Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Організаційна структура маркетингових служб

Організаційна структура маркетингових служб

Назва:
Організаційна структура маркетингових служб
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,47 KB
Завантажень:
199
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
на тему:
Організаційна структура маркетингових служб


Управління маркетингом пов'язано з побудовою служб збору інформації, проведенням досліджень ринку, організаці-єю реклами, збутових операцій в обслуговуванні споживачів.
Маркетингова структура має вирішальне значення для ус-пішної реалізації концепції маркетингу. Для організації мар-кетингу не існує універсальної схеми. Разом з тим марке-тингові структури значною мірою залежать від розмірів під-приємства, специфіки продукції, що випускається, а також від загальної структури управління підприємством. Незважа-ючи на різноманітність, діяльність маркетингових служб під-приємств частіше за все здійснюється за функціями або за товарами.
Розрізняють такі моделі організації маркетингу відповідно до їх орієнтації: функціональна, товарна, регіональна і сег-ментна.
Функціональна орієнтація частіше за все виправдана, коли асортимент товарів невеликий і кількість ринків незначна. У цьому випадку формуються групи і виділяються управлінці за функціями маркетингу.
Товарна орієнтація структури полягає в тому, що кожно-му товару або групі товарів відповідає маркетинг-керівник, якому підпорядковуються маркетологи, що відповідають за вивчення ринку, рекламу, товарообіг, збут, сервіс.
Регіональна орієнтація за структурою схожа на товарну, але поділяється не за товарами, а за ринками. Така структу-ра характерна для фірм, які реалізують свої, в основному однотипні, товари на багатьох ринках.
Сегментна (спрямована на покупця) орієнтація грунтуєть-ся на тому, що кожний маркетинг-керівник відповідає за певний сегмент ринку. Ця структура найбільш складна.
Види організації маркетингових служб підприємства на-ведені на рисунку 1.
В окремих областях України при структурах управ-ління аптечною мережею створено служби маркетингу внаслідок об'єднання відділів торгівлі і постачання, інфор-мації, цін і АСУ.
На фармацевтичних підприємствах, як правило, ба-зою створення служби маркетингу є відділ збуту. Най-більш прийнятна організаційна структура служби мар-кетингу наведена на рисунку 2.
Рис. 1. Види організації маркетингових служб підприємства
Рис. 2. Організаційна структура служби маркетингу


Нами на основі теоретичних опрацювань та існуючої ситуації на фармацевтичних підприємствах запропоно-вана структура і визначені функції служб маркетингу, розроблене Положення про відділ маркетингу. З метою найбільшої відповідності конкретним особливостям ро-боти фармацевтичних підприємств або фірм рекомен-дується дотримуватися принципу поєднання різних ти-пів маркетингових структур, зокрема сполучення орга-нізації за товарами та споживачами.
У процесі організації служб фармацевтичного мар-кетингу виділяються такі основні етапи:
¦ визначення першочергової мети і завдань служби фармацевтичного маркетингу на даному підпри-ємстві;
¦ розроблення Положення про службу маркетингу на підприємстві;
¦ обгрунтування організаційної структури;
¦ створення служби (групи, відділу, координаційної ради і т.ін.) маркетингу;
¦ визначення завдань окремих підрозділів і функ-ціонально-посадових обов'язків працівників служ-би маркетингу.
Загальна мета служби фармацевтичного маркетингу — оптимізація процесів розроблення, виробництва і реаліза-ції лікарських засобів відповідно до вимог споживачів.
Головними завданнями служби фармацевтичного маркетингу є:
¦ сегментація ринку;
¦ збір інформації про ринок, структуру, динаміку попиту і фактори, що його визначають;
¦ прогнозування стану ринку, динаміки його змін;
¦ аналіз конкурентної ситуації і впровадження за-ходів щодо підвищення конкурентоспроможності розроблень фармацевтичного підприємства (об'-єднання) з метою розширення внутрішнього ринку і можливостей експорту;
¦ підготовка і розсилання потенційним замовникам інформаційних матеріалів (рекламних проспектів) щодо розроблень фармацевтичного підприємства (об'єднання) і результатів НДДКР;
¦ участь у роботах з організації зовнішньоекономіч-них і науково-технічних зв'язків з зарубіжними партнерами через зовнішньоекономічні організації, спільні фармацевтичні підприємства та асоціації;
¦ складання довгострокових, середньострокових та поточних планів маркетингу з кожного виду ме-дичної продукції;
¦ формування попиту і стимулювання збуту това-рів аптечного асортименту (ФОПСТИЗ).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Організаційна структура маркетингових служб

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок