Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,91 KB
Завантажень:
445
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ


Якщо проаналізувати увесь ланцюжок зв'язків від покупця то-вару до його виробника, то можна дійти висновку, що і покупця, і посередника стимулює підприємство — виробник товару, ство-рюючи максимально сприятливі умови для акції купівлі (покуп-цем) — продажу (виробником або посередником). Стимулювання може бути відкритим або прихованим. Воно повинно забезпечу-вати збільшення обсягів продажу та отримання додаткового при-бутку підприємством-виробником.
Проте мимоволі постають питання: хто стимулює підприємст-во, щоб воно організувало свій бізнес, дало роботу людям, забез-печило їх матеріально та ще й сплачувало податки? Як має вияв-лятися таке стимулювання?
Ці питання підводять, по суті, до необхідності з'ясувати, що таке державна служба, що роблять державні служби, що є проду-ктом та метою їхньої діяльності.
Міркуючи за аналогією зі стимулюванням продажу товарів, можна дійти висновку, що основною послугою (видом діяльнос-ті) державного та законодавчого апаратів має бути опрацювання законів та підзаконних актів, які б стимулювали ефективну пра-цю. Так само як від стимулювання продажу залежать обсяги про-дажу товарів, так і від ефективності послуг законодавчого та державного апаратів залежить ефективність економіки України.
Послуга — це якісь вигоди, котрі одна сторона може запропо-нувати іншій. Виробництво послуг може бути, а може і не бути пов'язаним із товаром у його матеріальному вигляді.
Державні послуги відповідають характеристикам тих послуг, які застосовуються за розробки маркетингових програм, але вони надаються на іншому рівні і діють на терені всієї держави.
Як показав досвід економічно розвинутих країн, достатньо розробити комплекс норм та правил поведінки виробників това-рів (причому дозвільного, а не заборонного характеру) та контро-лювати їхнє виконання, щоб економіка запрацювала. Це особли-во помітно у законодавстві Німеччини, Франції, Англії, США.
Після другої світової війни американці розробили для Японії інституцію та головні закони, що регулювали економіку і допомогли цій країні не тільки вийти з післявоєнної розрухи, а й Зігнати більшість економічно розвинутих на той час країн та осісти провідне місце у світовій економіці.
Стимулювання підприємництва провадиться в цих країнах як безпосередньо (сільське господарство, вугільна промисловість, літакобудування, електроніка), так і опосередковано — за допо-могою зменшення податків, надання пільгових умов кредитуван-ня тощо.
Великі податкові пільги 70-х pp., коли сталась енергетична криза, знизилася купівельна спроможність населення, спостеріга-лася інфляція, валютна нестабільність та криза державних фінан-сів (що є характерним для економіки України 90-х pp.), не тільки забезпечили збільшення темпів накопичення капіталу, а й приве-ли до загального пожвавлення економіки в усіх країнах. Англія та США виступили ініціаторами проведення податкових револю-цій, їх наслідували інші країни.
Розглянемо докладніше практику економічно розвинутих країн щодо стимулювання підприємництва у 70—80 pp.
Так, у Німеччині пряме стимулювання здійснювалось у вугі-льній промисловості та цивільному літакобудуванні. Усі інші га-лузі працювали на загальних підставах, коли будь-яке підприєм-ництво в межах законів забезпечувалось знижкою податків, піль-говими умовами кредитування тощо. Податковими пільгами ко-ристувалися в основному великі фірми, які здійснювали більш капіталомісткі проекти та задовольняли умові використання ус-таткування на 100%, а будов та споруд — на 2/3 для впроваджен-ня нововведень. З бюджету Міністерства досліджень та техноло-гії дрібні та середні фірми могли отримувати до 30—40% вартос-ті контракту на дослідження, що виконується зовнішніми органі-заціями. У немонополізованому секторі діяли дотації на оплату науково-дослідного персоналу. Дотації сягали 30—40% загальної суми витрат, але не більше ніж 120 тис. марок. Доплати на оплату персоналу, що наймається вперше, могли досягати 40% їхньої за-робітної плати.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок