Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> РОБОТА З КОНТАКТНИМИ АУДИТОРІЯМИ

Загрузка...

РОБОТА З КОНТАКТНИМИ АУДИТОРІЯМИ

Назва:
РОБОТА З КОНТАКТНИМИ АУДИТОРІЯМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,37 KB
Завантажень:
197
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
РОБОТА З КОНТАКТНИМИ АУДИТОРІЯМИ


До контактних аудиторій, як вже зазначалось, належать на-йняті працівники, фінансові установи, інвестори, органи влади — усе те, що може сприяти або гальмувати ефективність роботи підприємства чи організації. Тому служби паблік рилейшнз мають побудувати свою роботу в такий спосіб, щоб домогтися сприяння з боку цих контактних аудиторій.
Робота з найнятими працівниками. Думка та поведінка на-йнятого підприємством персоналу значною мірою визначатиме успіх усіх починань керівництва, стабільність діяльності підпри-ємства на зовнішніх ринках, її життєздатність. Доба стабільних місць праці та до життєвого найму минула. Сучасне бізнесове се-редовище є динамічним, нестабільним та невизначеним.
А це означає, що найнятий персонал став менш захищеним, менш упевненим у стабільності свого становища, а відтак і менш лояльним щодо місця праці — підприємства (фірми, організації). Тому необ-хідно, щоб підприємства мали в своєму розпорядженні такі інстру-менти, які б підтримували зв'язок керівництва з найнятим персона-лом та підприємства в цілому з кожним найнятим працівником.
Фактором збільшення важливості внутрішньоорганізаційних комунікацій є також необхідність демократизації менеджменту, делегування багатьох повноважень на нижчі щаблі управління. Цьому сприяє і скорочення середніх ланок управління за умов комп'ютеризації управлінських процесів. Найнятим працівникам, яких колись називали «рядовими», нині доводиться виконувати більший обсяг роботи і нести більшу відповідальність. Це спону-кає найнятий персонал вимагати більших повноважень та більшої заробітної плати. Усе це впорядковується за допомогою заходів з паблік рилейшнз, що амортизують незадоволення найнятого пер-соналу та збільшують ефективність підприємства. Отже, метою внутрішніх комунікацій служб паблік рилейшнз є створення та-кого внутрішнього середовища на підприємстві, щоб найнятий персонал міг успішно орієнтуватися у виробничих проблемах та приймати правильні рішення, допомагаючи підприємству висто-яти за умов жорстокої конкуренції.
Американські спеціалісти так характеризують комунікації підприємства, де люди почувають себе (а відтак і працюють) як-найліпше:*
наявність зворотного зв'язку, що дає найнятим працівникам можливість висловлювати свої думки і навіть незгоду з керів-ництвом;*
житейська, сказати б, доступність керівництва, коли навіть президента фірми можна побачити в неформальній обстановці серед усіх інших працівників (у спортзалі, кафетерії, на загальній автостоянці), а не тільки в кабінеті, вхід до якого пильно стережуть невсипущі секретарки;*
незаперечна пріоритетність внутрішньої комунікації (в Япо-нії, наприклад, навіть товари для внутрішнього ринку є якісні-шими, ніж для зовнішнього): це потребує постійного й вичерпно-го інформування персоналу про справи фірми (підприємства, організації) безпосередньо з «перших уст»;*
відповідний тон спілкування на всіх рівнях з тим, щоб на-йняті працівники відчували, що їх поважають і цінують їхню ду-мку незалежно від їхнього службового становища;*
наявність почуття гумору (особливо в керівництва), коли дружні жарти навіть на адресу керівника не роблять його твоїм запеклим ворогом, а тільки «розряджають» якусь серйозну ділову чи особисту ситуацію, додатково зближують людей.
Тому ті підприємства, які успішно працюють або бажають ус-пішно працювати, мають провадити регулярні дослідження став-лення найнятого персоналу до підприємства для того, щоб вияви-ти проблеми раніше, ніж вони стануть кризовими (страйки, масові протести тощо). Найнятий персонал має постійно отриму-вати консультації щодо його проблем та бачити конкретні дії, спрямовані на усунення негативних факторів.
Як правило, найняті працівники хочуть, щоб комунікація з ке-рівництвом (дуже бажано, щоб вона була особистою) дала відпо-віді на такі питання: які перспективи підприємства (добрі чи по-гані), що і чому відбувається на підприємстві, значення вжитих керівництвом заходів персонально для кожного працівника.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: РОБОТА З КОНТАКТНИМИ АУДИТОРІЯМИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок