Головна Головна -> Реферати українською -> Фізична культура -> реферат: Фізична культура в режимі праці та відпочинку студентів

Загрузка...

Фізична культура в режимі праці та відпочинку студентів / сторінка 2

Назва:
Фізична культура в режимі праці та відпочинку студентів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,78 KB
Завантажень:
305
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Відомо, що розвиток загальної витривалості має найбіль­ше значення для вирішення завдань фізичної підготовки. Використання аероб­них можливостей людини забезпечує успіх виконання тривалої роботи помірної інтенсивності, яка частіше спостерігається в умовах виробництва.

Згідно з теорією фізичного виховання, для розвитку профе­сійно важливих якостей потрібні впливи, що за своїми фізіологіч­ними діями переважають характеристики виробничої активності.

Відомо, що всі види спорту є найбільш адекватними засоба­ми в вихованні необхідних трудових якостей. В будь-якому виді спорту особливості діяльності визначаються специфікою вимог до ЇЇ виконання. В одних видах спорту основні вимоги спрямовані на точність і техніку виконання, в других - на часові, просторові або силові параметри виконання, в третіх - на взаємодії, в чет­вертих - змішані вимоги. Вони активізують психічну діяльність у різних напрямках; вимоги до технічної точності виконання ак­тивізують контрольні функції уваги, вимоги до регулювання па­раметрів рухових дій - чуттєво-руховий контроль; вимоги, що

пов'язані з передбаченням дій партнера - інтелектуальні функції, вимоги максимальної напруги - прояву вольових зусиль.

Аналізуючи основні масові види спорту, які входять у програму з фізичного виховання середніх спеціальних навчаль­них закладів, виявлено, що деякі з них справляють тренуваль­ну дію на функції, без високого рівня розвитку яких повноцін­не засвоєння професії неможливе; інші сприятливо діють на системи організму, забезпечуючи адаптацію студентів до умов виробництва.

Вибираючи засоби фізичної культури для студентів мед-сестринських факультетів, необхідно виходити з того, що пи­тання їх ППФП можна вирішувати в плані використання спеці­альних фізичних вправ, а також шляхом занять тими видами спорту, які забезпечують переважний розвиток необхідних про­фесійно важливих якостей.

Розвиток прикладних фізичних якостей йде шляхом спеці­ального виховання і вдосконалення основних фізичних якостей людини: швидкості, сили, витривалості, спритності та гнучкості.

2. Засоби і форми фізичної культури студентів

Виходячи з класифікації фізичних вправ щодо професій­ної спрямованості, опираючись на професіограми, кафедра фізичного виховання навчаль­них закладів повинна самостійно розробити навчальний матері­ал, враховуючи пропозиції профілюючих кафедр.

Засоби фізичної культури повинні бути направлені на забезпечення ефективної адаптації організму до складних факторів трудової діяльності підвищення стійкості до мікрокліматичних умов ви­робництва, розширення арсеналу прикладних рухових коорди­націй тощо.

Такими засобами є прикладні фізичні вправи та окремі елементи з різних видів спорту, цілісне використання приклад­них видів спорту, оздоровчі сили природи та гігієнічні фактори.

Вибір прикладних фізичних вправ здійснюється за прин­ципом адекватності їх психофізіологічного впливу на прикладні

фізичні й спеціальні якості, які потрібно розвивати за спільністю структури і динаміки рухів з прикладними уміннями та навичками.

Оздоровчі сили природи і гігієнічні фактори, як правило, виступають обов'язковими засобами фізичної підготовки студентів, коли ви­ховуються спеціальні фізичні якості, що забезпечують ефектив­ну роботу в умовах відносно низької або високої температури.

Фізична підготовка студентів повинна проходити в умовах, які передбачені програмою з фізичного виховання для середніх спеціальних навчальних закладів, а саме:

— спеціально організовані навчальні заняття;

— самостійні заняття фізичною культурою і різними видами спорту;

— масові оздоровчі фізкультурно-спортивні заходи.

Згідно з вимогами програми з фізичного виховання, на­вчальні заняття повинні носити як теоретичний, так І практич­ний характер. Мета теоретичних занять - надати майбутнім медичним сестрам необхідний запас прикладних знань, що за­безпечать методично вірне використання засобів фізичної куль­тури для підготовки до майбутньої професійної діяльності, а в подальшому - використання отриманих знань у своїй роботі.

Основні завдання фізичної підготовки вирішуються на практичних за­няттях з фізичного виховання, де навчальний процес спрямова­ний на забезпечення виховання прикладних, фізичних і спеціаль­них якостей, умінь та навичків.

Масові спортивні заходи з професійно-прикладною метою проводяться на кожному курсі. В програму змагань, конкурсів вносяться окремі професійно-прикладні фізичні вправи, спеціаль­но-прикладні види спорту. Беручи участь у цих заходах, студент повинен досягати високого особистого результату, виступаючи в повну силу.

Список використаної літератури

Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. – М., 1988.

Белов Р.А. Самостоятельные занятия студентов физической культурой. – К., 1988.

Ільницький В.І., Ясінський Є.А. Фізичне виховання у середніх навчальних закладах. – Тернопіль, 2000.

Мурза В.П. Фізичні вправи і здоров'я. – К., 1991.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Фізична культура в режимі праці та відпочинку студентів

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок