Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Обґрунтування РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ І ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ГИЧКИ КОРМОВИХ БУРЯКІВ

Обґрунтування РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ І ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ГИЧКИ КОРМОВИХ БУРЯКІВ

Назва:
Обґрунтування РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ І ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ГИЧКИ КОРМОВИХ БУРЯКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,32 KB
Завантажень:
5
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КОБЕЦЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 631.356.42
Обґрунтування РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ І ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ГИЧКИ КОРМОВИХ БУРЯКІВ
05.05.11 – машини і засоби механізації
сільськогосподарського виробництва
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
ВІННИЦЯ - 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Дніпропетровському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор
Кобець Анатолій Степанович,
Дніпропетровський державний аграрний
університет, перший проректор –
проректор з навчальної роботи
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Гевко Роман Богданович,
Тернопільський національний економічний
університет, завідувач кафедри інженерного менеджменту, декан факультету аграрної економіки і менеджменту;
кандидат технічних наук, доцент
Хомик Надія Ігорівна,
Тернопільський державний технічний університет
імені Івана Пулюя, доцент кафедри технічної
механіки і сільськогосподарського машинобудування
Захист відбудеться ”22” листопада 2007 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.854.02 у Вінницькому державному аграрному університеті, за адресою: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, мод. 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Вінницького державного аграрного університету, за адресою: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3.
Автореферат розісланий “18” жовтня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Берник П.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Кормові коренеплідні культури, зокрема кормовий буряк, є одним з головних джерел соковитих кормів, які незамінні для тварин в зимовий період годування. Сучасні технології вирощування кормових буряків забезпечують отримання високих врожаїв коренеплодів (800…1000ц/га), однак збільшення обсягів виробництва цієї культури стримується досить низьким рівнем механізації вирощування і, особливо, збирання.
Однією з відповідальних операцій при збиранні кормових буряків, яка визначає можливість тривалого зберігання коренеплодів, є процес видалення гички. Від показників проведення цієї операції залежить можливість якісного збирання коренеплодів з мінімальним забрудненням вороху вільною та зв’язаною гичкою, а також мінімальними пошкодженнями в процесі очищення вороху коренеплодів.
На існуючих машинах для видалення гички кормових буряків використовуються комбіновані робочі органи ріжучої та ударної дії, які досить матеріало- та енергомісткі. Використання таких машин на відносно невеликих площах економічно недоцільне.
Зважаючи на біологічні особливості кормових буряків, найбільш пер-спективним є видалення гички з використанням еластичних робочих органів, принцип роботи яких базується на ударній та очісуючій дії робочих елементів.
Тому розробка робочого процесу і робочих органів для видалення гички кормових коренеплодів та обґрунтування їх оптимальних конструктивно-кінематичних параметрів з метою підвищення якісних показників роботи гичкозбиральних машин є актуальною народногосподарською задачею.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконувалась у відповідності з держбюджетною та госпдоговірною тематикою Дніпропетровського державного аграрного університету у період з 1993 по 2006 роки.
Виконані дослідження проведені відповідно до державної наукової тематики кафедри сільськогосподарських машин ДДАУ (д.р. №0101U004230) та в рамках “Національної програми розробки і виробництва комплексів машин і обладнання для сільського господарства, харчової та переробної промисловості” при співробітництві з КВП “Дніпропетровський комбайновий завод”.
Мета і задачі досліджень. Мета роботи ? підвищення якості видалення гички кормових буряків шляхом розробки конструкції гичковидаляючого пристрою та обґрунтування його конструктивно-кінематичних параметрів.
Для досягнення мети в роботі поставлені наступні задачі:
- на основі проведеного аналізу процесу видалення гички кормових буряків обґрунтувати конструктивно-технологічну схему гичковидаляючого пристрою;
- провести дослідження агробіологічних та механіко-технологічних властивостей гички кормових буряків у зв’язку з процесом її видалення еластичними робочими органами;
- розробити математичну модель процесу взаємодії еластичного робочого органу з коренеплодом та вивести аналітичні залежності для визначення оптимальних параметрів такої взаємодії;
- провести лабораторні експериментальні дослідження гичковидаляючого пристрою для оптимізації конструктивно-кінематичних параметрів;
- провести польові експериментальні дослідження пристрою, визначити опти-мальні агротехнічні показники роботи очисника гички кормових буряків;
- провести порівняльну оцінку ефективності використання очисника гички, який обладнано запропонованим пристроєм, і базової машини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Обґрунтування РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ І ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ГИЧКИ КОРМОВИХ БУРЯКІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок