Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Методи і системи збуту. Система збуту фармацевтичної продукції

Методи і системи збуту. Система збуту фармацевтичної продукції

Назва:
Методи і системи збуту. Система збуту фармацевтичної продукції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,49 KB
Завантажень:
258
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
на тему:
Методи і системи збуту. Система збуту фармацевтичної продукції


Розглянуті канали розподілення передбачають викорис-тання трьох основних методів збуту:
¦ прямого, або безпосереднього, коли виробник продукції не вдається до послуг посередників і передає товар прямо споживачеві;
¦ непрямого, коли для організації збуту своїх товарів вироб-ник вдається до послуг різного роду посередників;
¦ комбінованого, або змішаного, коли посередницькою лан-кою виступають організації зі змішаним капіталом, тобто використовуються як кошти фірми-виробника, так і ін-шої незалежної компанії.
Здавалося б, що прямий метод збуту повинен бути зруч-нішим, оскільки дає економію коштів, які виділяються на сплачування послуг посередників. До того, ж він передбачає безпосередній контакт фірми-продуцента зі споживачем, що дає можливість зберегти повний контроль за здійсненням торгових операцій. Але дослідження, проведені за кордоном, доводять, що посередницька ланка в збутовій діяльності фірм-виробників навпаки у більшості випадків підвищує ефективність збутових операцій. Це пояснюється тим, що високий професіоналізм посередника в збутових і комерцій-них сферах дозволяє прискорити окупність витрат і обіг коштів за рахунок великомасштабних, універсальних і спе-ціалізованих операцій, створює зручні умови для кінцевих споживачів, забезпечує економію коштів і часу завдяки мен-шій кількості ділових контактів (рис. 1.) тощо.
Рис. 1. Порівняння прямого і непрямого методів збуту залежно від кількості контактів між виробниками і споживачами продукції
Тому прямий метод збуту найчастіше використовується виробниками, які хочуть контролювати всю свою маркетин-гову програму, прагнуть до тісного контакту зі споживачами і мають обмежені цільові ринки.
Непрямий метод збуту звичайно обирають фірми-продуценти, які, прагнучи розширити свої ринки і обсяги збуту, згодні відмовитися від багатьох збутових функцій і витрат, але, відповідно, і від певної частки контролю над каналами і контактів зі споживачами.
Враховуючи це, слід відмітити, що вибір того чи іншого методу організації збутової діяльності фірми залежить від кон-кретних умов ринку, обсягу продажу і стратегії самої фірми.
У таблиці 1. наведені деякі загальні умови, якими до-цільно керуватися при виборі прямого, непрямого або ком-бінованого методів збуту.
Лікарські засоби є особливою групою товарів масового вжитку, що певним чином відображається на методах збуту. Тому що лікарські препарати, навіть спеціфичні, потрібні широкому колу споживачів, вони не можуть бу-ти предметом прямого продажу. До них не застосову-ються такі методи, як директ-маркетинг, телефон-маркетинг, продаж за оголошеннями в газетах, журналах тощо. Винятком є вже розглянута нами ситуація, коли лікувально-профілактичні заклади закуповують у вироб-ника великі обсяги лікарських препаратів.


Таблиця 1. Умови вибору методу збуту
Прямий метод збуту | Непрямий метод збуту | Комбінований метод збуту
1. кількість товару, що про-дається, є достатньою, щоб виправдати витрати на орга-нізацію власної торговельної мережі,
2. кількість споживачів є неве-ликою, і вони розташовані на відносно невеликій тери-торії,
3. даний товар вимагає висо-кокваліфікованого сервісного обслуговування,
4. обсяг кожної партії товару, що постачається, відповідає так званій "транзитній нормі" (тобто партія товару цілком наповнює контейнер, вагон тощо), що виключає витрати на перевалку вантажів на складах,
5. наявна достатня мережа власних складських примі-щень на тих ринках, де фір-ма здійснює торгівлю,
6. виробляється вузькоспеці-алізований за призначенням або технічними умовами замовника товар,
7. товар реалізується на вер-тикальному ринку, тобто він використовується хоча й у кіль-кох галузях, але небагатьма споживачами в кожній з них,
8. ціна товару зазнає частих коливань, що робить необ-хідним внесення коректив до цінової політики без узго-дження з посередником,
9. ціни продажу набагато пе-ревищують затрати на ви-робництво, що покриває високі витрати на створення власної збутової мережі | 1.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Методи і системи збуту. Система збуту фармацевтичної продукції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок