Головна Головна -> Реферати українською -> Логістика, товарознавство -> Маркетингова стратегія і тактика фармацевтичних підприємств

Маркетингова стратегія і тактика фармацевтичних підприємств

Назва:
Маркетингова стратегія і тактика фармацевтичних підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,94 KB
Завантажень:
67
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
на тему:
Маркетингова стратегія і тактика фармацевтичних підприємств


Прийняття рішення про виробництво товарів повинно базуватися на стратегічному підході. Це означає, що будь-яке рішення в даній галузі слід приймати з огляду на кінце-ву мету організації. Енциклопедичний словник бізнесмена дає таке визначення поняття маркетингова стратегія (стра-тегія охоплення ринку) — це формування та реалізація цілей і завдань підприємства-виробника та експортера по кожно-му окремому ринку (сегменту ринку) і кожному товару на певний період часу (довгостроковий, середньостроковий) для здійснення виробничо-комерційної діяльності у повній відповідності ринковій ситуації та можливостям підприємст-ва (фірми).
Проте реалізація маркетингової стратегії здійснюється в умовах навколишнього середовища фірми, яке швидко змі-нюється, облік яких можливий лише у короткострокових планах, тобто в рамках маркетингової тактики. Це також формування і реалізація завдань фірми на окремих ринках (сегментах) і по кожному товару, але лише в конкретний період часу (короткостроковий) на основі стратегії марке-тингу та оцінки сучасної ринкової ситуації з постійним ко-ректуванням завдань з урахуванням змін кон'юнктурних та інших факторів.
У теорії та практиці маркетингу існують кілька підходів до планування стратегії. Найбільш поширені з них — стратегічна модель Портера і матриця "Бостон консалтінг груп" (БКГ).
У стратегічній моделі Портера розглядаються дві основні концепції планування маркетингу і альтернативи кожної з них: вибір цільового ринку (у межах усієї галузі або окремих сегментів) і стратегічна перевага (унікальність або ціна). По-єднуючи ці дві концепції, модель Портера виділяє такі базо-ві стратегії охоплення ринку.
* перевага за витратами (недиференційований маркетинг);
* диференціація (диференційований маркетинг);
* концентрація (концентрований або цільовий маркетинг) (рис. 1.).
Стратегія недиференційованого маркетингу досить пошире-на. Фірми, які керуються нею, займаються масовим вироб-ництвом та реалізацією одного і того ж товару. Вони знева-жають різницею у сегментах та звертаються до всього ринку з однією і тією ж пропозицією. При цьому фірми концен-трують зусилля не на тому, чим відрізняються потреби спо-живачів, а на тому, що в цих потребах спільного.
Як перевагу цього виду маркетингової стратегії можна відмітити його економічність. Витрати на виробництво, під-тримку запасів, збут, маркетингові дослідження порівняно невеликі за рахунок великих однорідних масштабів вироб-ництва та відсутності необхідності диференціації товару за сегментами. Проте фірми, які використовують недиферен-ційований маркетинг, не мають можливості максимально використовувати сприятливі умови ринкової кон'юнктури, а їх концентрація на одному ринку (сегменті) призводить до виникнення інтенсивної конкуренції, підвищує ступінь під-приємницького ризику.
Рис. 1. Варіанти стратегії охоплення ринку
Прийнявши рішення виступати на декількох сегментах ринку, фірма обирає стратегію диференційованого маркетин-гу. Цей вид стратегії передбачає випуск однорідної, стандар-тизованої продукції з псевдодиференціацією. Тобто товар один і той самий для всіх сегментів ринку, але відрізняється маркою, кольором, набором кількісних характеристик, орга-нізацією збуту і т.ін.
Вигідність такого виду стратегії полягає у відносно неви-соких витратах виробництва товарної одиниці, зростанні збуту, більш глибокому проникненню на кожний із сегмен-тів, який освоюється фірмою.
На цей час практику диференційованого маркетингу ви-користовує все більша кількість фірм.
Концентрований або цільовий маркетинг особливо приваб-ливий для фірм з обмеженими ресурсами. Фірма зосереджує свої зусилля на більшій частці одного, як правило, сегменту ринку та виробляє товар, який задовольняє потреби кон-кретної групи споживачів.
Завдяки цьому виду стратегії фірма забезпечує собі міцну ринкову позицію, економію в багатьох сферах діяльності за рахунок вузької спеціалізації.
У той же час концентрований маркетинг пов'язаний з під-вищенням рівня ризику, оскільки стратегія орієнтована на один ринок (сегмент), який може не виправдати надій фірми або виявитися об'єктом аналогічної політики конкурента.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Маркетингова стратегія і тактика фармацевтичних підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок