Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Конкурентоспроможність фармацевтичного товару та управління його якістю

Конкурентоспроможність фармацевтичного товару та управління його якістю

Назва:
Конкурентоспроможність фармацевтичного товару та управління його якістю
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,25 KB
Завантажень:
309
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
на тему:
Конкурентоспроможність фармацевтичного товару та управління його якістю


Якість товару є основною складовою його конкуренто-спроможності та охоплює безліч компонентів:
¦ техніко-економічні показники якості технології його виго-товлення та експлуатаційні характеристики.
Наприклад, для лікарських засобів це повинен бути розпад таблетованих лікарських форм; дисперсність, однорідність м'яких лікарських форм і т. ін.;
¦ екологічні показники, які характеризують відповідність то-вару вимогам захисту навколишнього середовища та базу-ються на раціональному природовикористанні;
¦ ергонометричні показники — пов'язані з урахуванням вла-стивостей та особливостей людського організму та перед-бачають дотримання гігієнічних, антропометричних, фі-зіологічних, психологічних та інших норм;
¦ естетичні показники, які визначають зовнішню форму та вигляд продукції, її дизайн, привабливість, виразність, емоційність впливу на споживача і т. ін.;
¦ відповідність продукції обов'язковим стандартам якості; особливому посиленню вимог нині у більшості країн на-дається стандартам якості, які забезпечують екологічну чистоту, високий ступінь уніфікації продукції, заходи безпеки та захисту здоров'я людини;
¦ забезпечення патентної чистоти та патентного захисту товару. При наявності ліцензійної угоди, яка дозволяє ви-робляти продукцію за даною технологією, підприємство-виробник може її виробляти для продажу, як правило, тільки на своєму внутрішньому ринку, якщо в угоді не бу-ло спеціально обумовлено право постачання товару на екс-порт. Відсутність патентної чистоти робить продукцію не-конкурентоспроможною на відповідному ринку та є сер-йозною перешкодою для розвитку експортної діяльності. Окрім якості, конкурентоспроможність охоплює марке-тингову та комерційну складові, що в сукупності виявляєть-ся в ціні продажу або в ціні придбання товару.
Маркетингова складова демонструє переваги та недоліки на рівні конкурентоспроможності товару за характером та якістю досліджень ринку та запитів кінцевих споживачів, ступеня ефективності роботи щодо просування товару на ринок.
Комерційна складова конкурентоспроможності свідчить про якість комерційної роботи в порівнянні з фірмами-конкурентами.
Крім вищеозначеного, конкурентоспроможність товару характеризується і економічною складовою, яка містить вигідність чи невигідність даного товару під кутом зору витрат на його використання чи утилізацію.
Чільне місце належить питанням іміджу та престижу, а також авторитету самої країни, де виготовляється товар.
У цілому всі вищевказані складові конкурентоспромож-ності утворюють ціну споживання товару, яка не обмежуєть-ся лише ціною, за якою покупець придбає товар, а охоплює і такі поняття, як економічність використання товару в про-цесі експлуатації, престижність його торгівельної марки.
Кінцева мета будь-якого "маркетингового марафону" — перемога в конкурентній боротьбі. Перемога не одноразова, не випадкова, а як закономірний підсумок постійних зусиль фірми.
Звичайно під конкурентоспроможністю товару розуміють якусь відносну інтегральну характеристику, яка відображає його відмінність від товару-конкурента і, відповідно, визна-чає його привабливість в очах споживача.
Конкурентоспроможність охоплює, з одного боку, суто якісні характеристики товару, а з другого — всі значні та до-сить вагомі для споживача умови придбання та майбутнього використання товару.
Як правило, у зарубіжній літературі з маркетингу відсут-ній опис конкурентоспроможності товару. Деякі автори по-яснюють це тим, що намагатися схематично виразити кон-курентоспроможність товару — це все одно, що спробувати схемою показати всю складність та всі тонкощі ринкового процесу. Конкурентоспроможність — це, насамперед, філо-софія роботи в умовах ринку, яка орієнтується на:
¦ розуміння потреб споживачів та тенденції їх розвитку;
¦ знання поведінки та можливостей конкурентів;
¦ знання оточуючого середовища та його тенденцій;
¦ уміння створити такий товар і так довести його до спо-живача, щоб він віддав йому перевагу перед товаром кон-курента;
¦ мистецтво здійснювати все це на довгостроковій, розра-хованій на перспективу основі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Конкурентоспроможність фармацевтичного товару та управління його якістю

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок