Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Основні положення фармацевтичного маркетингу

Основні положення фармацевтичного маркетингу

Назва:
Основні положення фармацевтичного маркетингу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,12 KB
Завантажень:
301
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Науковий реферат
на тему:
Основні положення фармацевтичного маркетингу


ПЛАН
1. Значення маркетингу в сучасних умовах
2. Ринок як економічна основа маркетингу
3. Стан, структура та організація фармацевтичного ринку
4. Визначення, принципи і функції маркетингу
5. Мета, об'єкти і методи маркетингових досліджень


1. Значення маркетингу в сучасних умовах
Перехід підприємств до нового, заснованого на економіч-них методах, механізму господарювання передбачає посту-пову зміну "ринку продавця", тобто виробника, на "ринок покупця", тобто споживача. При такій системі визначну роль відіграє не стільки наявність товарів, скільки їх якість, високі споживацькі властивості.
Перед виробником ця система висуває жорсткі вимоги щодо високої ефективності, використання найновіших досяг-нень науки та техніки. Комплекс спеціальних заходів, який забезпечує виконання таких вимог підприємством в умовах розвиненого ринку, і називається маркетингом, стає предме-том не тільки вивчення, але й практичного використання.
На зарубіжних фірмах значна частина (за деякими оцінка-ми 50% та більше) кожного долару, отриманого від реалізації продукції, витрачається на покриття витрат на маркетинг.
Від 1/4 до 1/3 зайнятих у громадських галузях економіки США беруть участь у маркетинговій діяльності. Це праців-ники роздрібної та оптової торгівлі, транспорту, складського господарства, засобів зв'язку, а також ті, хто пов'язаний з діяльністю на виробництві, у фінансуванні, сервісі, сільсько-му господарстві, видобувній та інших галузях. Прогнози пе-редбачають, що зайнятість у сфері маркетингу і в майбут-ньому залишиться значною.
Маркетинговою діяльністю в США зайняті цілі галузі економіки, наприклад, реклама та маркетингові дослідження. Загальні щорічні витрати на рекламу перевищують 100 млрд. дол. Багато агенств мають міжнародний обіг в 1 млрд. дол. і більше. Приблизно 1,8 млрд. дол. щорічно витрачається на маркетингові дослідження. Великі компанії при цьому отримують щорічні прибутки в декілька мільйо-нів доларів кожна.
В Україні реально якісні маркетингові дослідження про-водять близько десяти компаній, серед яких лідирують фір-ми Social Gallup, "Українська маркетингова група" (UMG), "Українські опитування та дослідження ринку" (USM). Діє також спеціалізована група фармацевтичних маркетингових досліджень.
Масштаби маркетингу надзвичайно широкі. Він пов'яза-ний з ціноутворенням, складуванням, упаковуванням, ство-ренням торговельної марки, збутом, управлінням торговим персоналом, кредитом, транспортуванням, соціальною від-повідальністю корпорацій, вибором місць для розміщення роздрібних магазинів, вивченням споживачів оптової та роз-дрібної торгівлі, рекламою, стосунками з громадськістю, ринковими дослідженнями, плануванням товарів і наданням гарантій.
Діяльність аптечних закладів та підприємств, фар-мацевтичних фірм у сучасних умовах також неможли-ва без використання маркетингу. Особливість фарма-цевтичного маркетингу грунтується на специфіці лікар-ського засобу як товару, звідси особливості таких еко-номічних аспектів, як специфіка вивчення і прогнозу-вання попиту населення на ліки, реклама, якість про-дукції та інновації у виробництві і реалізації аптечних товарів, формування фармацевтичного ринку з ураху-ванням його соціальної орієнтації, політика оподатку-вання і ціноутворення, кредитно-фінансові механізми.
Значення маркетингу для споживачів визначається кіль-кома положеннями:
¦ маркетинг дозволяє людям стати більш інформованими, винахідливими і ефективними;
¦ оптимізація робочого режиму підприємств роздрібної торгівлі, просування запасів, витрат на рекламу, товар-ного асортименту та інших галузей маркетингу поліпшує координацію ресурсів;
¦ маркетинг значно впливає на погляди людей та спосіб життя;
¦ маркетинг сприяє покращенню якості життя. Наприклад, спеціалісти-маркетологи стимулюють фірми виготовляти більш безпечні товари; розробляють звернення до гро-мадськості стосовно питань економії енергії, лікування хвороб, зловживання алкоголем, допомагають визнанню та розповсюдженню нових товарів, ідей та послуг.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Основні положення фармацевтичного маркетингу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок