Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> реферат: Товарна стратегія і політика міжнародних фірм. Цінова політика в системі міжнародного маркетингу

Загрузка...

Товарна стратегія і політика міжнародних фірм. Цінова політика в системі міжнародного маркетингу / сторінка 2

Назва:
Товарна стратегія і політика міжнародних фірм. Цінова політика в системі міжнародного маркетингу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,41 KB
Завантажень:
342
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 

Міжнародна практика свідчить, що в тому або іншому випадку з метою мінімізації комерційного ризику і подаль-шого розширення сегментів ринку (ринків) доцільно випус-кати не один продукт, а декілька однотипних продуктів з різними параметрами.
Крім того, слід враховувати, що конкурентоспроможність експортного товару на перших етапах міжнародного життє-вого циклу визначається переважно "жорсткими" споживчи-ми якостями, які розкривають важливі функції товару: по-тужність, продуктивність тощо, а також ціну. На стадії зрі-лості експортного товару з появою міжнародної конкуренції, яка веде до вирівнювання "жорстких" параметрів, на перший план висуваються "м'які" споживчі якості, що характе-ризують гуманітарні, естетичні та ергонометричні властивос-ті товару.
2. Цінова політика в системі міжнародного маркетингу
Визначенню міжнародної політики цін надається значна увага з боку фірм, які бажають ефективно і тривало здійс-нювати свою діяльність на зовнішніх ринках. Цілеспрямова-на цінова політика в міжнародному маркетингу полягає у встановленні таких цін і такій їх зміні залежно від ситуації на ринку, які б дозволяли завоювати певну частку ринку, отримати намічений обсяг прибутку, вирішувати інші стра-тегічні завдання.
Зараз цінова політика — одна з головних складових мар-кетингової діяльності будь-якої фірми, у тому числі і міжна-родної. Якщо в 60-ті роки в західних компаніях ціноутво-рення посідало шосте за значенням місце серед 12 марке-тингових факторів (планування продукту, маркетингові до-слідження, управління збутом, реклама, стимулювання збу-ту, обслуговування споживачів тощо), то з 80-тих років воно є ключовим фактором.
Маркетингове управління цінами на міжнародних ринках має таку ж саму структуру, як і на національному ринку.
Разом з тим, ціноутворення на міжнародному ринку більш складне, ніж на національному, з таких причин:
¦ різний ступінь державного втручання в економіку;
¦ різноманітність ринків;
¦ ціни на експортну продукцію більш високі;
¦ відмінності в стратегії ведення конкурентної боротьби на міжнародному рівні;
¦ коливання валютних курсів.
Безперечно всі ці фактори вар'юють залежно від країни.
Практично розроблення міжнародної політики цін перед-бачає визначення оптимальної продажної ціни товарів чи послуг для кожної окремої країни, а потім — внесення не-обхідних виправлень для забезпечення єдності цін.
Базою для розрахунку експортної чи імпортної ціни у зовнішньоекономічній практиці виступають ціни основних товарних ринків. Вони відображають середньосвітові умови виробництва, реалізації та споживання конкретних товарів. Тому, щоб обмін товарами відбувся на еквівалентній осно-ві, ці товари повинні оцінюватися у цінах світового ринку.
Під світовою ціною слід розуміти ціну, за якою уклада-ються крупні комерційні експортно-імпортні угоди в основ-них центрах світової торгівлі з платежами у вільно конвер-тованій валюті.
Наприклад, на пшеницю та алюміній світовими вважа-ються експортні ціни Канади; на чай — ціни аукціонів у Калькутті, Коломбо та Лондоні.
Якщо на сировинні товари світову ціну визначають ос-новні країни-постачальники, то для готових виробів та об-ладнання вирішальну роль відіграють провідні фірми, що виробляють та експортують конкретні типи і види виробів.
Зараз на світовому ринку практично склалася певна структура цін, яка визначається і підтримується великими фірмами-виробниками та експортерами товарів у різних галузях, у тому числі і у фармації.
При визначенні цін на свої товари учасники зовнішньої торгівлі керуються двома видами цін: розрахунковими і ціна-ми, що публікуються.
До останнього виду належать ціни, повідомлення про які можна отримати із спеціальних та фірмових джерел інфор-мації. Вони, як правило, відображають рівень світових цін з певними поправками. До цін, що публікуються, належать:
¦ довідкові ціни;
¦ біржове котування;
¦ ціни аукціонів;
¦ ціни, що вміщуються в загальних статистичних довідниках;
¦ ціни фактичних угод;
¦ ціни, що пропонуються великими фірмами. Розрахункові ціни використовуються тоді, коли відсутня необхідна цінова інформація, на підставі якої може бути об-грунтована зовнішньоторговельна ціна конкретної угоди.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Товарна стратегія і політика міжнародних фірм. Цінова політика в системі міжнародного маркетингу

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок