Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Товарна політика підприємств

Товарна політика підприємств

Назва:
Товарна політика підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,47 KB
Завантажень:
245
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
на тему:
Товарна політика підприємств


Після вибору маркетингової стратегії підприємство (фірма) визначає маркетингові засоби впливу на споживачів за допомогою товару, тобто свою товарну політику. Товарна політика — це конкретна діяльність фірми, що відповідає маркетинговій стратегії, спрямована на вивчення способів підвищення конкурентоспроможності продукції, яка випус-кається, перш за все, її якісних характеристик, створення нових товарів, формування асортименту і управління ним, пошук сегментів ринку, розроблення та здійснення стратегії упаковки, маркірування, обслуговування товарів та ін.
Багатоплановість товарної політики потребує проведення систематичних досліджень усього комплексу питань, що до неї входять, причому, їх об'єктом є не стільки сам товар, скільки потенційний споживач з його запитами по відно-шенню до конкретного товару.
Добре продумана товарна політика є для керівництва під-приємства покажчиком загальної спрямованості дій у ство-ренні товарів, здатних максимально задовольнити потреби покупців, а, отже, у завоюванні пріоритетних позицій на рин-ку конкурентної продукції.
До рішень, що приймаються в межах товарної політики, слід віднести:
¦ номенклатуру товарів, що виробляються;
¦ ширину асортиментних груп;
¦ діапазон обсягів кожного товару;
¦ якість товару;
¦ модифікацію;
¦ забезпечення товару торговою маркою;
¦ виключення з виробництва застарілих товарів;
¦ виробництво нових товарів;
¦ стандартизацію;
¦ заплановане старіння колишніх видів товару з метою привернення уваги покупців до товару-новинки;
¦ кількість кожного виду товару, що випускається за пев-ний період.
¦ Модель реалізації цих рішень можна визначити у вигляді кінцевого результату взаємодії трьох змінних: завдань під-приємства; наявних у його розпорядженні ресурсів; можли-востей ринку (рис. 1.).
Рис. 1. Напрями та схема реалізації товарної політики фірми
Сектор А показує, що завдання підприємства і умови ринку збігаються. Тому проблема управлінських структур пов'язана з пошуком необхідних ресурсів.
Сектор В пов'язує можливості ринку і наявних ресурсів фірми. У цьому разі проблема управлінських структур — у перегляді завдань підприємства.
У секторі С збігаються завдання підприємства та його ре-сурси. Проблема керівництва фірми полягає у пошуку від-повідного ринку (сегменту) та забезпеченні просування то-вару на ньому.
Сектор Д — це ідеальний варіант, коли всі змінні взає-мопов'язані. Головне у цій ситуації — оперативність, прий-няття правильних рішень і втілення їх у життя, тобто вміле використання маркетингової стратегії і тактики.
Формування та реалізація товарної політики під-приємств фармацевтичної галузі України певний час ускладнювались через незадовільний стан матеріально-го та технологічного оснащення, порушення економіч-них зв'язків з підприємствами-постачальниками лікар-ської сировини країн СНД, відсутність чітких наукових прогнозів та рекомендацій щодо розвитку галузі тощо. Через це український фармацевтичний ринок майже на 90% забезпечувався імпортними ліками.
Реструктуризація галузі, її ринкова переорієнтація, поступове підвищення рівня виробничих, дослідни-цьких, науково-технічних ресурсів сприяли тому, що зараз фармацевтична промисловість України характе-ризується стійким зростанням, яке, за прогнозними да-ними Коммедбіопрому, повинно зберігатися і надалі.
Товарна політика виробників базується на вивченні ринку; детальному аналізі асортименту продукції з ме-тою його регулярного оновлення, рентабельності як то-варних груп, так і окремих товарних одиниць; пошуку нових високоприбуткових лікарських засобів. Завдяки цьому помітно змінилась асортиментна і кількісна структура фармацевтичного ринку України. Питома вага вітчизняної продукції становить вже понад 30%.
Розроблення нормативно-технологічної документації (НТД) і впровадження у виробництво лікарських за-собів на основі імпортних субстанцій ("генериків") до-зволило вітчизняній системі охорони здоров'я отримати препарати таких основних фармакотерапевтичних груп:
¦ серцево-судинні (еналаприл, атенолол, капто-прил, пентоксифелін та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Товарна політика підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок