Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Організація системи комунікації на фірмі

Організація системи комунікації на фірмі

Назва:
Організація системи комунікації на фірмі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,93 KB
Завантажень:
411
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
“Організація системи комунікації
на фірмі”


Основи маркетингових комунікацій
Маркетинг має на меті забезпечити підприємства та організації інформацією про доцільні напрями діяльності з погляду сьогоднішніх та майбутніх потреб ринку. Одним із інструментів, який дає змогу застосувати в єднос-ті та взаємозв'язку стратегію і тактику активного просування до по-треб потенційних покупців, є маркетингова політика комунікацій.
Так що маркетинг — це різновид людської діяльності, спрямо-ваної на задоволення потреб споживачів за допомогою обміну, то маркетингові комунікації забезпечують взаємозв'язок між виро-бниками та споживачами товарів у процесі обміну.
Це єдиний комплекс, який об'єднує учасників, канали розпо-всюдження та прийоми комунікацій підприємств і організацій.
Маркетингова політика комунікацій — це наука, яка розгля-дає систему загальних настанов, критеріїв та орієнтирів сфери взаємовідносин між підприємствами та організаціями, з одного боку, та їхніми клієнтами, з іншого, з метою досягнення марке-тингових цілей.
Поняття «маркетингова політика комунікацій» складається з таких підпонять (термінів):*
маркетинг, що походить від англ, «market» і означає ринок, торгівля, продаж;*
політика — у перекладі з гр. означає діяльність, спосіб дій, спрямованих на досягнення чогось;*
комунікації — від лат. слова «communico», що означає: уза-гальнюю, поєдную.
(Система маркетингових комунікацій є інструментом виробни-ка в його взаємозв'язках зі споживачем.
Комплекс маркетингових комунікацій (communication mix) включає такі основні складові: рекламування, стимулювання про-дажу, роботу з громадськістю (паблік рилейшнз) та персональний продаж. Деякі фахівці з маркетингових комунікацій за кордоном додають до цих чотирьох іще такі: прямий маркетинг, виставки та ярмарки, рекламу на місці продажу, упаковку товару.
Комплекс маркетингових комунікацій показано на рисунку 1.
Рекламування — це будь-яка форма неособистого платного пред явлення й просування продуктів, послуг та ідей від імені їх-нього виробника або власника (посередника тощо).
Стимулювання продажу товарів — короткотермінові заходи для заохочення учасників маркетингових комунікацій до купівлі або дальшого перепродажу цих товарів.
Робота з громадськістю — це стимулювання попиту на полі-тичну, державну або бізнесову фізичну чи організаційну одини-цю (політичну особистість, партію, державну установу, підпри-ємство) через поширення про неї важливих відомостей, які мають престижний характер, у засобах масової інформації або зі сцени (арени, подіуму).
Особистий (персональний) продаж — це усне пред'явлення товару в процесі бесіди з одним або кількома покупцями (факти-чними чи потенційними) з метою укладання угоди (контракту) щодо купівлі товару.
Реклама на місці продажу — це рекламування продуктів, послуг та ідей від імені виробника або посередника в місцях продажу цих товарів (магазинах, супермаркетах та інших торговельних закладах)
Прямий маркетинг — форма створення та використання пря-мих особистих зв'язків між тими, хто пропонує товар, та спожи-вачами (покупцями) цих товарів, фактичними або потенційними.
Виставки та ярмарки — це форма організації взаємозв’язків
між виробниками та споживачами (покупцями) в місцях показу їхніх товарів на спеціально організованих для цього демонстраці-ях. Ці покази, як правило, не є постійними. Вони влаштовуються на певний час у певному місці.
Упаковка — це «німий» продавець товару, засіб відображення його у свідомості покупця, носій іміджу товару та його виробника. У системі маркетингу використовується як носій інформації про то-вар, його застосування, склад, час виготовлення, фірму-виробника тощо. Маркетинг розглядає товари як інструменти або засіб задово-лення потреб споживачів, як своєрідну «послугу в упаковці».
Нині упаковка, на думку спеціалістів з маркетингу, змінюєть-ся зі зміною способу життя, а спосіб життя змінюється зі зміною упаковки товарів.
Початок XXI ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Організація системи комунікації на фірмі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок