Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Значення фармацевтичної інформації в умовах ринку. Принципи формування маркетингової інформації. Підсистеми маркетингової інформаційної системи

Значення фармацевтичної інформації в умовах ринку. Принципи формування маркетингової інформації. Підсистеми маркетингової інформаційної системи

Назва:
Значення фармацевтичної інформації в умовах ринку. Принципи формування маркетингової інформації. Підсистеми маркетингової інформаційної системи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,06 KB
Завантажень:
438
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат
на тему:
Значення фармацевтичної інформації в умовах ринку. Принципи формування маркетингової інформації. Підсистеми маркетингової інформаційної системи


1. Значення фармацевтичної інформації в умовах ринку
Останнім часом, коли фармацевтичний ринок активно заповнюється новими лікарськими засобами, які поста-чаються різними, у тому числі раніше невідомими ви-робниками та постачальниками, зростає кількість від-творених препаратів, якість лікарської допомоги знач-ною мірою залежить від об'єктивності та ефективності інформації про лікарські засоби
Від рівня достовірності та доступності фармацевтич-ної інформації залежить прийняття обгрунтованих рі-шень щодо закупівлі лікарських засобів, оптимального використання держбюджетних та страхових фондів на медикаментозне забезпечення лікувально-профілактич-них закладів, призначення та раціонального застосу-вання препаратів
Ефективність роботи підприємств фармацевтичного профілю в значній мірі залежить від повноти інформа-ції з усіх напрямків діяльності Зокрема, керівникам аптечних закладів та оптових фірм необхідно мати пов-ну своєчасну інформацію про найновіші досягнення у сфері створення і випуску нових лікарських засобів, про вітчизняних та зарубіжних постачальників ліків, кон'юнктуру ринку, що склалася, співвідношення попи-ту та пропозиції на окремі препарати всередині фармакотерапевтичних груп Фармацевтичні фірми та під-приємства накопичують маркетингову інформацію для того, щоб об'єктивно оцінювати ситуацію в зовнішньому середовищі, проводити аналіз власної діяльності, зна-ходити найбільш вигідні ринки купівлі та збуту фар-мацевтичної продукції, координувати діяльність своїх підрозділів і отримувати конкурентну перевагу.
Незважаючи на значущість і, відповідно, збільшення обсягів комерційної діяльності фармацевтичних підпри-ємств (фірм, аптек), органи чи підрозділи фармацев-тичної інформації повинні зберігати своє "інформаційне обличчя", враховуючи специфічність лікарського засобу як товару, котрий повинен реалізовуватись у супроводі консультації або інформації фахівців.
Особливе місце у маркетингу ліків посідає реклама та розповсюдження інформації, яка сприяє формуван-ню стійкого попиту на лікарські засоби та просуванню їх на ринку. Своєчасна інформація сприяє належному плануванню потреби в лікарських засобах, раціональ-ному їх використанню, упровадженню в медичну прак-тику нових препаратів.
Об'єктивна, достовірна інформація поєднує якісні й кількісні характеристики, відомості про зміни, що від-буваються в асортименті лікарських засобів, їх причи-ни, рівень задоволення замовлень на препарати, відо-мості про виробників та фірми-постачальники, зміни цін на вітчизняному та світовому ринках тощо. В умо-вах ринкової економіки найбільшим попитом користую-ться такі види інформації:
¦ кон'юнктурна інформація (про економічну ситуа-цію на ринку);
¦ комерційна інформація (про попит і пропозицію);
¦ зовнішньоекономічна (про експорт, імпорт, ціни, якість, конкурентоспроможність продукції);
¦ соціальна (про зайнятість, рівні професійної підготовки);
¦ екологічна інформація (про стан зовнішнього се-редовища).
Для фармацевтичного ринку, крім зазначених видів інформації, важливого значення набувають відомості про захворюваність населення, його демографічну структуру, рівень доходів, а також нормативно-правове регулювання відпуску населенню лікарських засобів, їх виробництва, закупівлі, здійснення експортно-імпортних операцій тощо.
Система інформації, що використовується для марке-тингу фармацевтичного ринку, наведена на рисунку 1.
Рис 1. Інформаційне забезпечення маркетингу лікарських засобів
Загальними вимогами до інформації, яка використовуєть-ся в процесі управління, є:
¦ об'єктивність (правдивість, адекватність реальній ситуації в маркетинговому середовищі);
¦ достатність;
¦ оперативність (своєчасне її подання та відповідна об-робка) ;
¦ систематизованість і зручність для використання керів-никами.
2. Принципи формування маркетингової інформації
Формування маркетингової інформації базується на ви-значенні мети досліджень та переліку питань, відповідно до яких буде здійснюватись накопичення даних, тобто встанов-люється глибина вивчення та характер інформації, необхідні для дослідження об'єкта спостереження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Значення фармацевтичної інформації в умовах ринку. Принципи формування маркетингової інформації. Підсистеми маркетингової інформаційної системи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок