Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Споживча цінність фармацевтичного товару

Споживча цінність фармацевтичного товару

Назва:
Споживча цінність фармацевтичного товару
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,74 KB
Завантажень:
457
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
на тему:
Споживча цінність фармацевтичного товару


Продукт чи товар — центральна ланка в системі марке-тингу. Безумовно, його можна назвати фізичною річчю або послугою. Однак потрібно дати йому більш широке визна-чення. Споживачі купують його не тільки заради зовніш-нього вигляду, хімічного змісту або конструкції. Вони купу-ють товар для задоволення своїх потреб та вигоди, яку роз-раховують отримати.
Товар — це продукт праці, виготовлений для реалізації на ринку, за допомогою якого можна задовольнити певну потребу.
Таким чином, товар є не тільки фізичною річчю, але міс-тить у собі також усе необхідне для задоволення запитів та побажань споживача. Вивчення товару та його властивостей являє собою основу для реалізації найважливішого принци-пу маркетингу: організовувати виробництво таких товарів, які б максимально відповідали сучасним вимогам ринку та попиту споживачів. Тобто, у маркетингу товар розглядається в першу чергу як "засіб", за допомогою якого можна задовольнити певну потребу, а потім вже — як продукт праці, виготов-лений для продажу.
Товари розподіляються на дві великі групи:
1) індивідуального споживання;
2) виробничого призначення.
При виборі стратегії маркетингу для окремих товарів роз-робляється певна кількість товарних класифікацій на основі характеристик, притаманних цим товарам.
За ступенем властивої товарам довговічності чи матері-альної відчутності їх поділяють на такі групи:
¦ товари тривалого користування;
¦ товари короткочасного користування, тобто такі, що повніс-тю споживаються за один чи декілька циклів використання;
¦ послуги — об'єкти продажу у вигляді дій, вигід чи задо-волень.
Особливо слід відмітити, що товари широкого споживан-ня класифікуються за одним із найбільш зручних методів розподілу на групи на основі купівельних звичок споживача. За цією ознакою виділяють товар повсякденного попиту, попереднього вибору, особливого та пасивного попиту.
У свою чергу товари повсякденного попиту поділяються на товари основного постійного попиту та для екстренних випад-ків.
Із товарів попереднього вибору, тобто товарів, які спожи-вач у процесі вибору та купівлі, як правило, порівнює між собою за показниками придатності, якості, ціни і зовніш-нього оформлення (на відміну від придбання товарів пов-сякденного попиту), виділяють товари подібні та відмінні.
Товари особливого попиту — це товари, що мають уні-кальні характеристики та для їх придбання значна частина покупців ладна докласти додаткових зусиль.
Товари пасивного попиту — це ті, про які покупець не знає або знає, але здебільшого не задумується щодо їх купівлі.
До основних характеристик товару слід віднести:
¦ функціональність;
¦ надійність;
¦ тривалість.
Перед виробництвом товару, як правило, здійснюється аналіз його споживчої цінності.
Споживча цінність — це сукупність споживацьких власти-востей товару. Зараз 8 із 10 покупців на перше місце ставлять не вартість, а саме споживчу цінність товару (для по-рівняння: 10 років тому це співвідношення складало 3:10).
У концептуальному вигляді можна виділити такий пере-лік споживацьких властивостей товару:
¦ якість, включаючи надійність, термін придатності, ди-зайн;
¦ відповідність функціональному призначенню;
¦ відповідність ціни якості та споживчій цінності; Та як доповнення до наведеного вище переліку:
¦ наявність документації, що супроводжує товар;
¦ якість постпродажного сервісу;
¦ різноманітність асортименту, можливість вибору.
Лікарські засоби та вироби медичного призначення є особливою продукцією. Незважаючи на те, що на них розповсюджуються загальні вимоги до споживчих вла-стивостей товару, придатність будь-якого лікарського засобу для його використання за призначенням визна-чається трьома групами факторів:
¦ терапевтичною ефективністю, встановленою на підставі фармакологічних та клінічних випробувань;
¦ відповідністю якості лікарських засобів певним вимогам відносно тотожності, чистоти і кількіс-ного вмісту;
¦ безпекою.
Розуміння тенденцій та характеристика формування спо-живчої оцінки товару — винятково важливе завдання маркетолога.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Споживча цінність фармацевтичного товару

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок