Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

Назва:
ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ В ОРГАНАХ ВЛАДИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,94 KB
Завантажень:
91
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ
В ОРГАНАХ ВЛАДИ


Паблік рилейшнз є складовою інституту менеджменту. Функ-ції паблік рилейшнз стосовно уряду не мають політичного спря-мування. Перед паблік рилейшнз у цьому разі стоять такі завдан-ня: по-перше, регулярне надання інформації про діяльність, пла-ни та успіхи уряду; по-друге, інформаційно-виховна функція, спрямована на просвітницьку діяльність у питаннях законодавства, права та різних аспектів повсякденної роботи уряду; по-третє, інформування міністрів та керівників комітетів про реакцію сус-пільства на ту політику, яку вони здійснюють.
Служби паблік рилейшнз повинні мати право висловлювати свою думку з будь-якого питання на будь-якому рівні, а керівник служби — користуватися цілковитою довірою свого керівництва. Його думку треба обов'язково враховувати під час розробки пла-нів діяльності уряду, а відтак керівник служби паблік рилейшнз повинен мати доступ до будь-якої урядової інформації.
Побудова служби паблік рилейшнз залежить від міри важли-вості окремих її аспектів. Як правило, у рамках цих служб існу-ють чотири відділи: преси, телебачення та радіо, реклами й бри-фінгів. У багатьох міністрів є спеціальні приймальні для зустрі-чей з представниками громадськості. Організація роботи в цих приймальнях також входить до обов'язків персоналу служби па-блік рилейшнз.
Необхідно, щоб міністерства та відомства планували свою ді-яльність щодо зв'язків із громадськістю з урахуванням генераль-ної лінії уряду, взаємно пов'язували свої плани, щоб не було дуб-лювання. Координація діяльності на цьому рівні влади входить в обов'язки одного з міністрів або віце-прем'єрів. На офіційному рівні координацію діяльності уряду в галузі інформації покладе-но на прес-секретаря прем'єр-міністра. Організаційні питання з паблік рилейшнз уряду мають розглядатися на регулярних або спеціальних засіданнях під керівництвом прес-секретаря, до обов'-язків якого також належить координація роботи з парламентсь-ким відділом щодо паблік рилейшнз.
Зв'язки з пресою займають значне місце в діяльності урядо-вої служби паблік рилейшнз. Це джерело інформації для газет, популярних та спеціалізованих журналів, а також для зарубіж-них журналістів. Служби паблік рилейшнз організують візити кореспондентів у міністерства й відомства, а також прес-кон-ференції, на яких міністри й відповідальні працівники мініс-терств виступають з офіційними заявами та відповідають на запитання.
Зростання ролі телебачення, радіо, поява Інтернету потребує створення окремої служби поширення інформації про дії уряду в електронних засобах масової інформації (програми типу «Уряд. Час дій») та в Інтернеті.
Служба реклами займається створенням кінофільмів (відеофільмів), підготовкою плакатів, афіш, рекламних брошур та інших матеріалів. Вона працює в контакті з місцевою владою, різними міністерствами та відомствами інформації.
Особлива роль у діяльності служби паблік рилейшнз уряду належить службі брифінгів. Вона є координатором збирання й поширення інформації про діяльність міністерств, відомств та уряду в цілому.
Діяльність служб паблік рилейшнз у центральних та місцевих органах влади повинна сприяти розвитку демократії, поширенню інформованості людей про діяльність цих структур. Головна мета полягає в тім, щоб розвинути громадянську самосвідомість та ви-ховати в людей активний інтерес до проблем, пов'язаних із цент-ральною або місцевою владою.
Люди виявляють зацікавленість до місцевих проблем, коли ці проблеми зачіпають їхні інтереси. Фахівці вважають, що місце-вий орган влади — це колективна відповідальність, яка потребує ділового партнерства та співпраці громадськості та обраних (при-значених) відповідальних осіб, а паблік рилейшнз — це найефек-тивніший засіб досягнення такої співпраці.
Мета паблік рилейшнз щодо місцевого самоуправління (на-приклад міської чи районної ради) полягає в такому:
постійно інформувати громадськість про політику ради та її повсякденну діяльність;
надавати громадськості можливість висловити свою думку про нові важливі проекти і плани до прийняття остаточних рішень;
інформувати громадськість про роботу системи місцевого са-моврядування, j
Найбільш важливим аспектом паблік рилейшнз завжди має бути особистий контакт працівників місцевої адміністрації з гро-мадськістю.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок