Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Маркетингове середовище підприємства

Маркетингове середовище підприємства

Назва:
Маркетингове середовище підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,77 KB
Завантажень:
221
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Маркетингове середовище підприємства


Кожне підприємство перебуває в умовах, що постійно змінюються. Маркетингове середовище — сукупність активних суб'єктів і сил, що діють за межами фірми, впливають на її стратегію і не підпадають під безпосередній контроль.
Щоб успішно функціонувати на ринку, підприємство повинне чітко визначити параметри дослідження зовнішнього середовища і вибрати чинники, які найістотніше впливають на діяльність фірми. Це чинники її макро- та мікросередовища.
Зовнішнє середовище підприємства — сукупність суб'єктів господарювання, економічних, суспільних і природних умов, що діють у глобальному оточенні. Залежно від характеру впливу різноманітних факторів зовнішнє середовище поділяють на макро- і мікросередовище.
М акр о серед о вище охоплює матеріально-технічні й економічні умови, суспільні відносини та інші чинники, що впливають на діяльність підприємства опосередковано. До них належать демографічні, економічні, політичні та інші чинники, що постійно змінюються і є джерелом постійного занепокоєння для фірми.
Мікросередовище — середовище прямого впливу на підприємство. До нього належать постачальники, посередники, конкуренти, споживачі тощо.
Класифікацію незалежних постачальників, які постачають фірмі згідно з договором необхідні для організації виробничого процесу сировину, устаткування, матеріали, комплектуючі тощо, наведено на схемі 3.1.
Схема 3.1. Класифікація постачальників
Розглянемо детальніше наведених постачальників. Ексклюзивні постачальники працюють лише з конкретною фірмою. Природно, що працювати з ними вигідно і зручно. Лояльні постачальники обслуговують як фірму, так і її конкурентів. З ними треба поводитись обережно, оскільки вони можуть бути джерелом інформації про фірму для її конкурентів. Проте лояльні постачальники можуть стати фірмі й у пригоді. Сторонні постачальники обслуговують лише конкурентів. Фірма може залучати або не залучати їх до співпраці.
Вузькоспеціалізовані постачальники постачають один товар або обмежену асортиментну кількість товарів, широкоспеціалізовані -товарну групу, комплексні - прагнуть забезпечити фірму якомога більшою кількістю необхідних їй товарів.
Посередники - підприємства, що допомагають фірмі у просуванні, збуті й поширенні її продукції.
Конкуренти - підприємства, які виробляють таку саму або аналогічну продукцію, що й обрана фірма, і реалізують її на цільових ринках цього підприємства.
Споживачі - фізичні або юридичні особи, які споживають продукцію фірми. Вони можуть бути потенційними (здатними купити певний товар) або безпосередніми (бажають і мають змогу придбати певний товар).
Внутрішнє середовище - внутрішні чинники, які впливають на діяльність підприємства. До них належать наявність основних ви-робничих фондів, обігових коштів, трудових ресурсів та ін.
Чинники маркетингового середовища, що впливають на роботу підприємства, наведено в табл. 3.1. Таких чинників може бути без-ліч, але з них необхідно вибрати лише найважливіші. Методом рег-ресійно-кореляційного аналізу визначають результуючий фактор, що відображає стан підприємства залежно від мети (ним може бути дохід, прибуток, обсяг продажу тощо):
де ai - вплив i-го чинника на діяльність підприємства; xi - стан під-приємства під впливом i-го чинника.
Таблиця 3.1 Чинники макро- і мікросередовища підприємства
Середо-вище | Інтегровані чинники | Складові
1 | 2 | 3
Макросередовище | Географічні | Наявність природних ресурсів, види, ступінь освоєння й використання ресурсів, природні умови, роза вітрів, переважаючий атмосферний тиск, середньодобова температура повітря, вологість
Демографічні | Чисельність населення, територіальний розподіл населення, частка активного населення, віковий ценз, рівень платоспроможності населення, психологічні особливості нації
Науково-технічні | Науково-технічна політика держави, рівень упровадження нової техніки та технологій, технічний рівень і якість продукції
Економічні | Ступінь державного регулювання економіки, система оподаткування, мінімальні розміри заробітної плати та пенсій
Екологічні | Екологічна безпека навколишнього середовища, екологізація виробництва
Політичні | Політична стабільність суспільства, взаємодія законодавчої та виконавчої гілок влади, професіоналізм політиків
Міжнародні | Науково-технічне співробітництво, обсяги експорту-імпорту
Еволюційні | Основні тенденції розвитку галузей народного господарства, еволюція нації
Мікросередовище | Постачальники | Види сировини, що постачається, матеріалів, напівфабрикатів, основних виробничих фондів, обсяги постачань, ціни постачань, відстань доставки, види транспортних засобів
Споживачі | Асортимент продукції, що споживається, обсяги споживання, ціна споживання, рівень платоспроможності, тенденції розвитку тощо
Конкуренти | Ступінь освоєння ринку, якість пропонованої продукції, орієнтовні сегменти ринку, політика ціноутворення, асортимент пропонованої продукції, тенденції розвитку
Фінансово-кредитні організації | Асортимент наданих послуг, банківський відсоток за операціями, комфортність, простота оформлення документів, можливість інвестування, можливість одержання кредиту
Державні органи | Контроль за дотриманням законодавства, система керівництва, взаємовідносини з місцевою адміністрацією
Внутрішнє середовище підприємства | Безпосередньо підприємство | Середній рівень заробітної плати, забезпеченість трудовими ресурсами, організаційна структура управління, "зіграність" команди, формула успіху: команда + ідея + капітал = прибуток.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Маркетингове середовище підприємства

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок