Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Зміст і види економічної кон’юнктури, її характерні риси та особливості

Зміст і види економічної кон’юнктури, її характерні риси та особливості

Назва:
Зміст і види економічної кон’юнктури, її характерні риси та особливості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,89 KB
Завантажень:
469
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Контрольна робота
Зміст і види економічної кон’юнктури, її характерні риси та особливості. Вплив тимчасових нециклічних кон’юнктуро утворювальних факторів на формування і розвиток економічної кон’юнктури. Характеристика показників валютної та грошово-кредитної ситуації для аналізу економічної кон’юнктури


План.
Зміст і види економічної кон’юнктури, її характерні риси та особливості.
Вплив тимчасових нециклічних кон’юнктуро утворювальних факторів на формування і розвиток економічної кон’юнктури.
Характеристика показників валютної та грошово-кредитної ситуації для аналізу економічної кон’юнктури.
Практичне завдання.


Зміст і види економічної кон’юнктури, її характерні риси та особливості.
Кон'юнктура ринку характеризується визначеним у часі та просторі певним співвідношенням попиту і пропозиції, що фор-мується як сукупність товарно-грошових пропорцій під впли-вом конкретної комбінації діючих чинників.
Визначальними показниками ринкової кон'юнктури є ціни, за яки-ми продавці реалізують, а покупці купують товари чи послуги, їхні конкретні величини зазнають коливань відповідно до пануючих тен-денцій у русі попиту та пропозиції.
Кон'юнктура може здійснюватись досить динамічно і характе-ризується різними станами. Існує три основних якісних стани ринкової кон'юнктури: дефі-цит товару, надлишок товару, ринкова рівновага.
Дефіцит товару характеризує певний стан кон'юнктури ринку, коли платоспроможний попит перевищує пропозицію при фіксова-ному рівні ціни. Дефіцитна кон'юнктура ринку може бути коротко-часною (випадковою), а може мати сталий характер. Короткочасний дефіцит на ринку може виникати у системі як переважно ринкового, так і поза ринкового регулювання економіки. Він відбиває тимчасові диспропорції у відтворенні певного продукту і частіше пов'язаний із структурними зрушеннями в економіці, порушеннями циклічності виробництва, ціновими чинниками. Тривалого характеру дефіциту надає певна система господарювання. Так було в умовах адміністра-тивно-командної економіки. Причини тут різні — відсутність конку-ренції, монополізм державної власності тощо.
Другим станом кон'юнктури є надлишок товару на ринку. При цьому при певній ціні пропозиція товару перевищує попит на нього.
Як і у випадку з дефіцитною кон'юнктурою, надлишок товару на ринку може бути тимчасовим чи сталим. Сталий характер виявляється під час криз надвиробництва. Під час надлишку товарів посилюєть-ся конкуренція виробників.
Стан рівноваги між попитом і пропозицією задовольняє і про-давців, і покупців. Ринкову рівновагу як бажаний стан кон'юнктури неможливо зафіксувати на тривалий строк. Справа в тому, що чин-ники, які впливають на попит і пропозицію, досить рухомі, вони весь час змінюються. Можна назвати сотні причин зміни їх.
Кон’юнктура є невід’ємною рисою формування та розвитку світо-вих товарних ринків, вона вивчається на мікро- та макрорівнях. На мікрорівні досліджуються короткотермінові коливання і зміни товарного ринку, а на макрорівні – середні та довгострокові тенденції розвитку рин-ку, які враховуються в господарській діяльності на рівні підприємств, га-лузей та всієї національної економіки.
Ринкова кон’юнктура використо-вується в стратегії управління, у виборі форм та методів конкурентної бо-ротьби, у забезпеченні ефективності зовнішньої торговельно-економічної діяльності.
Формування кон’юнктури світових товарних ринків, яка базується на циклічному розвитку світового господарства, відбиває характер рин-кової економіки. Великі цикли кон’юнктури досліджував відомий еко-номіст Н.Д. Конаратьєв. Він підкреслив роль сукупності кон’юнктуро-формувальних факторів (КФФ), що впливають на еко-номічну кон’юнктуру і проявляються у взаємозв’язках коротко -, середньо - та довгострокових тенденцій розвитку і формують ринкову кон’юнктуру.
Фактор - це сила руху будь-якого процесу, яка визначає його характер. КФФ - це сила, яка формує та визначає характер ринкової економічної кон’юнктури.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Зміст і види економічної кон’юнктури, її характерні риси та особливості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок