Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права

Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права

Назва:
Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,50 KB
Завантажень:
364
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Погрібний Сергій Олексійович
УДК 347.2/.3
Порівняльно-правовий аналіз інституту
володіння у континентальній, англосаксонській
та східноєвропейській системах права
Спеціальність: 12. 00. 03. – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі цивільного права
Одеської національної юридичної академії
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор юридичних наук,
професор, Харитонов Євген Олегович, Одеська
національна юридична академія, завідуючий
кафедрою цивільного права
Офіційні опоненти – доктор юридичних наук, професор,
академік Академії правових наук України, Підопригора
Опанас Андронович, Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, професор кафедри
цивільного права юридичного факультету;
кандидат юридичних наук, доцент Калакура Віктор
Ярославович, доцент кафедри міжнародного приватного
та митного права Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Провідна установа – Національна юридична
академія України імені Ярослава Мудрого, м.Харків
Захист відбудеться “26” червня 2001 р. о 12 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.06 Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
за адресою: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, 60.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
за адресою: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “24” травня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д.26.001.06.,
кандидат юридичних наук Бондар Т.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Процеси, що відбуваються сьогодні в Україні в сфері політики, економіки, соціально-культурних відносин, роблять нагальною потребу вдосконалення цивільного законодавства, особливо тих його інститутів, що покликані регулювати цивільний статус особи, належність майна, стосунки окремої особи з державою та іншими учасниками обігу. Це завдання ускладнюється у зв’язку з обранням стратегічного напрямку розвитку, пов’язаного із інтегруванням України до Європейського співтовариства, що, у свою чергу, ставить вимоги щодо відповідності засад та основних положень права, зокрема, і, особливо приватного права, сучасним тенденціям розвитку правових систем світу.
Процес кодифікації цивільного законодавства, що нині відбувається в Україні, має бути пов’язаний з суттєвим оновленням поглядів на цивільне право, запровадженням низки нових для чинного законодавства інститутів. До таких інститутів належить і володіння. Поняття володіння (possessio) на протязі багатьох століть належить у цивілістичній науці до найбільш спірних. Його вивченню були присвячені праці найкращих цивілістів Європи, від часів римської держави до сучасності. Відносно недавно було поновлено цю дискусію на теренах Німеччини К.Ф.Савіньї, яку було підхоплено іншими видатними вченими свого часу: Єрингом, Пухтою, Ендеманном тощо. Своє відображення ця дискусія знайшла й у цивілістичній науці Російської імперії, в якій проблемам володіння та його захисту приділялась значна увага. У радянські часи з політичних та ідеологічних причин розробка поняття володіння, його практична значимість були зведені майже нанівець, оскільки доктрина радянського права не передбачала надання захисту фактичному володінню речами. Проте сьогодні перед українською цивілістикою постає завдання створення нової концепції володіння та розробки головних характеристик цієї категорії.
Чинному українському законодавству цілісний інститут володіння невідомий. Проект ЦК України містить окрему главу, що обіймає низку норм, присвячених регулюванню даних відносин. Але прийняття нового кодексу, який передбачає окреме регулювання відносин володіння, саме по собі не зможе вирішити всі проблеми, пов’язані з появою нового інституту: адже сьогодні законодавству та правозастосовчій практиці, а також правовій культурі майже невідомі традиція самостійного визнання володіння та надання йому захисту.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок