Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Психологічні особливості розуміння слова першокласниками в структурі усного мовлення

Психологічні особливості розуміння слова першокласниками в структурі усного мовлення

Назва:
Психологічні особливості розуміння слова першокласниками в структурі усного мовлення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,27 KB
Завантажень:
424
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Інститут психології ім. Г.С.Костюка
АПН України
ДОРОШЕНКО Марина Ібрагимівна
УДК 159. 922
Психологічні особливості розуміння слова першокласниками в структурі усного мовлення
Спеціальність 19.00.07 –
педагогічна та вікова психологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України
Науковий керівник - дійсний член АПН України,
доктор психологічних наук,
професор Максименко Сергій Дмитрович,
Інститут психології ім. Г.С. Костюка
АПН України, директор
Офіційні опоненти - доктор психологічних наук, професор
Дусавицький Олександр Костянтинович,
Харківський національний університет ім. В.М. Каразіна,
кафедра психології
- кандидат психологічних наук, доцент
Долинська Любов Василівна,
Національний педагогічний університет
ім. М.П. Драгоманова,
кафедра психології та педагогіки, завідувач
Провідна установа - Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка, кафедра психології
Захист відбудеться 12 червня 2001 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 в Інституті психології імені Г.С.Костюка АПН України за адресою: 01033, Київ-33, вул. Паньківська, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України
Автореферат розісланий “8” травня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Балл Г.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Одним з найважливіших показників психологічного розвитку учнів є ступінь оволодіння ними мовою, яка виступає не лише як засіб спілкування, а і як знаряддя розумової діяльності. Саме за допомогою мови здійснюється узагальнення та абстрагування у процесі пізнання, відбувається поєднання понять у судженнях та умовиводах. Тому від самого початку систематичного навчання мови необхідна така його організація, яка б забезпечувала максимально повне оволодіння учнями насамперед її узагальнюючою функцією.
Зважаючи на сказане вище, дослідження особливостей розуміння першокласниками слова як одиниці мовлення є актуальним.
У психологічній літературі проблема розуміння перебувала у центрі уваги багатьох дослідників (Л.С. Виготський, М.І. Жинкін, Ю.К. Корнілов, Г.С. Костюк, М.Д. Левітов, О.О. Леонтьєв, Н.О. Менчинська, С.Д. Максименко, В.О. Моляко, С.Л. Рубінштейн, А.О. Смирнов, Н.В. Чепелєва), однак ми маємо достатньо підстав констатувати її недостатню розробку. Багато неясного залишається у питаннях, щодо природи розуміння, його рівнів, прийнятної процедури і системи критеріїв діагностики психологічних особливостей процесу розуміння.
У цьому контексті особливий інтерес становить вивчення залежності між засвоєнням першокласниками теоретичних знань про окремі сторони слова і формуванням умінь у галузі мовленнєвої практики. Не менший інтерес становить питання організації такої послідовності роботи першокласників над словом у навчальному процесі, яка б забезпечувала не тільки мовленнєвий, а й цілісний розвиток особистості учня.
Тема дослідження є складовою частиною комплексної теми лабораторії психології навчання Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України “Психологічні чинники розвиваючого навчання в різних освітніх системах”. Номер держреєстрації 0196U006951.
Об’єкт дослідження – процес розуміння першокласниками значень слова на початковому етапі шкільного навчання.
Предмет дослідження – психологічні особливості розуміння слова учнями перших класів.
Мета дослідження – визначити психолого-педагогічні умови та засоби підвищення ефективності засвоєння першокласниками значень слова.
Гіпотези дослідження:
1. Розуміння першокласниками семантики слова відбувається більш успішно за умови формування в них спрямованих на це спеціальних розумових дій, із притаманними їм орієнтувальною, виконавчою та контрольно-коректувальною функціями.
2. Повноцінного розуміння слова першокласниками можна досягти за такої організації процесу навчання, коли він:
·
передбачає формування в учнів відповідних розумових та практичних дій;
· включає систему лексико-семантичних завдань, у яких добір та систематизація навчального матеріалу здійснюється з урахуванням:–
загальнодидактичних принципів науковості, систематичності, послідовності, перспективності, доступності, індивідуалізації;–
взаємопов’язаної реалізації змістового, мотиваційного та операціонального компонентів навчання;–
поєднання навчальних та ігрових дій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Психологічні особливості розуміння слова першокласниками в структурі усного мовлення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок