночасно необхідно близько 90 млрд. дол. США інвестицій.
Як свідчить досвід країн з розвинутою ринковою економікою та країн, що розвиваються, обсяг залучених з використанням лізингу інвестицій в оновлення основних засобів становить від 15 до 35 %. Для порівняння, в Україні аналогічний показник складає менше 1 % від всього об’єму джерел інвестування в основні засоби. Крім того, на сьогодні в країнах з розвинутою ринковою економікою лізинг отримав свій розвиток не лише у сфері підприємництва, а й серед споживачів.
Складність і недостатнє розуміння сутності лізингових відносин стало причиною неодноразових спроб їх законодавчого врегулювання нормами цивільного законодавства України. Як наслідок, чинні акти цивільного законодавства України дотепер не забезпечили адекватного та ефективного механізму регулювання цих відносин. Однією з причин такого становища, на наш погляд, є відсутність у вітчизняній науці цивільного права завершених комплексних монографічних досліджень, присвячених проблемним аспектам цивільно-правового регулювання лізингових відносин.
Окремі проблемні аспекти цивільно-правового регулювання лізингових відносин розглядалися в дисертаційних роботах Р.П. Бойчука “Договір лізингу” (1997) та І.Є. Якубівського “Договір фінансового лізингу” (2003), а також представників науки господарського права А.Г. Барабаш “Правове регулювання лізингових відносин в Україні” (2004) та О.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок