Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Міжнародний маркетинг

Міжнародний маркетинг

Назва:
Міжнародний маркетинг
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,34 KB
Завантажень:
499
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат
на тему:
Міжнародний маркетинг


1. Суть і специфіка міжнародного маркетингу
2. Середовище міжнародного маркетингу
3. Міжнародні фірми, їх характеристика і особливості діяльності
4. Стратегії міжнародного маркетингу
5. Товарна стратегія і політика міжнародних фірм
6. Цінова політика в системі міжнародного маркетингу
7. Політика товаророзподілу у міжнародному маркетингу
1. Суть і специфіка міжнародного маркетингу
В умовах подальшого поширення і розвитку міжнародних економічних зв'язків через міжнародну торгівлю, експорт капіталу, науково-виробниче співробітництво підвищується значення міжнародного маркетингу, його вивчення і засто-сування з метою адаптації і вдосконалення методів діяльнос-ті фірм на зовнішніх ринках.
Міжнародний маркетинг звичайно визначається як марке-тинг товарів та послуг, що надаються фірмами, сфера вироб-ничої і комерційної діяльності яких розповсюджується на зарубіжні країни.
Концептуальною основою формування міжнародного маркетингу є важливі зміни у розвитку виробничих сил і ви-робничих відносин у післявоєнний період. До них належать:
¦ інтернаціоналізація господарської діяльності, транснаціоналізація найбільших компаній;
¦ вплив науково-технічного прогресу на економічні процеси;
¦ суттєві зміни в характері товарів, що постачаються на зов-нішні ринки, інтенсивне переміщення "ноу-хау", ліцензій, наукових опрацювань, інтернаціоналізація НДДКР;
¦ скорочення життєвого циклу багатьох товарів при одно-часному підвищенні вимог покупців до новизни, якості, дизайну та інших параметрів товарів, що імпортуються;
¦ загострення конкурентної боротьби на світових ринках та ін.
Міжнародна маркетингова діяльність є ефективним засо-бом удосконалення якості і розширення асортименту товарів та послуг, що надаються на зарубіжних ринках, розширення меж збуту і підвищення прибутків від продажу, налагоджен-ня мережі післяпродажного сервісу та ін. Здійснення комп-лексу маркетингових заходів на зовнішніх ринках сприяє підвищенню конкурентних позицій фірми. У той же час нехтування міжнародним маркетингом може призвести до негативних наслідків через втрату сприятливих маркетинго-вих можливостей, а також реального програшу в конкурент-ній боротьбі з іноземними компаніями на внутрішньому ринку.
Міжнародний маркетинг розглядається і як основа пла-нування, спрямованого на створення належних умов для максимального використання виробничих ресурсів і випуску продукції з заданими економічними і технічними парамет-рами в міжнародному масштабі.
В економічно розвинених державах, де рівень транс-націоналізації компаній значно вищий, ніж в інших країнах, міжнародний маркетинг виконує важливу функцію коорди-нації виробничої діяльності підприємств, розташованих чи у своїй країні, чи за кордоном, у межах єдиної власності.
Основними функціями міжнародного маркетингу є:
¦ аналіз причин, що спонукають національні компанії здій-снювати міжнародний бізнес;
¦ дослідження факторів, які впливають на методи проник-нення на зовнішні ринки;
¦ оцінка можливих стратегій виходу на зарубіжні ринки;
¦ аналіз факторів, які впливають на вибір маркетингової стратегії в міжнародному бізнесі;
¦ оцінка можливого рівня стандартизації або адаптації стратегічних рішень до умов обраного ринку;
¦ аналіз особливих умов, які беруться до уваги при розроб-ленні політики міжнародного маркетингу.
Слід зазначити, що фундаментальні положення марке-тингу: постановка маркетингових завдань, вибір цільових ринків, визначення маркетингового позиціонування, форму-вання комплексу маркетингу і проведення маркетингового контролю — повністю зберігаються і використовуються при виході суб'єкта господарської діяльності на міжнародний рівень. Водночас існують суттєві відмінності між внутрішнім і зовнішнім ринками, які визначають специфіку міжна-родного маркетингу.
Особливості міжнародного маркетингу. Для успішної мар-кетингової діяльності на зовнішніх ринках доводиться до-кладати більш значних і цілеспрямованих зусиль, більш по-слідовно дотримуватись принципів маркетингу, використо-вувати маркетингові методи, прийоми, процедури, ніж це вимагається на внутрішньому ринку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Міжнародний маркетинг

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок