Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Визначення критеріїв формування конкурентоспроможності молокопереробного підприємства

Визначення критеріїв формування конкурентоспроможності молокопереробного підприємства

Назва:
Визначення критеріїв формування конкурентоспроможності молокопереробного підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,76 KB
Завантажень:
382
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Визначення критеріїв формування конкурентоспроможності молокопереробного підприємства


Конкурентоспроможність визначається безліччю фак-торів, передусім споживчими влас-тивостями товарів, мірою марке-тингової їх підтримки, характерис-тиками цільових ринків, поведінкою споживачів, потенціалом і ресурса-ми підприємства тощо. Набір фак-торів, які визначають конкурентос-проможність підприємства вияв-ляється настільки значимим і своє-рідним, що неможливо запропону-вати єдину методику збирання даних стосовно, їхньої обробки та іден-тифікації для прийняття відповідних рішень.
Разом з тим, досить широке коло таких факторів звужується концентрацією уваги на так званих конку-рентних перевагах підприємства (ключових факторів успіху), тоб-то таких характеристиках чи власти-востях, які забезпечують підпри-ємству перевагу над прямими конку-рентами. Конкурентні переваги визначають стратегічну позицію підприємств на ринку, що дозволяє їм переборювати сили конкуренції і притягувати споживачів. Вони утворюються унікальними відчутними  і невідчутними активами, якими володіють підприємства, тими стратегічно важливими для даного бізнесу сферами діяльності, які утворюють ланцюжок цінностей підприємств і дозволяють перемагати у конкурентній боротьбі. Відповідно до цього можна виділити наступні основні принципи досягнення переваг над конкурентами: концентрація ресурсів, маневрування ресурсами, перехоплювання ініціативи, гнучке планування.
Можливості збереження конкурентних переваг залежать від низки факторів. В їх числі на-ступні: джерела конкурентних переваг; очевидність конкурентних переваг; швидкість інновацій; здатність відмовлення від наявної конкурентної переваги для придбання нової.
В сучасних умовах конкурентні переваги повинні бути значними з погляду умов конкуренції і відповідати ключовим факторам успіху; бути стійкими в нестабільному ринковому середовищі і недоступними для легкого відтворення конкурентами.
Базисом загальної  конкурентної переваги фірми молочної галузі є переваги внутрішні, однак, це всього лише по-тенціал досягнення підприємством своїх конкурентних позицій.
Зовнішні конкурентні переваги, з одного боку, орієнтують фірму на розвиток та викорис-тання тих чи інших внутрішніх пе-реваг, а з другого - забезпечують йо-му стійкі конкурентні позиції, оскільки орієнтують на цілеспрямо-ване задоволення потреб конкретної групи споживачів. Оцінка конкурентоспроможності молокопереробного підприємства передбачає оцінку ефективності використання ним ресурсів. Для цього можна запропонувати метод, в основі якого - теорія ефективної конкуренції.     Суть цієї теорії в тому, що найбільш конкурентоспроможними є ті підприємства, які раціонально та ефективно використовують наявний капітал та ресурси, досягають високих показників конкурентоспроможності з найменшими витратами. Для адекватнішої оцінки конкурентоспроможності функціонування підприємств молочного підкомплексу можна запропонувати систему факторних та результативних показників, яка дозволяє реально охарактеризувати кожну складову частину капіталу підприємств молочного підкомплексу .
На сьогодні ринок молока в Україні унаочнює один з найпоказовіших прикладів складності дослідження структури  й прогнозування кон'юнктури традиційних секторів економіки.
Товари з молока є результатом функціонування та предметом конкурентної боротьби індивідуальних домогосподарств і агропромислових об'єднань, виробників звичайних та генетично модифікованих продуктів.
Складна структура ринку відкриває підприємствам широкі можливості для унікального позиціонування й забезпечення конкурентоспроможності, адже жодна компанія не може бути успішною на всіх сегментах ринку молока та молокопродуктів. Рівень диверсифікації й фінансові параметри діяльності підприємства, його партнерська база й інші чинники повинні забезпечувати цілісність функціонування й сприйняття споживачами образу та товарів кожного конкретного виробника.
Сьогодні, тривалість життєвого циклу вітчизняних молокопереробних підприємств обумовлює пошук ефективного формату діяльності, який забезпечував би повноцінне використання поточних переваг і опанування ринків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Визначення критеріїв формування конкурентоспроможності молокопереробного підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок