Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Мета, об'єкти і методи маркетингових досліджень у фармації

Мета, об'єкти і методи маркетингових досліджень у фармації

Назва:
Мета, об'єкти і методи маркетингових досліджень у фармації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,42 KB
Завантажень:
349
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
на тему:
Мета, об'єкти і методи маркетингових досліджень у фармації


Маркетинговим дослідженням підлягають ринок, конку-ренти, споживачі, ціни, внутрішній потенціал підприємства.
Інформаційне забезпечення для цього дають кабінетні і польові дослідження, а також різні джерела інформації (внутрішні і зовнішні, власні і придбані і т.д.).
Кабінетні дослідження базуються в основному на офіцій-них джерелах інформації: звітності підприємства, довідни-ках, даних торгової та медичної статистики.
У дослідженнях фармацевтичного ринку як основні джерела інформації використовуються рецепти, історії хвороб, амбулаторні карти, вимоги-накладні лікуваль-но-профілактичних закладів, заявки-замовлення аптек, відомості оперативного обліку аптек та фірм.
Польові дослідження використовуються, як правило, з ме-тою вивчення реакції споживачів на продукт.
Конкретним результатом маркетингових досліджень є розроблення, які мають місце при виборі стратегії і тактики маркетингової діяльності підприємства.
Дослідження ринку — найбільш поширений напрямок у маркетингових дослідженнях. Об'єктами ринкового дослід-ження є тенденції і процеси розвитку ринку, які вміщують аналіз змін економічних, науково-технічних, демографіч-них, екологічних, законодавчих та інших факторів. Дослід-жуються також структура і географія ринку, його ємкість, динаміка продажу, стан конкуренції, ринкова кон'юнктура, можливості і ризики. Основними результатами досліджен-ня ринку є прогнози його розвитку, оцінка кон'юнктурних тенденцій, визначення ключових факторів успіху. Здійсню-ється сегментація ринку, тобто вибір цільових ринків і ринкових ніш.
Дослідження споживачів дозволяє визначити фактори, якими керуються споживачі при виборі товарів (прибутки, соціальний стан, вік, стать, освіта). Досліджується структу-ра споживання, забезпеченість товарами, тенденції спо-живчого попиту.
Дослідження конкурентів полягають в отриманні необхідних даних для забезпечення конкурентних переваг на ринку, а також для того, щоб знайти можливості співробітництва і кооперації. З цією метою аналізуються сильні і слабкі сторо-ни конкурентів, вивчається частка їх на ринку, робота з това-ром, зміни цін, рекламні кампанії. Поряд з цим вивчаються матеріальний, фінансовий, трудовий потенціал конкурентів, організація управління діяльністю. Результатом таких дослід-жень стає вибір шляхів і можливостей досягнення найбільш вигідного положення на ринку відносно конкурентів.
Вивчення фірмової структури ринку здійснюється з метою отримання відомостей про можливих посередників, а також транспортно-експедиторські, рекламні, страхові, юридичні, фінансові, консультаційні та інші компанії і організації, що створюють маркетингову інфраструктуру ринку.
Головною метою дослідження товарів є визначення відпо-відності техніко-економічних показників і якості товарів, присутніх на ринку, вимогам покупців, а також аналіз їх конкурентоспроможності.
Результати досліджень дають можливість підприємству розробити власний асортимент товарів відповідно до вимог споживачів, підвищити їх конкурентоспроможність, визна-чити напрямки діяльності залежно від різних стадій життє-вого циклу продукту, віднайти ідею та розробити нові това-ри, удосконалити маркування, розробити фірмовий стиль, визначити засоби патентного захисту.
Дослідження ціни спрямовано на визначення такого рівня і співвідношення цін, які б дали можливість отримання мак-симального прибутку при найменших витратах. Внаслідок проведених досліджень обираються оптимальні співвідно-шення "витрати-ціна" та "ціна-прибуток".
Дослідження товаропросування і продажу передбачає ви-значення найбільш ефективних шляхів і засобів найшвид-шого доведення товару до споживача і його реалізації. До-слідження, поряд з іншими, вміщують аналіз функцій і особливостей діяльності підприємств оптової і роздрібної торгівлі, їх взаємостосунків з виробниками. Такі відомості дозволяють визначити можливості збільшення товарообігу підприємства, оптимізувати товарні запаси, розробити кри-терії вибору ефективних каналів товаропросування, розро-бити прийоми продажу товарів кінцевим споживачам.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Мета, об'єкти і методи маркетингових досліджень у фармації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок