Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Причини появи і розвитку маркетингу, місце маркетингу в загальній структурі менеджменту

Причини появи і розвитку маркетингу, місце маркетингу в загальній структурі менеджменту

Назва:
Причини появи і розвитку маркетингу, місце маркетингу в загальній структурі менеджменту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,12 KB
Завантажень:
306
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Причини появи і розвитку маркетингу, місце маркетингу в загальній структурі менеджменту


Причини появи і розвитку маркетингу
Виникнення і розвиток маркетингу як теорії та підприємницької практики зумовлені розвитком еко-номічних відносин між суб'єктами господарської діяльності і зростанням продуктивності праці, яке ста-ло наслідком науково-технічного прогресу, широкого застосування машин та обладнання, спеціалізації і роз-поділу праці (рис. 1.1). Все це спричинило різке зрос-тання кількості товарів, перенасичення ринку, виник-нення проблем із збутом продукції. Як наслідок цього — нераціональне використання ресурсів підприємства, погіршення фінансових показників діяльності фірм, зменшення грошових надходжень, а іноді й банкрут-ство підприємства, що призводить не лише до негатив-них економічних наслідків, а й до виникнення соці-альних проблем, як, наприклад, безробіття.
У кінці 20-х — на початку 30-х років велика деп-ресія, яка охопила світову економіку, стала каталіза-тором процесу формування маркетингу і прискорила прийняття його на озброєння на підприємствах.
Одна з причин виникнення депресії 30-х років — це збої у плануванні. Шляхи відновлення функції пла-нування показано на рис. 1.2.
Рис. 1.1. Причини, що зумовили виникнення і розвиток маркетингу
Рис. 1.2. Шляхи відновлення функції планування
Елементи практичної маркетингової діяльності появи-лися наприкінці XIX ст. Маркетинг як ринкова теорія у своїх перших проявах бере початки в 1902 році, коли в провідних університетах США (Гарвардський, Пенсіль-ванський, Пітсбурзький) започатковано курс лекцій з проблем раціональної організації товароруху.
З 1911 року провідні компанії, такі як "Кертіс паблішинг Ко", започаткували служби маркетингу.
"Стихійним маркетологом" прозвано Томаса Едісона, тому що він уміло адсорбував ідеї і доводив їх до потреб ринку.
1926 р. — створення наукової організації викла-дачів маркетингу.
1937 p.— започаткування Американської асоціації маркетингу.
Період формування сучасної концепції маркетин-гу — ЗО—50-ті роки XX ст.
Ринок і його класифікація
Ринок — це економічний механізм, за допомогою якого відбува-ється погодження і реалізація економічних інтересів між виробника-ми й споживачами в процесі обміну через механізм ринкових цін.
Є такі типи економічних систем:*
товарне виробництво. Головний елемент цієї си-стеми — ринок. Зміст економічної системи, що роз-вивається, зводиться до процесу пізнання, погоджен-ня і задоволення економічних інтересів;*
суспільне виробництво. Допускає, що погоджен-ня економічних інтересів відбувається на етапі, який передує процесу виробництва;*
змішана. Суто ринкові відносини плюс суспільні.
Для ринкової економічної системи в ідеальному ро-зумінні характерний стан ринку, при якому потенцій-ний попит випереджає потенційну пропозицію. Поча-ток XX ст. характеризується зміною у співвідношенні ринкового попиту і пропозиції. З цього часу пропози-ція постійно випереджає попит, що стимулювало роз-виток теорії і практики маркетингу в сучасному ро-зумінні цього слова.
Для розуміння суті маркетингу важливо зрозуміти різницю між вільним і регульованим ринками. Різни-ця між ними полягає у взаємовідносинах між суб'єк-тами ринкових відносин.
В умовах вільного ринку суб'єкти вступають в еко-номічні відносини на стадії після процесу виробниц-тва товару. Схематично це можна позначити так:
В>Р
Історично це можливо, коли попит на товари випе-реджає пропозицію.
В умовах, коли пропозиція вже випереджає попит на товари, суб'єкти ринкової діяльності для успіху на ринку мають вступати в ринкові відносини на стадії, що передує процесу виробництва товару. Схематично це можна позначити так:
Р>В>Р
Тобто маємо регульований ринок. Насамперед це горизонтальне регулювання завдяки впровадженню концепції маркетингу в діяльність підприємств.
Сутність маркетингу
Існує декілька основних трактовок маркетингу.
І. Маркетинг— це теорія і практика прийняття управлінських рішень відносно продуктово-ринкової стратегії організації на ос-нові дослідження факторів маркетингового середовища з метою якомога повнішого задоволення потреб споживачів і реалізації економічних інтересів виробника.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Причини появи і розвитку маркетингу, місце маркетингу в загальній структурі менеджменту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок