Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Оптова торгівля. Завдання і функції аптечних складів та міжлікарняних аптек

Оптова торгівля. Завдання і функції аптечних складів та міжлікарняних аптек

Назва:
Оптова торгівля. Завдання і функції аптечних складів та міжлікарняних аптек
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,05 KB
Завантажень:
440
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
на тему:
Оптова торгівля. Завдання і функції аптечних складів та міжлікарняних аптек


Оптова торгівля включає будь-яку діяльність з продажу товарів або послуг тим, хто їх дістає з метою перепродажу чи професійного використання.
Характерною особливістю оптової торгівлі є те, що, по-перше, оптовий торговець має справу переважно з профе-сійними клієнтами, а не з кінцевим споживачем, по-друге, за обсягами оптові угоди і торгова зона оптовика більша, ніж у роздрібного торговця.
Враховуючи те, що оптова торгівля охоплює, по суті, усю сукупність товарних ресурсів, які виступають і як засоби ви-робництва, і як предмети споживання, вона сприяє скоро-ченню надлишкових товарних запасів продукції на всіх рів-нях і усуненню товарного дефіциту, бере участь у формуван-ні регіональних і галузевих товарних ринків.
Серед найважливіших функцій, виконуваних оптовою тор-гівлею, можна визначити такі:
¦ маркетингові дослідження ринку, попиту і пропозиції на продукцію як на користь виробника, так і кінцевого спо-живача;
¦ своєчасне, повне і ритмічне забезпечення товарами в не-обхідному асортименті посередницьких, роздрібних під-приємств, споживачів;
¦ організація зберігання товарних запасів;
¦ організація планомірного і ритмічного завезення і виве-зення товару;
¦ забезпечення для виробників збуту їх продукції на місцях з мінімумом контактів із споживачами;
¦ підготовка висококваліфікованого торгового персоналу;
¦ забезпечення стабільності партнерських відносин з вико-ристанням довгострокових, середньострокових і коротко-строкових угод;
¦ широке застосування економічних методів регулювання всієї системи взаємостосунків між постачальниками, по-середниками і споживачами продукції завдяки зниженню сукупних витрат на просування товару, сплачуванню за товари під час їх постачання, наданню торгових кредитів роздрібним торговцям тощо;
¦ прийняття ризику, відповідаючи за розкрадання, пошкод-ження і старіння запасів.
Зараз існують такі форми оптової торгівлі:
¦ прямі зв'язки між виробниками і покупцями продукції;
¦ торгівля через посередницькі організації та підприємства;
¦ комерційні контакти суб'єктів ринку.
Прямі зв'язки означають, що виробники продукції самі виконують усі оптові функції. Це забезпечує сторонам без-посередній контакт, дозволяє визначати періодичність по-стачання, обумовлювати асортимент товару і додаткові тех-нічні вимоги. При цьому споживачі стимулюють виробників у випуску високоякісної продукції, а виробники, зацікавлені в збуті продукції, надають певну допомогу і послуги покуп-цям. Використання прямої оптової торгівлі доцільне при транзитних (вагонних) постачаннях партій товару.
Оптова торгівля через посередницькі організації і підприємства, навпаки, переважна у випадку одноразового придбання покупцями продукції або в обсягах, менших за транзитну норму. При цьому оптові організації надають пев-ний перелік послуг обом сторонам, зокрема: збирають асор-тимент продукції в означеному місці, забезпечують торговий кредит, зберігають і постачають товари, надають допомогу в їх реалізації і просуванні, проводять маркетингові дослідження ринку тощо. Види оптових організацій і під-приємств розглянуті у попередніх розділах.
Комерційні контакти суб'єктів ринку передбачають оптову торгівлю через бартерні угоди, торгівлю на аукціонах, товар-них біржах і оптових ярмарках.
Бартерні угоди, як правило, засновані на натуральному обміні, тобто постачанні конкретного виду товару від одного підприємства другому і навпаки.
Аукціонна торгівля має на меті, крім самого продажу то-вару, ще й отримання продавцем найбільшого прибутку зав-дяки конкуренції серед покупців. Аукціони проводять або виробники, або посередницькі організації, що спеціалізу-ються на цьому виді торгівлі.
Товарні біржі — це організаційно оформлений регулярно діючий ринок, на якому відбувається оптова торгівля замі-нюваними товарами. Біржові операції здійснюються у вигля-ді договорів купівлі-продажу, постачання, обміну або барте-ру. При цьому біржа виступає як посередник, тобто через своїх посадових осіб — брокерів — зводить сторони, а після укладення угоди оформляє її.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Оптова торгівля. Завдання і функції аптечних складів та міжлікарняних аптек

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок