Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Ціни, ціноутворення, цінова політика підприємств у фармації

Ціни, ціноутворення, цінова політика підприємств у фармації

Назва:
Ціни, ціноутворення, цінова політика підприємств у фармації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,11 KB
Завантажень:
493
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Науковий реферат
на тему:
Ціни, ціноутворення, цінова політика підприємств у фармації


1. Теоретичні основи ринкового ціноутворення
2. Основні функції ціни
3. Класифікація цін
4. Ціни в умовах ринку
5. Установлення ціни на товар
6. Ціноутворення на лікарські засоби в зарубіжних країнах
1. Теоретичні основи ринкового ціноутворення
В умовах ринкових відносин важливу роль відіграє закон вартості, який реалізується через механізми ціноутворення, збалансованості попиту та пропозиції. Головна риса ринко-вого ціноутворення полягає в тому, що реальний процес формування цін тут відбувається не у сфері виробництва, а у сфері реалізації продукції, тобто на ринку.
Таким чином, ціна — це обмінний еквівалент вартості то-варів або послуг у грошовому вираженні.
Безпосередньо механізм ціноутворення виявляється через ціни та їх динаміку. Динаміка цін формується під впливом двох найважливіших факторів: стратегічного і тактичного.
Стратегічний фактор виявляється в тому, що ціни утво-рюються на основі вартості товару, причому, в умовах ринку постійно відбувається коливання цін поряд з вартістю.
Тактичний — виражається в тому, що ціни на конкретні товари формуються під впливом кон'юнктури ринку.
Стратегічний фактор — це фактор довгочасної дії, тоді як тактичний фактор може часто замінюватись, через те що ди-наміка кон'юнктурних змін дуже висока та вимагає всебіч-ного вивчення цих змін. Як перший, так і другий фактори дуже важливі в умовах ринкової економіки. їх слід обов'яз-ково враховувати, інакше підприємства можуть опинитися в складному становищі.
Реалії сьогодення засвідчують, що зростання роз-дрібних цін на лікарські засоби є, головним чином, на-слідком збільшення вартості самих товарів, тоді як чи-стий прибуток роздрібної торгівлі зберігається на попе-редньому рівні, а останнім часом навіть скорочується.
Тому особливо важливо, щоб, приймаючи рішення про ціни на товар, ураховувалася і точка зору клієнта на ціну (блага, потреби, доступність), і погляд торгую-чої сторони (затрати, обсяг, прибуток).
2. Основні функції ціни
Ціна товару виконує ряд основних функцій (облікову, стимулюючу, розподільну, збалансування попиту та пропо-зиції, раціонального розміщення виробництва), характерних для кожної ціни без винятку.
Облікова функція визначає саму суть ціни, тобто, будучи грошовим вираженням вартості, ціна показує, у що обходи-ться суспільству задоволення конкретної потреби у тій чи іншій продукції.
Проте цю функцію в умовах ринкових відносин не мож-на зводити тільки до змін витрат або ціни, яка пропонується виробником товару при виході на ринок. Ринкова ціна може значно відхилятися від витрат. Більш детально механізм ви-значення базового рівня цін та її структура будуть розглянуті у наступних розділах.
На підприємствах фармацевтичного профілю обліко-ва функція ціни слугує засобом нарахування вартісних показників:
¦ кількісних — обсяг товарообігу, обсяг товарних запасів, надходження товару та ін.;
¦ якісних — рентабельність, продуктивність праці, фондовіддача і т. ін.
Стимулююча функція ціни виражається у її заохочуваному або стимулючому впливі на виробництво та споживання. Ціна, як правило, стимулює через величину вміщеного в ній прибутку.
У фармації за допомогою даної функції цін можна впливати на науково-технічний прогрес, економію ви-трат, зміни у структурі асортименту. Таке стимулюван-ня здійснюється шляхом підвищення рівня прибутку в ціні, установлення надбавки та знижок в основній ціні.
Особливе значення цієї функції полягає в реанімації віт-чизняного виробника, економічному розвитку науки, у розробленні та випуску нових лікарських препаратів.
Розподільна функція ціни пов'язана з можливістю відхи-лення ціни від вартості під впливом ринкових факторів. Ця функція ціни єдина із всіх функцій має державну масштаб-ність, тому що передбачає участь ціни у розширенні та пере-розподілі національного доходу між галузями економіки, різ-ними формами власності, регіонами країни, фондом накопи-чення та фондом споживання, різними соціальними групами населення.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: Ціни, ціноутворення, цінова політика підприємств у фармації

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок