Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Визначення потреби в лікарських засобах

Визначення потреби в лікарських засобах

Назва:
Визначення потреби в лікарських засобах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,21 KB
Завантажень:
115
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
на тему:
Визначення потреби в лікарських засобах


Проблема вивчення потреби в лікарських засобах була однією з найактуальніших в умовах централізовано-розподільчої системи Зараз, незважаючи на ради-кальні зміни в структурі лікарського забезпечення на-селення, постачання, зв'язку з виробником, для кожної ланки торгово-виробничого ланцюга має практичне зна-чення визначення потреби в лікарських засобах
Методики, які пропонуються і використовуються в да-ному напрямку, можна умовно згрупувати таким чином
1. За тривалістю планового періоду методи, що ви-користовуються для поточного, короткостроково-го, перспективного планування і довгострокового прогнозування
2. За специфікою групи лікарських засобів методи для планування потреби в препаратах широкого спектру-дії, специфічних препаратах і препара-тах, споживання яких обмежено спеціальними нормами
3. За сутністю метода, що використовується при ана-лізі споживання і визначенні потреби нормативний (нормативи на 1000 жителів, на один ліжко-день або на 1 ліжко на рік, на 1 хворого та ін.), моделюван-ня - трендове (вирівнювання рядів динаміки з екст-раполяцією за рівнянням тенденції, експоненційне згладжування), багатофакторне (динамічне, статис-тичне), метод експертних оцінок та ін.
Зупинимось на характеристиці найбільш часто ви-користовуваних методик визначення потреби в меди-каментах
Визначення потреби в лікарських засобах специфі-чної дії До цієї групи належать лікарські засоби, ефек-тивні стосовно окремих збудників хвороб (протитубер-кульозні, протималярійні, антигельмінтні, протигрибко-ві та ін.) або такі, що вибірково діють на окремі функ-ціональні системи організму (використовуються для лі-кування діабету, гастроентерологічних захворювань, жовчогінні, стимулюючі мускулатуру матки та ін.).
Споживання цих препаратів повністю залежить від за-хворюваності населення даними хворобами і досягнутого рівня медичної допомоги при цих видах захворювань.
Розрахунки потреби в препаратах специфічної дії слід виконувати для кожного окремо. При цьому врахо-вується кількість хворих, для лікування яких застосо-вується даний препарат, витрати ліків на курс ліку-вання і приблизна кількість курсів лікування протягом року з розрахунку на 1 хворого.
Розрахунки виконуються за формулою:
П = Р * К * Х, де
П — загальна потреба в специфічному препараті на рік;
Р — витрати препарату на курс лікування для 1 хворого;
К — кількість курсів лікування на рік, що прово-диться 1 хворому;
X — кількість хворих, для лікування яких викорис-товується даний препарат.
З багатьох видів захворювань були затверджені і розробляються зараз методичні рекомендації, в яких передбачаються найбільш оптимальні методи лікування з використанням певного переліку медикаментів, з за-значенням їх кількості, термінів приймання і т.п. Остан-нім часом в Україні такі методики розроблені для ви-значення потреби в лікарських засобах для лікування гастроентерологічних, пульмонологічних, дерматологіч-них, психоневрологічних, серцево-судинних та інших захворювань.
Як правило, при визначенні потреби в препаратах специфічної дії повинні використовуватись дані про рі-вень захворюваності населення певними хворобами, ме-тодики лікування і кількість медикаментів, що викори-стовуються для цього, тобто найбільш прийнятним є нормативний метод. Крім того, нерідко застосовуються методи економіко-математичного моделювання, які до-зволяють враховувати різні фактори, що впливають на потребу в препаратах.
Визначення потреби в лікарських засобах, застосу-вання яких обмежено відповідними нормами. До цієї групи належать наркотичні, психотропні лікарські за-соби і етиловий спирт.
Для визначення потреби в препаратах даної групи використовуються норми споживання наркотичних і психотропних лікарських засобів на 1000 населення на рік у перерахунку на діючу речовину, затверджені Мі-ністерством охорони здоров'я. До цього часу використо-вуються такі нормативи: морфіну гідрохлориду — 0,3, промедолу — 5,0, омнопону — 0,3, кокаїну гідрохлори-ду — 0,2, етилморфину гідрохлориду — 0,1, етаміналу-натрію (барбамілу) — 20,0, циклобарбіталу — 0,5, естоцину гідрохлориду — 0,3.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Визначення потреби в лікарських засобах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок