Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Скачати: Товарна стратегія і політика міжнародних фірм. Цінова політика в системі міжнародного маркетингу

Загрузка...

Товарна стратегія і політика міжнародних фірм. Цінова політика в системі міжнародного маркетингу

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"

Загрузка...Назва:
Товарна стратегія і політика міжнародних фірм. Цінова політика в системі міжнародного маркетингу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,41 KB
Завантажень:
342
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
на тему:
Товарна стратегія і політика міжнародних фірм. Цінова політика в системі міжнародного маркетингу


1. Товарна стратегія і політика міжнародних фірм
Розроблення стратегії маркетингу з продукту є централь-ною ланкою маркетингової діяльності міжнародної фірми.
Загальні підходи до планування продукції можуть засно-вуватись на стратегіях простого розширення, адаптації про-дукту, "зворотного винаходу", нових винаходів.
Стратегія простого розширення передбачає виготовлення компанією одного й того ж товару для внутрішнього і для зовнішнього ринку. Цей підхід дозволяє звести до мінімуму витрати завдяки масовості виробництва. Разом з тим, він не враховує різницю правових і законодавчих основ певних країн, звичаї і звички споживачів та інші фактори.
У межах стратегії адаптації продукції здійснюється моди-фікація товару з урахуванням мовних відмінностей, спожив-чих переваг, звичаїв, ринкових умов тощо. Тобто згідно з цією стратегією не обов'язково створювати нові товари, до-сить невеликих змін. Така стратегія найчастіше використо-вується в міжнародному маркетингу.
Фірми, які обирають стратегію "зворотного винаходу", орієнтуються на країни, що розвиваються, виробляючи про-дукцію простішу, ніж та, що реалізується на внутрішньому ринку.
Ідучи за стратегією нових винаходів, міжнародні фірми роз-робляють зовсім нові товари для своїх зовнішніх ринків. Ця стратегія є більш ризикованою і потребує більших витрат часу та коштів. Та разом з тим, вона створює потенціал для отри-мання значних прибутків, а іноді — світового визначення.
Ступінь диференціації товару визначається фірмою само-стійно. Однак існують фактори, які суттєво впливають на той чи інший напрямок товарної стратегії. Це рівень доходів населення на обраному ринку, соціальна диференціація, традиції, звичаї, звички, структура населення за віком, мова, вимоги до продукту та інші організаційно-економічні особ-ливості діяльності на конкретному ринку.
Ефективні управлінські дії стосовно міжнародної товарної політики базуються, як правило, на теорії життєвого циклу товару.
Життєвий цикл експортного товару має деякі особливості.
По-перше: активне підсилення експорту починається звичайно тоді, коли новий товар вже приносить фірмі зна-чні прибутки завдяки завоюванню суттєвої частки внутріш-нього ринку. У цей час товар виступає на міжнародному ринку ще як новий продукт.
По-друге, на стадії зрілості експортного продукту почи-нається його виробництво фірмами країни-імпортера (для внутрішнього ринку) або за ліцензіями, або шляхом власної модифікації продукту. Тому на цьому етапі фірма-експортер на своїх зовнішніх ринках зіштовхується з деякими засоба-ми обмеження їх ділової активності.
По-третє, на стадії, коли даний товар стає для зовніш-нього ринку стандартним, починається міжнародна конкуренція. У зв'язку з цим перед експортером постає завдання постійно мати напоготові для виведення на експорт товару, який ще не дійшов до стадії міжнародної конкуренції.
Виходячи з цього, міжнародна товарна політика перед-бачає певний напрямок дій міжнародної фірми і наявність таких принципів, завдяки яким забезпечується ефективне формування товарної номенклатури і асортименту товарів для реалізації їх на іноземних ринках.
Основними факторами, які слід ураховувати при розроб-ленні досконалої товарної політики є такі:
¦ мета фірми: максимізація прибутку або проникнення і довгострокове перебування на міжнародному ринку;
¦ ринки, їх вимоги та реальні потреби;
¦ ресурси фірми;
¦ характер товару, тобто тривалість його життєвого циклу, привабливість, необхідний рівень сервісу, торгова марка, простота виробництва, правові обмеження.
Можливі три види товарної політики:
¦ концентрична, коли ведеться пошук нових товарів, які в технологічному або ринковому відношенні були б "спів-звучні" товарам фірми, що вже існують, та залучали но-вих покупців;
¦ горизонтальна, коли новий товар є по суті продовжен-ням того, що вже реалізується і розрахований на сфор-моване коло споживачів, а його виробництво не потре-бує від фірми значних технологічних змін;
¦ конгломератна, коли здійснюється експорт нового товару, ніяк не пов'язаного з товарами, що існували у фірми до цього, а тому потребуючого розроблення нових техноло-гій та освоєння нових ринків.

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Товарна стратегія і політика міжнародних фірм. Цінова політика в системі міжнародного маркетингу

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок