Головна Головна -> Реферати українською -> Фізична культура -> Роль фізичної культури в повсякденному житті студента середнього медичного навчального закладу

Роль фізичної культури в повсякденному житті студента середнього медичного навчального закладу

Назва:
Роль фізичної культури в повсякденному житті студента середнього медичного навчального закладу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,52 KB
Завантажень:
393
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
ПЛАН

1. Мета і основні завдання фізичного виховання

2. Форми організації фізичного виховання

3. Зміст роботи навчальних відділень

4. Загальні положення про залік з фізичного виховання

5. Навчальний матеріал для підготовчого відділення

Використана література

1. Мета і основні завдання фізичного виховання

Вітчизняною та світовою наукою набутий великий досвід, який підтверджує необхідність систематичних занять фізични­ми вправами для поліпшення здоров'я, підвищення специфічної та неспецифічної його стійкості і працездатності. При цьому здоров'я слід розглядати як широке соціально-біологічне по­няття, яке включає в себе не тільки нормальну структуру і функцію різних органів та систем, а й рівень розвитку функціо­нальних резервів, діапазон компенсаторно-пристосувальних реак­цій, що й визначає успішну адаптацію організму до різних умов навколишнього середовища.

Вельми істотним є і той факт, що напружена розумова діяльність проводиться в умовах вираженої гіпокінезії, яка не­гативно впливає на динаміку розумової втоми працівників.

Навчальний процес - тяжка і напружена праця, яка вико­нується в умовах дефіциту часу на фоні різкого зниження рухо­вої активності. Певною мірою підвищення розумової працездат­ності й охорони здоров'я молоді є збільшення їх рухової актив­ності шляхом виконання фізичних вправ під час занять фізичною культурою і спортом.

Головною метою фізичного виховання на медсестринсько-му факультеті є формування фізичної культури студента як си­стемної, так і інтегративної якості - невід'ємного компонента загальної культури майбутнього спеціаліста, здатного реалізу­вати її у навчальній, соціально-професійній діяльності та сім'ї.

Основна мета фізичного виховання на медсестринському факультеті конкретизується в роботі зі студентами в наступних завданнях:

1. Зміцнення здоров'я, сприяння гармонійного фізичного розвитку, підтримування високої працездатності протягом всьо­го періоду навчання.

2. Сприяння різностороннього розвитку організму, підви­щення рівня загальної фізичної підготовленості, розвитку про­фесійно важливих фізичних якостей, психомоторних здібнос­тей майбутніх спеціалістів.

3. Оволодіння системно впорядкованим комплексом знань, які охоплюють філософську, соціальну, природничо-наукову і пси-холого-педагогічну тематику, що тісно пов'язані з теоретичними, методичними і організаційними основами фізичної культури.

4. Формування потреби студентів у фізичному самовдос­коналенні та підтримки високого рівня здоров'я із свідомим ви­користанням всіх організаційно-методичних форм занять фізкуль­турно-спортивної діяльності.

5. Формування навичків самостійної організації дозвілля з використанням засобів фізичної культури і спорту.

6. Оволодіння основами сімейного фізичного виховання, побутової фізичної культури.

Фізична освіта у навчальних закладах дає студентам знан­ня про вплив фізичних вправ на організм людини, розвиває фізичні якості (здібності), рухові навички, забезпечує фізичну підготовку молоді до життя, суспільно-громадської діяльності.

Одне із важливих завдань фізичної освіти - навчити сту­дентів користуватися набутими знаннями, щоб засвоєні уміння і навички використовувалися в практичній діяльності. Окрім виконання специфічної функції, фізична освіта сприяє більш ефективному вирішенню функцій освіти, а також її видів: розу­мової, політичної, професійної тощо. Таким чином, фізична освіта як вид освіти - спеціально організований педагогічний процес, спрямований на всесторонній фізичний розвиток студентської молоді, їх специфіку підготовки до виконання соціальних обо­в'язків у суспільстві.

Фізичне виховання на медсестринському факультеті вирі­шує такі завдання:

1. Виховання у студентів свідомості, моральних, вольо­вих і фізичних якостей, підготовка їх до майбутньої професій­ної діяльності.

2. Професійно-прикладної фізичної підготовки студентів, враховуючи особливості роботи за фахом.

3. Засвоєння необхідних знань з основ теорії, методики і організації фізичної культури та підготовку до роботи в якості інструктора-методиста з фізичної культури і ЛФК.

4. Виховання у студентів переконання про необхідність виконання рухового режиму протягом робочого дня.

2. Форми організації фізичного виховання

Фізичне виховання на медсестринському факультеті про­водиться протягом всього періоду навчання і здійснюється на обов'язкових навчальних і позанавчальних заняттях.

Навчальні заняття:

— до обов'язкових навчальних занять відносяться практичні та теоретичні заняття, практикуми-консультації, які передбачені навчальними планами з об'єму 4 год на тиждень протягом всьо­го періоду навчання і внесені в розклад навчальних занять;

— до навчальної форми організації процесу з фізичного вихо­вання слід віднести також консультативно-методичні занят­тя, які спрямовані на подання студентам методичної і прак­тичної допомоги в організації і проведенні самостійних занять фізичною культурою і спортом;

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Роль фізичної культури в повсякденному житті студента середнього медичного навчального закладу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок