Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Середовище міжнародного маркетингу

Середовище міжнародного маркетингу

Назва:
Середовище міжнародного маркетингу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,35 KB
Завантажень:
38
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
на тему:
Середовище міжнародного маркетингу


Вихід підприємства, фірми на зовнішній ринок неможли-вий без попереднього вивчення міжнародного маркетинго-вого середовища, усієї сукупності факторів, від яких залежа-тиме ефективне функціонування фірми у зарубіжній країні.
Найбільш значущими в аналізі міжнародного середовища маркетингової діяльності є дослідження політичних, право-вих, економічних, соціально-культурних умов і обставин, що склалися на потенційному ринку, та пов'язаних з цим ризиків.
Аналіз політичного середовища передбачає вивчення таких політичних аспектів життєдіяльності суспільства, як полі-тична система і політична стабільність, рівень впливу націо-нальних урядів на економічні процеси, політико-економічні пріоритети, законодавчі акти у сфері економіки тощо.
При вирішенні питання про можливість укладення ко-мерційних угод з тією чи іншою країною найважливішою є оцінка торгово-політичних умов, серед яких особлива увага надається таким:
¦ наявність і зміст міжурядових торговельних угод; система державного регулювання зовнішньої торгівлі, а саме: за-кони і розпорядження, що забороняють або обмежують увезення певних товарів у дану країну; необхідність і по-рядок одержання експортно-імпортних ліцензій та ін.;
¦ рівень митного обкладення товару, спосіб нарахування мита, режим, під який підпадає конкретний товар, внут-рішні митні збори і податки, наявність у країні експорту "вільних зон" чи, навпаки, — активна політика протекці-онізму;
¦ участь країни—потенційного партнера в економічних угрупуваннях та їх вплив на режим увезення конкретного товару;
¦ валютне законодавство країни, а саме: порядок отриман-ня імпортером іноземної валюти, контроль за переведен-ням прибутків, конвертованість валюти, режим кредиту-вання;
¦ обмеження і вимоги санітарно-ветеринарного порядку тощо.
При вивченні політичного середовища міжнародного маркетингу окремо визначається геополітичне становище країн-партнерів, тобто ставлення до інших держав, які впливають на їх розвиток, місце серед держав і в системі міжнародних зв'язків. Геополітичне становище містить такі елементи:
¦ топополітичне становище — це становище держави у сві-ті, її місце в міжнародних політичних і економічних зв'язках;
¦ морфополітичне становище — це становище відносно державних кордонів, найближчого оточення держави, яке сприяє або запобігає політико-економічним зв'язкам з іншими країнами;
¦ фізіополітичне становище — це становище природних умов і ресурсів країни відносно природних багатств ін-ших держав.
Правове середовище міжнародного маркетингу складаєть-ся із законів, постанов, угод, які функціонують на різних рівнях і забезпечують успішний і ефективний бізнес з ви-знанням інтересів кожної країни-партнера в рамках право-вих норм.
До основних правових сфер під кутом зору міжнародного маркетингу- належать:
¦ законодавство, що регулює правовий стан і діяльність фірм, у тому числі іноземних;
¦ законодавство, що передбачає захист промислової влас-ності, патентів, торгових марок, авторських прав;
¦ закони з питань страхування і перевезень різними видами транспорту;
¦ загальноприйняті в країні імпорту способи вирішення судових суперечок з міжнародних комерційних угод;
¦ загальносуспільна законодавча база, у тому числі захист життя і здоров'я громадян;
¦ підходи до ціноутворення та податкове законодавство тощо.
Економічне середовище країни — засвідчує існуючі і по-тенційні можливості споживання товарів та послуг.
Оцінка міжнародного маркетингового середовища з еко-номічних позицій передбачає вивчення цілого комплексу кількісних і якісних економічних параметрів потенційного ринку. Найбільш суттєвими є:
¦ визначення типу економіки (ринкова, адміністративно-командна, перехідна), від чого значною мірою залежати-ме розвиток бізнесу;
¦ установлення ступеня та спрямованості державного втру-чання в економіку країни бізнесу, на що вказує перевага тієї чи іншої форми одержавлення, тобто кількість і спів-відношення існуючих у даній країні господарських устоїв, фінансова система, інтенсивність прямого і непрямого регулювання економіки, міжнародні позиції тощо;
¦ обгрунтування типу країни під кутом зору структури її господарства, тобто віднесення до промислово-розвину-тих або країн, промисловість яких розвивається, країн-експортерів сировини, країн з переважно натуральним господарством тощо;
¦ аналіз темпів економічного зростання, у тому числі рівня державних доходів, рівня особистих доходів населення і їх купівельної спроможності;
¦ наявність вільних економічних зон, тобто найбільш сприятливих для іноземних і вітчизняних підприємців те-риторій з пільговим режимом;
¦ дослідження загальногосподарської кон'юнктури, її дина-міки і тенденцій або кон'юнктури конкретного товарного ринку, якщо предметом бізнесу обрана група однорідної продукції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Середовище міжнародного маркетингу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок