Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Поняття збуту у фармації. Збутова політика підприємств. Канали збуту, їх функції і структура

Загрузка...

Поняття збуту у фармації. Збутова політика підприємств. Канали збуту, їх функції і структура

Назва:
Поняття збуту у фармації. Збутова політика підприємств. Канали збуту, їх функції і структура
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,07 KB
Завантажень:
180
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат
на тему:
Поняття збуту у фармації. Збутова політика підприємств. Канали збуту, їх функції і структура


Поняття збуту. Збутова політика підприємств
Головний зміст і принцип маркетингу — задоволення по-треб споживачів — передбачає не тільки виробництво не-обхідних товарів, а й доведення цих товарів до споживача зручним для нього способом, у зручному місці і в зручний час. Досягненню цього сприяє збут.
Збут — це діяльність фірми з планування, організації і контролю за фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів від місця їх виробництва до місця використання з метою задоволення потреб споживачів і з вигодою для себе. Здійснюється вона в межах збутової політики фірми, плану-вання якої відбувається за такими напрямками:
¦ визначення стратегії збуту і політики організації каналів збуту;
¦ вибір систем та методів збуту і відповідних типів каналів;
¦ створення мережі оптових і роздрібних торговельних то-чок, складів, демонстраційних залів тощо;
¦ визначення маршрутів товаропросування;
¦ організація транспортування і вантажно-розвантажуваль-них робіт,
¦ забезпечення ефективності збуту,
¦ питання логістики і т ш
Існування і розвиток збутової діяльності обумовлені ці-лим рядом об'єктивних причин
¦ Необхідність — тобто система збуту наближає товар до споживача, робить його більш доступним
¦ Боротьба за гроші покупця — розвиваючи збутову мере-жу, наближаючи її до споживача і створюючи максимум зручності для нього під час і після купівлі, фірма досягає певних переваг у ринковій боротьбі
¦ Раціоналізація виробничих процесів — пов'язана з тим, що збутова мережа бере на себе частку фінішних операцій виробничого процесу (сортування, фасування, пакування тощо), які раціонально здійснювати на стадії передпро-дажного обслуговування
¦ Проблеми ефективності ринкової поведінки і розвитку фір-ми Це означає, що вивчення поведінки покупців, їх став-лення до товару з метою подальшого задоволення потреб, ефективніше проводити там, де покупці безпосередньо стикаються з товаром, тобто в системі збуту
Канали збуту, їх функції і структура
Функції збуту здійснюються через канали збуту. Канал збуту — це сукупність фірм або окремих осіб, які приймають на себе або допомагають передати комусь іншому право власності на конкретний товар або послугу на їхньому шля-ху від виробника до споживача Інакше, учасників каналу збуту можна назвати посередниками.
Канали збуту виконують ряд функцій, що сприяють ус-пішному виконанню програм маркетингу фірми До них на-лежать:
¦ розподіл і збут виробленої продукції;
¦ закупівля потрібних для виробництва матеріалів і сиро-вини;
¦ маркетингові дослідження;
¦ установлення контактів із споживачами, проведення пе-ре говорів;
¦ підготовка і укладення контрактів купівлі-продажу, конт-роль за їх виконанням;
¦ здійснення заходів щодо просування товарів до спожива-ча, реклама, розпродаж, ярмарки тощо;
¦ участь у плануванні товарного асортименту;
¦ участь і допомога у формуванні рівня цін на товари та послуги;
¦ післяпродажне обслуговування товарів.
Враховуючи це, слід визначити, що вибір каналів збуту є складним управлінським рішенням, бо обрані канали безпо-середньо впливатимуть на ефективність усіх інших рішень у сфері маркетингу.
Від вибору каналу також залежать витрати і прибутки компанії. Якщо компанія повністю бере на себе функції збу-ту, то вона сама покриває пов'язані з цим витрати, але й прибутки всі належатимуть їй. У разі використання зовніш-ніх каналів як витрати, так і прибутки розподіляються поміж усіма учасниками каналу збуту. Тому компанії необхідно «оцінити вірогідну користь і вибрати альтернативу.
Залежно від виконуваних функцій і кількості посередни-ків канали збуту можуть мати просту або складну рівневу структуру.
Рівень каналу збуту — це будь-який посередник, який ви-конує ту чи іншу роботу з наближення товару та права влас-ності на нього до кінцевого споживача.
У сучасній теорії та практиці збуту розрізняються канали:
¦ нульового рівня, або канал прямого маркетингу, що склада-ється з виробника і споживача, якому він безпосередньо продає товар;
¦ однорівневі, які включають одного посередника.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Поняття збуту у фармації. Збутова політика підприємств. Канали збуту, їх функції і структура

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок