Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДЕЛЮВАННЯ УЩІЛЬНЕННЯ ЛИВАРНИХ ФОРМ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕФЕКТІ-В ВИЛИВКІВ.

МОДЕЛЮВАННЯ УЩІЛЬНЕННЯ ЛИВАРНИХ ФОРМ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕФЕКТІ-В ВИЛИВКІВ.

Назва:
МОДЕЛЮВАННЯ УЩІЛЬНЕННЯ ЛИВАРНИХ ФОРМ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕФЕКТІ-В ВИЛИВКІВ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,00 KB
Завантажень:
414
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
САМАРАЙ ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ
УДК 621.744.362 : 681.3
МОДЕЛЮВАННЯ УЩІЛЬНЕННЯ ЛИВАРНИХ ФОРМ І ПРОГНОЗУВАННЯ
ДЕФЕКТІ-В ВИЛИВКІВ.
05.16.04 - Ливарне виробництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ - 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі ливарного виробництва чорних і кольорових металів Національного технічного університету України "КПІ" Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор технічних наук професор
Дорошенко Степан Пантелійович,
Національний технічний університет України "КПІ",
професор кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових металів, заслужений професор НТУУ “КПІ”
Офіційні опоненти: доктор технічних наук професор
Становський Олександр Леонідович,
Одеський національний політехнічний університет,
завідувач кафедри нафтогазового і хімічного машинобудування
кандидат технічних наук
Андерсон Валерій Августович,
ВАТ "КАМЕТ-ТАС",
завідувач відділу ливарного виробництва
Провідна установа: Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН
України (м. Київ), відділ автоматизації
Захист відбудеться 23 січня 2007 р. о 1430 на засіданні спеціалізованої ради К.26.002.12 в Національному технічному університеті України "КПІ" за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 9, ауд. 203
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" за адресою: 03056, м.Київ, пр. Перемоги, 37
Автореферат розісланий "22" грудня 2006 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради К.26.002.12
кандидат технічних наук доцент Л.М.Сиропоршнєв


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. В умовах ринкової економіки найважливішим напрямком підви-щення конкурентоспроможності продукції є розроблення і застосування інтегрованих систем ке-рування якістю (CJQ) на основі методології роботи без дефектів (ZERO DEFECT), принципи якої закладені в міжнародний стандарт ISO 9000 - 9004.
У сучасному ливарному виробництві технологічно недостатня якість ливарних форм при-зводить до виникнення численних дефектів виливків, а частка бракованих виливків з вини форми в загальній кількості браку може досягати 80%. Безумовно, знижувати вірогідність появи дефектів виливків слід уже на стадії технологічної підготовки виробництва, коли призначають усі параме-три матеріалів, що використовують, та режими технологічних операцій. Саме такий підхід до реа-лізації методології ZERO DEFECT разом з постійним операційним активним контролем виробни-цтва найбільш ефективний. Ця технічна задача потребує багатоваріантного аналізу процесу фор-моутворення, для чого необхідно вирішення наукової проблеми, яка складається із створення ма-тематичної або імітаційної моделі процесу, дослідження динаміки ущільнення формувальної су-міші (ФС) в робочих порожнинах оснастки і встановлення кореляційних зв’язків та теоретичних залежностей між ступенем, рівномірністю ущільнення форм і стрижнів з одного боку та вірогідні-стю появи дефектів виливків - з іншого.
На жаль, для вирішення згаданої наукової проблеми, особливо щодо віброущільнення, нау-ковці ні за кордоном, ні в Україні майже не використовують поєднання таких сучасних методів системного аналізу, як тримірне імітаційне моделювання ущільнення і прогнозування дефектів виливків методами експертних систем (ЕС) за результатами моделювання, а огляд літературних даних показує доцільність їх застосування, особливо на базі уявлень реології. Підтвердженням ве-ликої актуальності такої роботи є повідомлення щодо виділення 26 млн. евро університету “SWANSEA” на виконання саме таких досліджень і створення відповідної інтегрованої системи для ливарного виробництва. Отже пошук нових сучасних методів оптимізації технологічного про-цесу ущільнення ливарних форм для підвищення якості виливків є завданням актуальним.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась згідно плану науково-дослідних робіт кафедри “Ливарне виробництво чорних і кольорових металів” НТУУ “КПІ”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: МОДЕЛЮВАННЯ УЩІЛЬНЕННЯ ЛИВАРНИХ ФОРМ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕФЕКТІ-В ВИЛИВКІВ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок