Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РИНОК ПРАЦІ В ТОРГІВЛІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

РИНОК ПРАЦІ В ТОРГІВЛІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

Назва:
РИНОК ПРАЦІ В ТОРГІВЛІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,67 KB
Завантажень:
76
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
УКООПСПІЛКА
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ
ІЛЯШ ОЛЬГА ІГОРІВНА
УДК 339.13:331.5
РИНОК ПРАЦІ В ТОРГІВЛІ:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ
Спеціальність 08.07.05 – економіка торгівлі та послуг
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економіки підприємства Львівської комерційної академії Укоопспілки
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Марцин Володимир Степанович,
Львівський банківський інститут НБУ,
завідувач кафедри фінансів.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Садєков Алімжан Абдуллович
Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М.І. Туган-Барановського, проректор з наукової
роботи, завідувач кафедри економіки підприємства.
кандидат економічних наук, доцент
Даниленко Олена Авксентіївна
Київський національний економічний університет,
доцент кафедри управління персоналом
Провідна установа: Інститут регіональних досліджень НАН України,
відділ регіональної соціально-економічної політики
і територіального управління, м. Львів
Захист дисертації відбудеться ”16 червня 2005 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.01 у Львівській комерційній академії (79005, Львів-5, вул. М. Туган – Барановського, 10, ауд. 205).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівської комерційної академії, м. Львів, вул. М. Туган – Барановського, 10.
Автореферат розісланий ” 14” травня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ___________________ Блонська В. І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Однією з найважливіших закономірностей розвитку світової господарської системи є взаємозв’язок економічного зростання та підвищення ролі торгівлі в національній економіці. Особливо чітко ця закономірність прослідковується в економіці України, де темпи розвитку сфери торгівлі за останні роки значно перевищують темпи зростання валового національного продукту, що відображається у збільшенні чисельності робочих місць у сфері торгівлі. Водночас зміна структури та ускладнення функцій торгівлі, диверсифікація торговельної діяльності зумовлюють формування нових вимог до рівня кваліфікації, освіти та норм поведінки працівників.
Незважаючи на активізацію розвитку торгівлі, сьогодні ринок праці у цій сфері залишається деформованим і не здатним забезпечити паритет між попитом та пропозицією робочої сили. Недосконалою є і система регулювання ринку праці в торгівлі України, що проявляється у порушенні ринкових регуляторів зайнятості, високому рівні прихованого безробіття, низькій продуктивності праці, малоефективній соціальній політиці держави.
Вагомий внесок у вивчення теоретико-методологічних та прикладних засад функціонування ринку праці та політики його регулювання зробили такі провідні українськими вчені як С.І.Бандур, Д.П.Богиня, І.К.Бондар, С.Й.Вовканич, О.А.Грішнова, О.А.Даниленко, М.І.Долішній, Т.А.Заяць, С.М.Злупко, А.М.Колот, Ю.М.Краснов, Г.І.Купалова, В.І.Куценко, Е.М.Лібанова, В.П.Мікловда, У.Я.Садова, Л.К.Семів, В.В.Онікієнко, О.В.Павловська, І.Л.Петрова, М.В.Семикіна, М.Г.Чумаченко, М.В.Шаленко та інші. Проблеми зайнятості та ринку праці широко висвітлені і у працях закордонних вчених: В.Іноземцева, А.Пігу, Дж.Пері, Дж.Хікса, О.Лівшица, П.Самуельсона, В.Нордхауза.
Суттєве значення для дослідження обраної проблеми склали праці з проблематики функціонування та розвитку торгівлі таких відомих вчених як В.Апопія, Г.Башнянина, Б.Вейту, Я.Гончарука, В.Доненбурга, І.Дюмулена, М.Леві, А.Мазаракі, Ю.Макогона, В.Марцина, Р.Монкріфа, А.Садєкова.
Разом з цим, питання функціонування та регулювання ринку праці в торгівлі залишається без належної уваги науковців. Детального вивчення потребує питання якості трудових ресурсів сфери торгівлі, що зумовлюється появою нових видів торговельних послуг та зростанням вимог до якості традиційних торговельних послуг, спричинених процесами розвитку та інформатизації суспільства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РИНОК ПРАЦІ В ТОРГІВЛІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок