Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Міжнародні фірми, їх характеристика і особливості діяльності у фармації

Міжнародні фірми, їх характеристика і особливості діяльності у фармації

Назва:
Міжнародні фірми, їх характеристика і особливості діяльності у фармації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,75 KB
Завантажень:
94
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
на тему:
Міжнародні фірми, їх характеристика і особливості діяльності у фармації


Міжнародні фірми — це особлива форма організації гос-подарської діяльності, заснована на кооперації праці робітників багатьох підприємств, розташованих у різних країнах, але поєднаних спільним титулом власності на засоби вироб-ництва, яка належить материнській компанії, що виступає як організаційно-економічний центр управління. Остання визначає види і обсяги продукції, що випускаються зарубіж-ними виробниками, філіями і дочірніми компаніями, а та-кож закріплює за ними найважливіші ринки збуту.
Експерти ООН відносять до міжнародних фірм компанії, які виробляють і розподіляють продукцію та послуги в двох або більше країнах.
Так чи інакше, характерними особливостями міжнародної фірми є:
¦ наявність мережі підконтрольних виробничих філій і до-чірніх компаній в інших країнах, до функцій яких вхо-дить або випуск певних видів продукції на заздалегідь ві-домих зарубіжних ринках, або постачання материнської компанії компонентами, сировиною та матеріальними ресурсами;
¦ використання технологічного кооперування і спеціаліза-ції підконтрольних підприємств;
¦ контроль і координація діяльності філій і дочірніх ком-паній з одного центру з урахуванням різниці в їхньому правовому стані. Різниця полягає в тому, що філія не має юридичної самостійності, а тому не має права вести спра-ви від свого імені: організовувати виробництво і збут, укладати угоди, вести бухгалтерський облік. На відміну від цього дочірня компанія володіє юридичною самостійністю, виступає на ринку від свого імені і за свій рахунок, сама несе відповідальність згідно зі своїми обов'язками. Однією з характерних рис міжнародних фірм є організація міжнародного виробництва, заснованого на технологічному розподілі праці, який здійснюється за двома напрямками. Перший передбачає включення зарубіжного підприємства до загальної технологічної мережі від придбання сировини до виготовлення кінцевого продукту. Другий напрямок, так зва-на подетальна спеціалізація, являє собою розподіл виробниц-тва вузлів і деталей на підприємствах, розташованих у різних країнах, та збирання кінцевого продукту в країнах збуту.
За національним складом міжнародні фірми поділяють-ся на:
¦ транснаціональні компанії (корпорації);
¦ багатонаціональні корпорації;
¦ міжнародні корпоративні союзи.
Транснаціональні компанії (ТНК) — це комплекс, що вико-ристовує в своїй діяльності міжнародний підхід і передбачає формування транснаціонального виробничого, торговельного та фінансового комплексу з єдиним центром прийняття рі-шень у країні базування, з філіями і дочірніми підпри-ємствами, розташованими у щонайменше шести зарубіжних країнах.
До другої групи міжнародних фірм належать багато-національні корпорації (БНК). Це трести, концерни та інші виробничі об'єднання, які є міжнародними фірмами не тіль-ки за ареалом їх діяльності, а й за контролем над ними. БНК поєднують національні компанії двох і більше країн на виробничій та науково-технічній основі, які належать влас-никам з цих країн. Філії при цьому розташовані в різних країнах.
Міжнародні корпоративні союзи частіше виступають у формі консорціумів. Створюються вони на виробничій, нау-ково-технічній та комерційній основі і являють собою спе-ціальні об'єднання промислових, банківських та інших кон-цернів, сформованих для вирішення масштабних економіч-них завдань.
Але для сучасних міжнародних фірм важливого значення набуває не стільки їх походження, скільки місце застосуван-ня капіталу. Тому в економічній літературі і на практиці всі групи міжнародних виробничих об'єднань частіше назива-ють однаково: транснаціональні компанії.
Визначення "транснаціональна компанія" означає, що вона:
¦ здійснює прямі інвестиції за кордоном, питома вага яких фіксується на рівні 25-20% усіх інвестицій підприємства;
¦ керівництво компанії приймає рішення, засновані на аналізі наявних можливостей в усіх країнах.
Важливими рисами ТНК є:
¦ створення системи міжнародного виробництва, розташо-ваного у різних країнах, але керованої з одного центру;
¦ висока інтенсивність внутрішньокорпораційної торгівлі між підрозділами у різних країнах;
¦ відносна незалежність прийняття рішень від країн базу-вання і країн, що приймають;
¦ глобальні масштаби зайнятості — покраїнна мобільність менеджерів;
¦ розроблення, передавання і використання передової тех-нології підрозділами корпорації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Міжнародні фірми, їх характеристика і особливості діяльності у фармації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок