Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Товар у системі маркетингу. Формування асортименту лікарських засобів

Товар у системі маркетингу. Формування асортименту лікарських засобів

Назва:
Товар у системі маркетингу. Формування асортименту лікарських засобів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
31,82 KB
Завантажень:
372
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Науковий реферат
на тему:
Товар у системі маркетингу. Формування асортименту лікарських засобів


1. Споживча цінність фармацевтичного товару
2. Життєвий цикл продукту
3. Позиціонування товару
4. Товарний знак
5. Конкурентоспроможність фармацевтичного товару та управління його якістю
6. Маркетингова стратегія і тактика фармацевтичних підприємств
7. Товарна політика підприємств
8. Асортиментна політика аптечних підприємств.
9. Іноваційна політика у сфері розроблення лікарських засобів
1. Споживча цінність фармацевтичного товару
Продукт чи товар — центральна ланка в системі марке-тингу. Безумовно, його можна назвати фізичною річчю або послугою. Однак потрібно дати йому більш широке визна-чення. Споживачі купують його не тільки заради зовніш-нього вигляду, хімічного змісту або конструкції. Вони купу-ють товар для задоволення своїх потреб та вигоди, яку роз-раховують отримати.
Товар — це продукт праці, виготовлений для реалізації на ринку, за допомогою якого можна задовольнити певну потребу.
Таким чином, товар є не тільки фізичною річчю, але міс-тить у собі також усе необхідне для задоволення запитів та побажань споживача. Вивчення товару та його властивостей являє собою основу для реалізації найважливішого принци-пу маркетингу: організовувати виробництво таких товарів, які б максимально відповідали сучасним вимогам ринку та попиту споживачів. Тобто, у маркетингу товар розглядається в першу чергу як "засіб", за допомогою якого можна задовольнити певну потребу, а потім вже — як продукт праці, виготов-лений для продажу.
Товари розподіляються на дві великі групи:
1) індивідуального споживання;
2) виробничого призначення.
При виборі стратегії маркетингу для окремих товарів роз-робляється певна кількість товарних класифікацій на основі характеристик, притаманних цим товарам.
За ступенем властивої товарам довговічності чи матері-альної відчутності їх поділяють на такі групи:
¦ товари тривалого користування;
¦ товари короткочасного користування, тобто такі, що повніс-тю споживаються за один чи декілька циклів використання;
¦ послуги — об'єкти продажу у вигляді дій, вигід чи задо-волень.
Особливо слід відмітити, що товари широкого споживан-ня класифікуються за одним із найбільш зручних методів розподілу на групи на основі купівельних звичок споживача. За цією ознакою виділяють товар повсякденного попиту, попереднього вибору, особливого та пасивного попиту.
У свою чергу товари повсякденного попиту поділяються на товари основного постійного попиту та для екстренних випад-ків.
Із товарів попереднього вибору, тобто товарів, які спожи-вач у процесі вибору та купівлі, як правило, порівнює між собою за показниками придатності, якості, ціни і зовніш-нього оформлення (на відміну від придбання товарів пов-сякденного попиту), виділяють товари подібні та відмінні.
Товари особливого попиту — це товари, що мають уні-кальні характеристики та для їх придбання значна частина покупців ладна докласти додаткових зусиль.
Товари пасивного попиту — це ті, про які покупець не знає або знає, але здебільшого не задумується щодо їх купівлі.
До основних характеристик товару слід віднести:
¦ функціональність;
¦ надійність;
¦ тривалість.
Перед виробництвом товару, як правило, здійснюється аналіз його споживчої цінності.
Споживча цінність — це сукупність споживацьких власти-востей товару. Зараз 8 із 10 покупців на перше місце ставлять не вартість, а саме споживчу цінність товару (для по-рівняння: 10 років тому це співвідношення складало 3:10).
У концептуальному вигляді можна виділити такий пере-лік споживацьких властивостей товару:
¦ якість, включаючи надійність, термін придатності, ди-зайн;
¦ відповідність функціональному призначенню;
¦ відповідність ціни якості та споживчій цінності; Та як доповнення до наведеного вище переліку:
¦ наявність документації, що супроводжує товар;
¦ якість постпродажного сервісу;
¦ різноманітність асортименту, можливість вибору.
Лікарські засоби та вироби медичного призначення є особливою продукцією.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Реферат на тему: Товар у системі маркетингу. Формування асортименту лікарських засобів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок