Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ РЕГІОНУ

Загрузка...

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ РЕГІОНУ

Назва:
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ РЕГІОНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,87 KB
Завантажень:
212
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Петрова надія БОРИСІВНА
УДК 332.146.2:621.311.1
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ РЕГІОНУ
Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил
і регіональна економіка
автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти і науки України (м. Харків)
Науковий керівник: |
доктор економічних наук, професор
Тищенко Олександр Миколайович
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків), заст. директора
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Шелегеда Бела Григорівна
зав. кафедри економіки підприємств
Донецького університету економіки і права
кандидат економічних наук
Дудолад Олександр Стефанович
Генеральний директор ВАТ „Харківміськгаз”
Іміського господарства
Захист відбудеться «_30_» квітня 2008 р. о _13_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, конференц-зал №1.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.
Автореферат розісланий «_27_» березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.В.Момот


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасний розвиток регіонів супроводжується бурхливими змінами і потребує адаптації до них усіх галузей національної економіки. Електроенергетика, що забезпечує життєдіяльність усіх підприємств, які функціонують на території регіону, і безпеку населення, є перспективною галуззю. Капітал і ресурси, що вкладаються в її розвиток, при сформованій стратегії можуть сприяти підвищенню економічних показників не тільки окремого регіону, але й національної економіки в цілому. За цих умов формування стратегії управління розвитком електроенергетики регіону є обов'язковим. Мета стратегії управління електроенергетикою регіону - ефективне використання її потенціалу й управління інформацією про вплив внутрішнього і зовнішнього оточення на розвиток регіонів і підвищення якості життя населення.
Вирішенню питань стратегічного управління були присвячені роботи українських учених: В.М. Амітана, В.Г. Герасимчука, М.О. Кизима, В.Д. Нємцова, В.С. Пономаренка, М.М. Смирнова, О.М. Тищенка, О.М. Тридіда, Б.Г. Шелегеди, а також зарубіжних: А.Д. Аакера, Р. Акофа, І. Ансоффа, К. Боумена, В.О. Винокурова, О.С. Віханського, А.П. Градова, П. Дойла, П. Друкера, Б. Карлофа, В. Кінга, Д. Кліланда, Д. Кемпбела, В.М. Маркової, Г. Мінцберга, М. Портера, С.О. Попова, Д. Стонхауса, А.Дж. Стрікленда, А.А. Томпсона, М.М. Треньова, Д. Хассі, А.Ю. Юданова. Питання регіонального розвитку відображені в роботах українських учених А.Є. Ачкасова, П.Т. Бубенка, А.П. Голікова, Б.М. Данілішина, М.І. Долішного, Г.В. Ковалевського, Р.Р. Ларіної, Г.І. Онищука, В.І. Торкатюка, Л.М. Шутенка, а також зарубіжних учених Дж.М. Кейнса, С.А. Кузнеця, Л. Клейна, Р. Фріша.
Процес взаємного впливу розвитку сфери електроенергетики і регіону як середовища її функціонування представляють інтерес для наукових досліджень. Відсутність врахування впливу регіонального розвитку при управлінні електроенергетикою зумовила актуальність теми і лягла в основу цього дослідження. Про актуальність даної роботи свідчать також прийняті в 2005 р. проект «Енергетичної стратегії України до 2030 року», що відображає не тільки напрям розвитку електроенергетики, а й прогнози майбутнього розвитку країни, соціальної сфери і рівня життя населення, а також Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів».
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень Харківської національної академії міського господарства. В основу дисертації покладені теоретико-методологічні й практичні розробки, що є частиною науково-дослідних робіт „Економічні основи системотехніки полідемен-сіонального формування синергетичного інвестиційного циклу капітального будівництва об'єктів житлово-комунальних комплексів” (номер державної реєстрації 0107U000249); при виконанні якого особисто дисертантом обґрунтована необхідність розробки стратегії електроенергетики в регіоні при здійсненні будівництва житлово-комунальних комплексів на його території, а також «Економічні проблеми розвитку підприємств – регіональний аспект» (номер державної реєстрації 0107U000248), в якій дисертантом вирішені завдання прогнозування обсягів реалізації електроенергії з урахуванням показників розвитку регіону.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ РЕГІОНУ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок