Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Життєвий цикл продукту

Життєвий цикл продукту

Назва:
Життєвий цикл продукту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,20 KB
Завантажень:
415
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Реферат
на тему:
Життєвий цикл продукту


У життєвому циклі товару відображаються зміни моди, смаку, стилю, технічний прогрес, технічне та психологічне старіння.
Життєвий цикл товару (ЖЦТ) — це модель реакції ринку в часі. Завдання цієї моделі полягає, у першу чергу, у порів-нянні циклу, який є типовим для категорії продукту, з роз-витком показників конкретного циклу.
Структура життєвого циклу звичайно описується декіль-кома стадіями або фазами (рис. 1): фаза розвитку та ви-пробувань; вихід на ринок (збут зростає повільно, інвестиції в організацію виробництва та збуту великі); фаза зростання (у фазі зростання швидко досягається зона покриття витрат та прибутку); фаза зрілості (збут зростає, але темпи знижують-ся, продукт приносить найбільший прибуток); фаза насичен-ня (зростання збуту припиняється, прибуток зменшується); фаза спадання (спад збуту та прибутку, який неможливо зу-пинити навіть за допомогою інтенсивного маркетингу).
Рис. 1.Фази життєвого циклу товару
Від стадії життєвого циклу товару залежить обсяг прибут-ків, обсяг загальних капіталовкладень та витрат на марке-тинг і рекламу, ступінь конкуренції, ціна товару, поведінка покупців та їх ставлення до товару.
Стадія впровадження або виходу товару на ринок характе-ризується:
¦ надлишком та незавантаженістю виробничих потужностей;
¦ високою собівартістю продукції;
¦ ключове значення успіху нового товару мають його кон-структорські якості, дизайн, споживацькі властивості, а також зворотний зв'язок зі споживачами;
¦ фірма-виробник має монопольні позиції на ринку;
¦ ціни у порівнянні з останніми стадіями найбільш високі;
¦ прибуток незначний;
¦ витрати на маркетинг та рекламу дуже великі.
Стадія зростання характеризується:
¦ повним завантаженням виробничих потужностей;
¦ на ринку масово продається товар, якість висока, але з'являються товари-конкуренти;
¦ ціни залишаються високими, але можуть бути меншими, ніж на стадії впровадження;
¦ підприємство отримує зростаючий прибуток;
¦ коло покупців розширюється;
¦ витрати на рекламу великі, із інформативної вона перехо-дить у агресивну.
Стадія зрілості пов'язана з:
¦ певним надлишком виробничих потужностей та застосу-ванням стабільних, відпрацьованих технологій;
¦ товар випускається великими партіями;
¦ має місце конкуренція цін, усе більше інших фірм вихо-дить на ринок, прибуток скорочується.
Стадія насичення ринку певним товаром визначається тим, що:
¦ зменшується обсяг продажу та прибуток;
¦ основний попит виходить від консервативних покупців;
¦ ціни нестабільні.
Стадія спадання пов'язана з:
¦ значним надлишком виробничих потужностей;
¦ спостерігається мала диференціація товару, якість неста-більна;
¦ обсяг реалізації падає;
¦ ціни низькі;
¦ кількість конкурентів зменшується;
¦ прибуток зменшується, а товари продаються зі збитками;
¦ незначні витрати на рекламу та маркетингові заходи. Окрім класичної форми ЖЦТ, практика роботи різних фірм та підприємств дає різноманітні його видозміни (рис.2).
Рис. 2. Види життєвих циклів товарів


Список використаної літератури
1. Украина. Законы. О лекарственных средствах: Закон // Голос Украины. -1996. - 7 мая.
2. Азарян Е.М. Международный маркетинг.- Киев: "Студ-центр", 1998.-200с.
3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.- М.: Изд-во "Финпрес", 1998.-416с.
4. Громовик Е.П. Особливості, проблеми та перспективи вітчизняного фармацевтичного підприємництва // Фар-мац. журн.- 1997.-№4.~С.З-П.
5. Дяченко С. ВІФЦ : інформація на вітчизняному фарма-цевтичному ринку //Ліки України.-1998.-№ 4.-С.32.
6. Каракай І.О. Зарубіжний досвід маркетингу у фармації // Фармац. журн.-1993.-М5.-С.25-27.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Реферат на тему: Життєвий цикл продукту

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок