Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Визначення, принципи і функції маркетингу у фармації

Визначення, принципи і функції маркетингу у фармації

Назва:
Визначення, принципи і функції маркетингу у фармації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,64 KB
Завантажень:
263
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
на тему:
Визначення, принципи і функції маркетингу у фармації


Визначення та зміст маркетингу. Наука і мистецтво діяль-ності в умовах ринкової економіки концентрується в понятті маркетингу.
Використовується декілька визначень маркетингу, най-більш поширеними серед них є такі:
Маркетинг — це процес планування і втілення ідеї, ціно-утворення, просування і реалізації товарів та послуг шляхом обміну, що задовольняє цілі окремих осіб і організацій.
Або: маркетинг — ринкова концепція управління вироб-ничо-збутовою і науково-технічною діяльністю підприємст-ва, спрямована на вивчення ринку і економічної кон'юнк-тури, конкретних запитів споживачів і орієнтація на них то-варів і послуг, що виробляються.
Цілями маркетингу є формування і стимулювання попи-ту, забезпечення обгрунтованості управлінських рішень і планів роботи підприємства (фірми), а також збільшення обсягу продажу, ринкової частки і прибутку. Виробляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється, — го-ловний лозунг маркетингу. Іншими словами, підприємство повинно здійснити вивчення потреби конкретних спожива-чів, відповідно до отриманих даних доопрацювати та вдос-коналити товар і тільки потім вийти з цим товаром на ри-нок. А не навпаки: виробити товар, а потім відчувати сер-йозні труднощі його продажу.
Маркетинг — це не нав'язування і проштовхування това-ру, а науково розроблена концепція аналізу і врахування ви-мог покупців, вимог конкретного сегменту ринку, розроб-лення відповідно до виявлених вимог нового товару; це сис-тема організації його продажу, включаючи заходи щодо сти-мулювання збуту та реклами; це також і система каналів просування товарів (посередники, філії та ін.).
Маркетинг як концепція управління склався в 60-70 ро-ки, хоча перші його вияви спостерігалися наприкінці 20-х і безпосередньо після другої світової війни. Це пов'язано в першу чергу з активним розвитком НТП у галузі інформа-ційної інфраструктури і комп'ютеризацією внутрішньофірмового управління, а також з виникненням значних усклад-нень збуту на більшості товарних ринків (фармацевтичний ринок не є винятком). У значній мірі маркетингова концеп-ція спрямована на видозмінення та згладжування конку-рентної боротьби шляхом виявлення цільового ринку, рин-кового "вікна" та ринкової "ніші", ще вільних для впровад-ження нового або вдосконаленого товару, щоб уникнути прямої або агресивної конкуренції і працювати в режимі су-ворого розподілу його сегментів.
В умовах переходу до ринкової економіки діяльність під-приємства може бути орієнтована переважно на концепцію збуту або маркетингу.
Схематично співставлений концепцій маркетингу та збуту наведено на рисунку 1.
Концепція маркетингу відображає відданість фірми теорії суверенітету споживача. Підприємство чи компанія вироб-ляють те, що необхідно споживачеві, і отримують прибуток за рахунок максимального задоволення його потреб. Для пе-ретворення фірми, яка орієнтована на збут, в компанію, спрямовану на задоволення потреб ринку, необхідний знач-ний період напруженої роботи.
Рис. 1. Порівняння концепцій збуту і маркетингу в управлінні виробництвом
Виходячи з визначення, у маркетингу виділяються три взаємопов'язані сфери:
¦ перша — прийняття рішень з вибору споживача, вироб-ництва чи реалізації певного товару та ринку;
¦ друга — "три кити" маркетингу: збут, реклама, сервіс;
¦ третя — внутрішнє управління маркетингом на фірмі (планування, фінансування, організація виробництва від-повідних товарів).
Система маркетингу передбачає вирішення таких завдань:
¦ комплексне вивчення ринку;
¦ виявлення потенційного попиту і незадоволених потреб;
¦ планування товарного асортименту і цін;
¦ розроблення заходів для найбільш повного задоволення існуючого попиту;
¦ планування і здійснення збуту;
¦ розроблення заходів з удосконалення управління та орга-нізації виробництва.
Маркетингове управління стає необхідним в умовах на-сичення конкурентного ринку товарами і послугами, пере-вищення пропозицій над попитом, тобто створення ринку покупця.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Визначення, принципи і функції маркетингу у фармації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок